Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Luin tämän kirjan vasta toisen NJL-koulutuskerran jälkeen. En tiedä oliko se hyvä vai huono idea, mutta tunsin saavani kirjasta varsin paljon irti. Strategia on jostain syystä ainakin minulle aika vaikea aihe ja varsinkin strategian luominen tiimiyrityksen tyyppiselle kokonaisuudelle on tuntunut haastavalta. Kuitenkin koulutuksen ja tämän kirjan myötä uskon päässeeni hieman syvämmälle aiheeseen ja ymmärtäväni käsitteen paremmin.

 

Strategia

Yksi tärkeimpiä asioita, jonka kirjasta opin on tietyllä tavalla itsestäänselvyys, mutta käsittääkseni asia, johon monet yritykset kompastuvat. Strategia on oltava toteutettavissa. Sen täytyy perustua mahdollisille asioille ja sopia juuri sille yritykselle, jolle sitä tehdään.

 

Yksinkertaisesti sanottuna, strategialla on tarkoitus saada ihmiset tekemään oikeita asioita, päätöksiä ja ratkaisuja. Yksi määritelmä on, että strategia on se, jota yrityksen tai organisaation tulisi toteuttaa kaikessa toiminnassaan. Kuten Njl-koulutuksessa painotettiin, strategia ja toimintasuunitelma eivät ole sama asia. Strategia on enemmänkin johtamisväline, joka luo tasapainoa lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteiden välille. Strategiaa suunnitellessa täytyy katseet olla suunnattuna vahvasti tulevaan ja myös hyvä käsitys yrityksen tai organisaation tilasta.

 

Kirjassa esitellään selkeästi strategian perusajatusmallit.

 • Ulkoinen näkökulma eli toimiala ja markkinat (Ulkoa sisään -näkökulma)
 • Sisäinen näkökulma eli resurssit (sisältä ulos -näkökulma)
 • Yhdistetty näkökulma eli strategiamalli (mallinäkökulma)

 

Strategian rakentaminen

Kirjassa mainitaan mielestäni Tiimiakatemian yritysten strategioiden rakentamisen kannalta yksi erittäin tärkeä seikka. Tilanteessa, jossa ei ole selvää toimialuetta tai markkina-aluetta, on oltava mahdollisuus nopeisiin muutoksiin. On pidettävä eri vaihtoehtoja ja suuria linjoja auki, jotta strategia voi kehittyä asteittain. Toinen tärkeä näkökulma on ottaa henkilöstö, meidän tapauksessa koko tiimi, mukaan strategian suunnitteluun. Tällöin koko organisaatio luo strategiaa ja siihen on helpompi sitouttaa ihmisiä. Strategian on oltava toteutettavissa, mutta sen on oltava myös sellainen, johon ihmiset voivat samaistua ja sitoutua. Se ei voi lähteä johtoryhmästä tai johtajista, sen on oltava lähtöisin myös henkilöstöstä. Strategia on perinteisesti ollut staattinen suunnitelma. Tämä on ongelmallista etenkin uusilla toimialoilla, joissa asiakastarpeet, arvoketju ja muut vasta kehittyvät. Mielestäni tiimiyrityksissä pitäisi pyrkiä dynaamiseen strategia-ajatteluun, jossa keskitytään tulevaan ja teonsanoihin. Staattisessa keskitytään enemmän nykyhetkeen.

 

Strategian johtaminen

”Strategian johtaminen on epäsuoraa johtamista” Tämä ajatus on mielestäni erittäin mielenkiintoinen. Kirjassa kerrotaan epäsuorasta johtamisesta. Ei pyritä jotamaan ihmisiä, vaan heidän maailmankuvaansa. Kun strategia kohtaa ihmisten maailmankuvan, se jalkautuu helpommin ja ihmisten on helpompi omaksua se ja sitoutua siihen. Strategien johtamisen suurin ongelma on yleensä ollut juuri jalkauttaminen. Tämä yleensä johtuu strategian johtamisen epäonnistumisesta ja siitä, että strategia ei ole toteutettavissa. Jos valitaan strategia joka ei ole toteutettavissa, ollaan epäonnistuttu jo lähdössä. On pyritty määrittämään liian tarkka visio, vaikka tarve olisi ennemmin uuden vision löytämiselle. Strategian on tärkeää antaa kehkeytyä toiminnan edetessä, etenkin yrityksissä joiden toiminnassa ei ole tarkasti määriteltyä alaa tai tuotetta. Perinteinen strategian johtamismalli on liian jäykkä huomioidakseen strategian jatkuvan kehkeytymisen. Mielestäni Tiimiakatemian tiimiyrityksissä on syytä huomioida nämä ajatukset. Johtaa ihmisten maailmankuvaa ja pyrkiä löytämään tiimiyrityksestä ne rakennuspalikat, joista toimiva ja toteutettava strategia voidaan rakentaa, mutta sen täytyy olla riittävän joustava ja siinä täytyy olla kehkeytymisvaraa.

 

Strategiaprosessi

Kirjassa esitellään kolme erilaista strategiaprosessia.

 • Perinteinen ylhäältä alas -strategiaprosessi

Lähtökohtana on se, että tieto on jo olemassa. Tämä tapa on varsin kankea ja sen myötä henkilöstöä voi olla hyvin vaikea sitouttaa strategiaan. Hyvin kuvaava on lause ”yhä isompi laiva vaatii yhä enemmän voimaa kääntyäkseen”. Henkilöstöä ei oteta suunnitteluun mukaan, sillä sen koetaan olevan pois oikeista töistä. Kuitenkin monesti prosessin läpivienti on niin vaikea, raskas ja haastava, että se vie enemmän aikaa. Koska strategia on ylhäältä alas johdettu, se jää helposti myös aika pinalliseksi. Kuitenkin lähtökohta on hyvä. Pyritään piirtämään näkemys tulevasta.

 • Koettu, kehkeytyvä ja kehittyvä strategiaprosessi

Tämä tapa on yrittäjille varsin luontainen. Se lähtee toiminnasta Jotta tämä tapa saadaan toimimaan organisaatiossa, on viestintään syytä panostaa paljon. Strategiaprosessia ohjataan tässä mallissa kehyksillä. Toiminnalle ja tekijälle annetaan aikaa ja tilaa, mutta asetetaan rajat. Alhaalta ylös kehittyvä strategia on yleensä helpompi jalkauttaa ja siihen henkilöstön on helpompi sitoutua. Strategiamalli kehittyy koko organisaation voimalla

 • Kaksisuuntainen strategiaprosessi

Tämä malli yhdistää edelliset. Nimensä mukaisesti, tässä mallissa edetään molemmista suunista ja yhdistetään löydetyt elementit kokonaisuudeksi. ”Kaksisuuntainen strategiaprosessi yhdistää ja jalkauttaa.”

 

Idealekan strategia

Tässä vaiheessa tiimiyrityksemme strategia on täysin suunnittelematta tai ainakaan sitä ei ole mitään mallinnettu näkyvästi kaikille. Se tietyllä tavalla näkyy toiminnassamme sekavina käytänteinä ja siten, että visio tavallaan kelluu.

 

Kirjaa lukiessani löysin mielestäni tiimiyrityksemme vahvuudet. Meillä on resursseja, ei niinkään taloudellisesti, mutta henkilöstön osalta. Tarvittaessa pystymme löytämään verkoston avulla paljonkin henkilöstöresursseja. Toinen vahvus onkin verkostot ja yhteisö. Näiden kautta saamme käyttöömme paljon henkilöstöä, mutta myös monialaista tietoa ja kokemusta. Kolmas alue ei vielä ole ehkä aivan vahvuutemme, mutta se on asia jota pyrimme painottamaan ja kehittämään, nimittäin asiakkuudet. Olemme kehitelleet ”yhdessä loppun asti” visiomme mukaista ajatusta myös asiakkaiden suuntaan. Tarkoitus olisi pyrkiä pitkiin asiakkuuksiin ja saada asiakas mukaan oppimaan ja kehittämään tuotetta tai palvelua meidän kanssa. Näistä rakennuspalikoista voisi löytyä sisältöä strategiatyöskentelyä varten. Tietenkin siinä vaiheessa kun alamme strategiaamme luomaan, jokaisen tulisi tutustua aiheeseen ja aihetta on syytä työstää yhdessä. Kenties voisime yhdistää strategiassamme asiakaslähtöistä strategiamallia ja avointa innovaatiomallia. Tällöin painotusalueina olisivat mm. kulttuuri, yhteisöllisyys, läpinäkuyvyys, kumppanuudet ja asiakkaan tunteminen.

 

Tomi Tajakka

osuuskunta Idealeka

tomi.tajakka@idealeka.fi

 

Tagit: , , , , , ,

Keskustele artikkelista

1 kommentti to “Strategiamalli”

 1. Kiitos kiinnostava eseestä.
  Opiskelen itse Kokkolan Centria AMKssa Business-management englanniksi ja meilläkin koulussa on tällä hetkellä Strategic Management kurssi.
  Mutta sun eseestä löysin uusia asioita kuin dynaaminen ja staatinen strategia, epäsuoranen johtaminen.
  Pitäis minullekin varman lukea myös sen Jukka Ala-Mutkan Strategiamalli kirjan!

Leave a Reply to Elena Chernorot

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!