Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

STRATEGINEN AJATTELU & TOIMINTA

Kirjoitettu 18.05.14
Esseen kirjoittaja: Marjo Heiskanen
Kirjapisteet: 3
Kirja: STRATEGINEN AJATTELU & TOIMINTA
Kirjan kirjoittaja: Timo J Santalainen
Kategoriat: 4. Johtaminen, 4.6. Strategiakirjat

STRATEGINEN AJATTELU & TOIMINTA, 3.0 out of 5 based on 1 rating
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/5 (1 vote cast)

STRATEGINEN AJATTELU & TOIMINTA

Timo J Santalainen

Strateginen ajattelu & toiminta kirja käsittelee strategiatyön tärkeyttä tämän päivän yritysten joka päiväiseen toimimiseen. Elämme nyt erittäin haastavia aikoja yritys- maailmassa, joten hyvin laadittu strategia antaa varmasti monelle yritykselle menestyksen avaimet ja keinon erottua paremmin muista tiukassa bisnesmaailmassa. Kirjasta voi lukea ison annoksen strategista ajattelua ja toimintaa sekä antaa paljon erilaisia ajattelumalleja ja työvälineitä strategisen ajattelun sekä sen toiminnan tehostamiseksi. Kirjassa on paljon hyviä esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat saavuttaneet menestyksen vahvalla ja hyvin suunnitelulla strategialla.

Strategia tarkoittaa pitkän aikavälin suunnitelmaa, jonka avulla yritetään saavuttaa tietty päämäärä. Jotta yritys pääsisi mahdollisimman hyviin tuloksiin ja tavoitteelliseen toimintaan, tulisi sen laatia hyvä strategia, joka pohjautuisi yrityksen arvoihin, visioon ja missioon. Jotta yritys taas onnistuisi strategiassaan, tulisi sen tehdä myös tarkka arviointi sen tulevaisuuden toimintaympäristöstä. Monet yritykset mainitsevat monesti visiossaan konkreettisia tavoitteitaan ja missiossaan kertovat miksi yritys on olemassa sekä mitä hyötyä siitä on muille.

Hyvin laadittu toimintastrategia ohjaa paremmin yrityksen toimintaa kuin huonosti laadittu. Kun yrityksellä on hyvin pohdittu strateginen ajattelu ja toiminta, se auttaa yritystä paremmin ymmärtämään toimintaympäristöään. Se myös hahmottaa paremmin sen tavoitteet ja tavat sekä menetelmät toimia. Hyvin suunnitellussa strategiassa osataan tunnistaa toimintaympäristön uhkat ja mahdollisuudet. Yritys myös tiedostaa paremmin oman toimintansa vahvuudet ja heikkoudet sekä haasteet. Strategiassa hyvin tärkeänä asiana määritetään yrityksen toiminnan tavoitteet, jotta saavutettaisiin päämäärät.

Omassa Vauvamessut projektissamme missiona olemme halunneet rohkaista ja neuvoa äitejä huolehtimaan itsestään raskauden aikana ja sen jälkeen. Olemme halunneet myös tuoda vanhemmille tärkeää tietoa vauva-arjesta ja tukipalveluja arjesta selviytymiseen sekä halunneet tarjota tapahtuman, joka on irtiotto arjesta koko perheelle. Arvoina olemme painottaneet Vauvamessuja lämminhenkisenä koko perheen tapahtumana, josta saa hyvää ja ammattitaitoista asiakaspalvelua. Visiona ja tavoitteenamme meillä oli luoda tämän vuoden messuilla hyvä sisällöllinen ja taloudellinen pohja tulevaisuuden messuille sekä haluamme tulevaisuudessa konseptoida Vauvamessut myös muihin kaupunkeihin Jyväskylän lisäksi. Kyselyitä omista Vauvamessuista on tullut Kuopion ja Oulun suunnalta.

Tämän vuoden toisten Vauvamessujen jälkeen aiomme muuttaa strategiaamme ja konseptiamme laajemmaksi, enemmän myös isompia lapsia ja koko perhettä koskevaksi. Kun kävijämäärä ei noussut toisten messujen kohdalla, on aika laajentaa kohderyhmää. Mielestämme kohderyhmä on ollut selvästi liian kapea. Vaikka tänä vuonna meillä oli ohjelmaa myös isommille lapsille, ei tapahtumamme houkutellut isompien lapsien perheitä. Jos lapsimessut ovat toimineet Helsingissä ja Oulussa, miksei toimisi myös Jyväskylässä. Myös tapahtumapaikan vaihto on edessä, sillä Paviljonki on niin kallis paikka ja on nostanut kulujamme kumpanakin vuonna paljon. Hipposhalli tulee olemaan erittäin hyvä vaihtoehto ensi vuoden tapahtumalle. Kävimme jo katsomassa siellä lasten Llikuntapeuhula tapahtumaa muutama viikko sitten ja paikka sopii myös messujen järjestämiseen erinomaisesti. Ideana meillä olisi tehdä ensi vuonna lasten tapahtuma, jossa yhdistyisi lasten tapahtuma ja liikunta-aktiviteetit. Tapahtuma olisi elämys myös isommille lapsille ja kokoperheelle sisältäen infoa, shoppailua, aktiviteetteja ja elämyksiä unohtamatta odottavia ja vauvaperheitä. Uudistunut tapahtumamme ei tule nimeltään olemaan lapsimessut, vaan olemme jo ideoineet yhtä hyvää nimeä sekä logo tietysti uudistuu myös kokonaan.

Vauvamessut projektissamme olemme ensimmäisestä vuodesta alkaen soveltaneet toimintastrategiaamme CREF-teoriaa seuraavasti: Collaboration/ crowd-sourcing: yhteistyöasiakkaan kanssa (sosiaalinen media: facebook,blogit):mm. viime keväänä meillä bloggari mainosti messujamme ja siellä ihmiset osallistuivat arvontaan sekä saivat palkinnoksi liput messuille sekä myös facebookissa monet meidän kampanjat osallistavat asiakkaita. Näin tapahtuu myös tämän kevään messuilla. Revenue Model: Yhä enemmän asiakkaat haluavat ilmaiseksi, viime vuonna meillä oli todella edullinen sisäänpääsy ja todella rahanarvoinen messukassi. Vaikka tänä vuonna nostamme jonkun verran sisäänpääsy maksua, niin uskon, että saamme viime vuoden messuvieraat myös tänä vuonna messuillemme. Ensimmäisillä messuilla myös tarjosimme näytteilleasettajille edullisia osastohintoja, jotta saimme mahdollisimman monen mukaan. Experience: haluamme antaa asiakkaalle mahdollisimman hyvän messukokemuksen, jolla erotumme hyvin muista.(hyvä kokemus viime vuodesta ja tämän vuoden houkutteleva ohjelma) Findability: Messumme yhteistiedot ovat hyvin löydettävissä nettisivuillamme. Tänä vuonna meillä oli myös netisivuilla kontaktilomake, josta yrityksen oli helppo kontaktoida meidät. Tätä kautta tuli tänä vuonna monta yhteydenottoa.

Vaikka kävijämäärä ei noussut viime vuodesta, täytyy olla ainakin siihen tyytyväinen, että saimme saman verran tänä vuonna asiakkita, jotka maksoivat huomattavasti kalliimmat liput kuin viime vuonna. Huonoon kävijämäärään varsinkin sunnuntaina varmasti vaikutti myös yleinen taloustilanne, ihmisillä ei vaan yksinkertaiseti ole varaa tällaiseen. Myös messut oavt jonkinlaisessa murrosvaiheessa, ihmiset kaipaavat jo jotain uutta. Uudistuneessa tapahtumassamme ei myöskään tule olemaan messunimeä.

Strateginen ajattelu on näkemistä eteenpäin, usein visiointia tulevaisuudesta. Myös sillä voi nähdä taaksepäin ja näin hyödyntää mennyttä aikaa. Kirjassa tähystetään tulevaisuuteen skenaarioiden avulla laatimalla tarinoita tulevista tapahtumien kulusta. Kun yritys ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja yritys ei myös osaa ennustaa sitä, skenaarioiden luominen on strategisen ajattelun hyvä menettelytapa. Skenaarioiden käyttäminen olisi varmasti myös hyödyllistä Vauvamessut projektissa, kun skenaariokertomuksessa voisimme projektiryhmän kanssa käydä läpi projektin etenemistä ja millaisia mahdollisia ongelmia voisi tulla eteen.

Yhdessä olemme laatineet mm. elämyskolmion ja riskianalyysin, joita voisimme hyödyntää skenaarioiden teossa. Riskianalyysissä analysoimme mm. mahdollisia riskejä ja ongelmia: myynnin tai markkinoinnin epäonnistuminen, tavoitteista lipsuminen sekä riskejä ovat myös motivaation ja johtamisen puute. Pahimpina seurauksina ongelmista aiheutuisi tietysti tappio ja miinusmerkillinen tulos sekä näytteilleasettajat olisivat pettyneitä ja eivät olisi enää kiinnostuneita tulemaan seuraaville messuille. Myös messujen koko tulevaisuus saattaisi vaarantua. Vaikka ensimmäisillä messuilla jäimme vähän miinuksen puolelle, oli tapahtumamme lämminhenkinen ja se antoi hyvän pohjan tämän vuoden messuille, joista odotukset tuloksen suhteen olivat korkeammalla kuin viime vuonna. Elämyskolmion tekeminen on mielestäni kirkastanut messutapahtuman visiota. Miten saamme tehtyä tapahtuman, jossa koko perhe viihtyy ja mikä tarjoaa aktiviteetteja sekä shoppailua riitävästi tekemällä jokaisen messuvieraan tyytyväiseksi.

Kirjassa puhutaan myös yritysten yhteistyön merkityksestä ja strategisesta yhteensopivudesta, kuinka yhteistyön tulisi perustua keskinäiseen oppimiseen ja molemminpuoliseen hyötyyn. Vauvamessut projektissa teimme jo toista vuotta yhteistyötä mm. JAON:n eli Jyväskylän aikuisopiston kanssa. Yhdessä järjestimme lapsiparkin, johon vanhemmat pystyivät tuomaan lapsen hoitoon sen ajaksi, että pääsivät tutustumaan rauhassa messutarjontaan. Lapsiparkissa taas JAO:n aikuisopiskelijat pääsivät harjoittamaan opiskeluissaan oppimiaan taitojaan touhuamalla lapsien kanssa erilaisissa aktiviteeteissa ja meille lapsiparkki on ollut yksi tärkeistä lisäarvoista messuvieraille.

Teimme myös yhteistyötä MLL:n ja Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveys-
keskuksen kanssa, johon kuuluvat neuvola, suunterveydenhuolto ja lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu. MLL:n kanssa teimme yhdessä myös tänä vuonna odottavan äidin olohuoneen, missä äiti pystyi rauhassa imettämään, vaihtamaan vaippoja ja lämmittämään ruokaa lapsille. Myös markkinointia toteutimme yhdessä heidän kanssaan. Nämä ovat olleet meille erittäin tärkeitä yhteistyökumppaneita, jotka antavat lisäarvoa messuille ja elintärkeää tietoa lapsiperheille ja tuleville vanhemmille vauvoihin sekä lapsiin liittyen.

Lindex vaatemyymälä on yksi hyvä esimerkki, kuinka hyvällä toimintastrategialla on saavutettu menestystä kansainvälisesti ympäri maailmaa. Työskentelin Lindex-myymälässä 90-luvun puolivälissä ja niistä ajoista Lindex on ottanut huiman harppauksen menestyväksi myymäläkonseptiksi ja kansainväliseksi ympäri maailman tunnetuksi muotiketjuksi. Vuosien varrella olen seurannut mielenkiinnolla Lindexin matkaa menestykseen. Viime vuosina se on panostanut voimakkaasti kansainväliseen laajentumiseen. Olen alusta alkaen pitänyt Lindexin vaatteiden hyvästä hinta-laatu suhteesta ja kun tänä päivänä siihen yhdistetään ajankohtainen ja inspiroiva muoti, antaa se käyttäjälleen mieluisan muotielämyksen. Mielestäni Lindexin menestyminen perustuu juuri loistavaan liikeideaan, antaen ympäri maailmaa naisille inspiroivaa ja ajankohtaista muotia kohtuu hintaan sekä visioon maailman luokan muotielämyksestä.

Aina, kun vierailen Lindex-myymälässä, jo ennen astumistani myymälän puolelle usein huomioni kiinnittyy houkuttelevaan näyteikkunaan, puhumattakaan myymälän puolella olevista vaatteiden upeista esillepanoista. Lindex on todella onnistunut luomaan maailman luokan muotielämyksen. Heidän myymäläkonseptinsa on kauniin houkutteleva ja inspiroiva, ollaan missä päin maailmaa tahansa.

Lindexin historia ulottuu 1950-luvun Ruotsiin, jossa se aloitti toimintansa alusvaatemyymälä Fynd nimisenä. Sieltä se laajeni ensin Norjaan ja Suomeen se tuli 80-luvulla, jolloin valikoimaan tuli alusvaateiden lisäksi lasten- ja naisten vaatteet. Tänä päivänä Lindexiltä saa myös muodikkaita koruja ja muita oheistuotteita kuten aurinkolaseja, päähineitä, huiveja ja sukkatuotteita.

Suomalainen Stockmann osti Lindexin v.2007, josta alkoi laajempi kansain-
välistyminen Lähi-itään, Venäjälle ja muihin Baltian maihin sekä muualle Eurooppaan. Tänä päivänä Lindexilä on lähes 500 myymälää ympäri maailman. Se on nostanut hienosti brändi tunnettavuuttaan tekemällä yhteistyötä kuuluisuuksien kanssa mm. tämän kevään muotia esittelee näyttelijä Penelope Cruz. Myös yhteistyö kansainvälisten muotisuunnittelijoiden ja Roosa nauha-keräyksen kanssa on antanut Lindexille positiivista näkyvyyttä. Aina, jos joku kysyy, mistä saisi muodikkaita vaatteita kohtuu hintaan, suosittelen suosikki vaatemyymälääni Lindexiä, joka on menestynyt myös nettikaupan puolella.

Pidin kirjasta paljon, vaikka ajoittain se oli aika raskasta luettavaa. Varsinkin kirjan monet esimerkit olivat opettavaisia.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!