Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Tapellaan S**tana

Kirjoitettu 25.02.16
Esseen kirjoittaja: Otto Ilari Schmidt
Kirjapisteet: 2
Kirja: Konfliktin ratkaisemisen taito, Sovittelu, Kaikkien aivot käyttöön
Kirjan kirjoittaja: Ismo Lassila, Esa Poikela, Sirkku Heinosen, Rea Klingbergin ja Päivi Pentin
Kategoriat: 2. Yhteisöllisyys, 4. Johtaminen, 9. YPK:n ulkopuoliset

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Haluan pohtia tiimissä syntyviä konflikteja ja niiden ratkaisuja. Konflikteihin ja etenkin niiden ratkaisemiseen liittyvää kirjallisuutta olen lukenut muun muassa Ismo Lassilan Konfliktin ratkaisemisen taidon ja Esa Poikelan toimittaman Sovittelu teoksen. Myös Sirkku Heinosen, Rea Klingbergin ja Päivi Pentin Kaikkien aivot käyttöön kirja tuo näkökulmaa siihen, kuinka tiimin kehittymiseen kuuluu se ei aina niin “ruusuinen” tie.

 

Sanalla konflikti tarkoitan nyt sellaista eskaloitunutta asiaa tiimissä, jossa yksi tai useampi henkilö näkee erilaisten lopputulemien ratkaisevan asian. Eli tarkoitan konfliktilla sellaista asiaa, joka on päätynyt syystä tai toisesta umpikujaan, eikä asia etene ennen kuin toisen eri mieltä olevan henkilön näkemys toteutetaan tai päädytään jonkin asteiseen kompromissiin.  Yksi helposti mitattava määre tällaisen konfliktin syntymiseen on esimerkiksi raha. Etenkin yhteiskassassa tällaisen rahasta johtuvan konfliktin mahdollisuus kasvaa, koska rahasta päätetään yhdessä, eikä ole olemassa mitään henkilökohtaista “rahastoa” tai tiliä.

 

Yleensä siis kun yksilö haluaa investoida esimerkiksi koulutukseen, tulee tämän perustella riittävästi muille tiimiläisille, sen miksi haluaa kouluttautua ja mitä se tuo muille. Homma siis tapahtuu suullisella sopimus menetelmällä ja päätökseen vaikuttaa investointia hakevan henkilön argumentointi ja muiden osuuskuntalaisten harkintakyky. Näissä tapauksissa pyritään aina pääsemään yksimieliseen päätökseen, jolloin kaikki olisivat tyytyväisiä ja homma olisi loppuun käsitelty. Jos yksimieliseen tulokseen ei heti päästä tulisi dialogia mielestäni harjoittaa niin kauan, kunnes kaikki ovat saaneet sanottua sanottavansa. Tämän jälkeen olisi hyvä pyrkiä yksimieliseen päätökseen, joka olisi mahdollisimman lähellä investointia anovan päämäärää, mutta kuitenkin yksimielinen. Se voisi olla esimerkiksi vaikka, se että investointi ei kyseisenä ajankohtana taloudellisen tilanteen vuoksi ole kannattava, mutta mikäli investoija saa tuotua osuuskunnalle lisää varoja ja taloustilanne kohenee, niin voi tämän hakemus mennä läpi.

 

Mitä sitten jos jostain asiasta ei kerta kaikkiaan synny yksimielisyyttä? Lain mukaan viimeinen demokraattinen keino voi siinä olla päätöksentekoa tehtäessä näiden lakien mukainen toiminta:

6 §

Enemmistöperiaate

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan kokouksessa. Päätökset tehdään annettujen äänten enemmistöllä, jollei tässä laissa säädetä tai säännöissä määrätä toisin. Säännöissä voi määrätä, että jäsenten päätösvaltaa käyttää edustajisto.

7 §
Yhdenvertaisuus

Kaikilla jäsenillä on osuuskunnassa yhtäläiset oikeudet, jollei tässä laissa säädetä tai säännöissä määrätä toisin. Kaikki osuudet ja osakkeet tuottavat osuuskunnassa yhtäläiset oikeudet, jollei tässä laissa säädetä tai säännöissä määrätä toisin. Osuuskunnan kokous, edustajisto, hallitus, toimitusjohtaja taikka hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan jäsenelle tai muulle epäoikeutettua etua osuuskunnan taikka toisen jäsenen tai osuuden tai osakkeen omistajan kustannuksella (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130421#Pidp1788224)

Positiivista on, että aina löytyy kaikkeen päätöksentekoon reilu ja demokraattinen keino. Ongelmana äänestys menettelyssä on tottakai, se että aina jää jollekin huono maku suuhun. Onkin hyvin tärkeää ymmärtää äänestämisen käytännössä olevan viimeinen keino ja yksimielisten päätösten olevan ensisijainen toimintakeino. Asia vielä korostuu jäsenmäärältään pieni lukuisen osuuskuntamme ansiosta.

 

Ihannetilanteessa osuuskuntamme päätökset olisivat aina visioomme johtavia ja yksimielisiä.Oleellisinta tiimissä toimimisessa on toisten yksilöiden tuntemus. Kun oppii tuntemaan toisia henkilöitä syvemmin, niin oppii myös ymmärtämään toisten ajatuksia ja syitä miksi toinen ajattelee eri tavalla. Loppujen lopuksi konfliktien ratkaisu on siis toisen henkseleihin hyppäämistä ja näkemistä asiat tämän tavalla. Tietenkään ikinä ei voi nähdä maailmaa toisen silmin kokonaan, mutta asiassa voi kehittyä.

 

Kaikkien aivot käyttöön kirjassa mainitaan, että ihannetilanteessa kehittyvällä ryhmällä olisi 3:1 yhteisiä päätöksiä verrattuna eroaviin mielipiteisiin. Eroavia mielipiteitä ei siis kuulu millään tavalla pelätä, vaan mutustella hyvällä dialogilla, kunnes tilanne ratkeaa. Mitä avoimempia jäsenet uskaltavat olla tunteistaan, niin sitä nopeammin tilanteen saisi purettua ja tekeminen jatkuisi.

 

  Nimetön-1

Konfliktin ratkaisemisen taito kirjan sivulla 39 on taulukko siitä, kuinka konfliktin sietokyky ja konfliktiherkkyys vaikuttavat yrityksien toimintaan. Vastaavaa taulukkoa voi käyttää suorana esimerkkinä myös omaan osuuskuntaamme. Tällä hetkellä toimintaamme tulisi suunnata kohti visioitamme tekemällä yhteisiä isoja asioita, niin pääsisimme tuonne innovointi taulukkoon. Suunta on oikea kunhan pysymme visiomme ja arvojemme mukaisessa tekemisessä.

Nimetön-2

Konfliktitimantti kuvaa sitä, mitkä tehtävät tulee määrittää konfliktia purattaessa. Esimerkki on suoraan osoitettu organisaatio hierarkian mukaisesti, mutta timanttia voi soveltaa myös tasavertaiseen tiimiin valittaessa konfliktin ulkopuolinen henkilö johtamaan sovittelua. Yleensä jo kun saadaan kaikki tekijät määritettyä on konfliktilla tapana purkautua, kuin itsestään.

 

Loppujen lopuksi konfliktit ovat siis ihmisten välisiä suhteita. Suhteita saa ylläpidettyä ja parannettua suunnattaessa kohti yhteistä päämäärää, eli visiotamme. Yhteinen arvojen mukainen tekeminen tuo avoimuutta ja uskallusta, jolloin keskeinen dialogi kehittyy ja pääsemme nousemaan pois valetiimi vaiheesta uskaltamalla olemalla rehellisiä toisillemme.

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!