Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Syntynyt digiaikaan, sosiaalisen median kasvatit

Kirjoitettu 05.12.19
Esseen kirjoittaja: Annika Palmari
Kirjapisteet: 3
Kirja: Syntynyt digiaikaan, sosiaalisen median kasvatit
Kirjan kirjoittaja: Don Tapscott
Kategoriat: 1. Oppiminen, 6. Markkinointi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Kirja on hieman vanhahtava tiedoiltaan, mutta se ei muuta sen perimmäistä sanomaa. Internetin ja digiajan tulo on muuttanut niin ajattelumallejamme kuin arvojamme pysyvästi. Jos yritystoimintamme ei mukaudu näihin uusiin toimintamalleihin, jää armottomasti muiden kilpailijoiden jalkoihin.

 

Tapscott on tutkinut paljon digiajan sukupolvea ja suorittanut esimerkiksi haastatteluja ympäri maailmaa. Tämän tuloksena hän on onnistunut keräämään yhteen kahdeksan normia, jotka ohjaavat nettisukupolven toimintaa. Nämä ovat vapaus, räätälöinti, tutkiminen, eettisyys, yhteistyö, viihde, nopeus ja innovatiivisuus. Osa näistä normeista osasinkin jo arvata ja ne ovat usein esillä puhuttaessa nettisukupolvesta, esimerkiksi eettisyys nopeus ja viihde. Näiden lisäksi olleet muut normit ovat taas harvemmin esillä, enkä niitä olisi osannut yhdistää juuri tähän aikaan.

 

Esimerkiksi räätälöinti vaikuttaa yllättävän paljon nyky-yhteiskuntamme toiminnassa. Tämän sukupolven ihmiset ovat tottuneet palvelujen kustomointiin ja muokkaamiseen. Räätälöinti saa asiakkaat tuntemaan tulleensa kuulluksi ja antaa sopivan tuotteen juuri oikeaan tarpeeseen. Tässä muuttuvassa maailmassa on turha olettaa, että tuotteet ja palvelut tulisivat säilymään aina samanlaisina kokonaisuuksina. Jatkuvasti syntyy uusia tarpeita ja markkinarakoja, joissa yrityksen tulisi pystyä täyttämään asiakkaan odotukset. Tätä ajattelin myös omien valokuvausprojektieni kautta. Valokuvauspalveluissa räätälöinti on erittäin tärkeää. Jokainen tapahtuma ja henkilökuvauksen kohde on erilainen, joten harvoin pystytään myymään samaa pakettia usealle asiakkaalle. Sen sijaan vaaditaan asiakkaiden tuntemusta ja hyvää kommunikointisuhdetta, jotta asiakas saa mitä haluaa. Olenkin päättänyt keskittyä kuvauspalveluissani aina selvittämään jokaisen yksittäisen projektin tarpeet ja tavoitteet ja luomaan henkilökohtaisen suhteen asiakkaaseen. Seuraavana kesänä joudunkin uuden haasteen eteen tämän suhteen, kun hääkuvauksia on enemmän ja joudun pohtimaan, kannattaako yrittää myydä samanlaisia kuvauspaketteja paljon vai harvemman määrän kustomoituja paketteja.

 

Myös muut Tapscottin mainitsemat normit olisi hyvä ottaa huomioon Potentain toiminnassa. Esimerkiksi yhteistyö on normina meidän sukupolvellemme tärkeä, mutta se näkyy hyvin heikosti vielä tiimimme toiminnassa. Tästähän voi tulla jopa osittain tiimin sisäisiä ongelmia, kun tiimin jäsenet kaipaavat tukea yhteistyöhön mutta eivät sitä saa. Nämä normit eivät siis vaikuta pelkästään asiakkaisiimme vaan myös sisäiseen menestykseemme. Tapscott mainitsi myös innovatiivisuuden normin, jota mielestäni toteutamme varsin hyvin. Pyrimme aina etsimään luovia ratkaisuja kohtaamiimme ongelmiin, niin projekteissa kuin tiimin sisäisessä toiminnassa. Tätä piirrettä meidän tulisi vaalia ja kehittää edelleen, sillä sitä selvästi arvostetaan nykymaailmassa merkittävästi.

 

Digiajan sukupolvi selvästi kaipaa uudenlaista oppimismallia. Opettajakeskeinen ja yksipuolinen oppimismalli koetaan usein hitaaksi ja huonosti motivoivaksi, mutta silti tilalle ei ole osattu ottaa uusia menetelmiä siirtää tietoa ihmiseltä ihmiselle. Tässä mielessä me Tiimiakatemialla olemme etuasemassa tämän maailman uudistamisessa. Koska oppimismenetelmämme ovat nettisukupolven nopeisiin ja muuttuviin tarpeisiin vastaavia, olemme eturivistössä saamassa parhaat mahdolliset raamit tehokkaaseen oppimiseen. Helposti unohdamme, kuinka arvokkaassa asemassa olemme, joten mielestäni meidän täytyisi muistutella itseämme, kuinka voisimme käyttää täysin hyödyksi kulttuuriamme. Tätäkin suuremmalla syyllä meidän tulisi opetella viemään kulttuuriamme projektiemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kautta myös talon ulkopuolelle.

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!