Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Tee itsestäsi brändi

Kirjoitettu 30.09.13
Esseen kirjoittaja: Sakari Lähdesmäki
Kirjapisteet:
Kirja:
Kirjan kirjoittaja:
Kategoriat: Yleinen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 

Tee itsestäsi brändi asiantuntija viestintä livenä ja verkossa on Katleena Kortesuon kirjoittama kirja brändäyksestä. Kortesuo pyrkii kirjassaan painottamaan brändin tärkeyttä nykypäivän työmarkkinoilla sekä antamaan konkreettisia neuvoja brändin luomiseen, ylläpitämiseen ja brändistä viestimiseen. Monet asiat kirjan vinkeistä tuntuivat selvältä pässin lihalta tyyliin:”Jos olet ammatiltasi Paavi älä tappele ja riehu kaupungilla. Sillä se ei välttämättä sovi työnkuvaasi.” Kirja kuitenkin onnistui osaltaan erinomaisesti siinä mitä siltä lähdin hakemaankin. Selkeyttämään epämääräistä käsitettä nimeltään brändi, erityisesti pureutuen sen alalajiin henkilöbrändiin, johon myös esseesäni keskityn.

 

Brändi tuntuu olevan vaikeasti määriteltävä käsite ja sitä kuullaan käytettävän milloin missäkin yhteydessä. Brändi muodostuu itsestään toistaessasi vuosia tiettyjä käyttäytymismalleja, viestiessäsi tiettyjä asioita ja pukeutuessasi tietyllä tavalla. Siksi mahdollisen henkilö/asiantuntijabrändin luomisen aloittamista ei kannata viivytellä. Vaikka brändin muodostuu vuosien saatossa sitä voi siis ohjata omalla toiminallaan. Vahvan henkilöbrändin luomiseen liittyy niinkin yksinkertaiset asiat kuin, nimi, kehonkieli ja ulkonäkö sekä muut ulkoiset puitteet. Omaan henkilöbrändi tulee löytyä omasta persoonasta ja siihen on hyvä sekoittaa myös persoonallisuutta erottukaksesi harmaasta massasta.Toisaalta jos sinulla ei ole kohderyhmää jolle kohdistaa brändiäsi, et voi myöskään luoda sellaista. Brändi siis ei voi olla olemassa vain itseään varten, vaan vahvaa ja toimivaa henkilöbrändiä havittelevalla tuleekin olla oma aluevaltaus missä toimia. Vahvaa henkilöbrändiä ei myöskään tule pelätä yrityksen keskuudessa. Enneminkin voi ajatella henkilöbrändin ruokkivana voimavarana yritysbrändiä kohtaan ja päin vastoin. Tästä hyvänä esimerkkinä edesmennyt Applen Steve Jobs.

 

Kortesuon määritelmä henkilöbrändistä:”Ihminen itse tietyn ryhmän suoraan kokemana (lukuunottamatta niitä ominaisuuksia, tavoitteita tai pelkoja, joita ihminen tahallisesti tai tahattomasti piilottaa.)Joskus henkilöbrändi-sana viittaa myös suoraan persoonaan itseensä.”

Suora kokemus:omakohtainen kokemus

Välillinen kokemus:jonkun suodattama kokemus.

 

Henkilöbrändin vaiheet

1) Suunnittelu

Henkilöbrändin suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota itseesi. Brändin olisi parempi olla positiivinen joten, keskity vahvuuksiisi ja siihen missä olet hyvä. Mieti millaista osaamista tai asiantuntemusta myyt ja miten eroat kilpailijoista. Nykypäivänä erityisesti on hyvä myös miettiä missä kanavissa viestit ja millaista viestintää käytät. Suunnittelu vaiheessa on hyvä tutkia kilpalijoidesi brändejä ja miettiä miten voisit tehdä asioita eritavalla, jotta erottuisit eduksesi.

2)Henkilöbrändin luominen ja vakiinnuttaminen

Henkilöbrändäyksen päälleliimauksen tunnistaa helposti. Luomisessa ja vakiinnuttamisessa tärkeintä on viestintä. Mieti missä kohderyhmäsi liikkuu ja edistä brändiäsi siellä ja pyri keskittymään vain olennaiseen henkilöbrändisi osalta. Brändin vakiinnuttamisen tärkeänä osana on verkostoituminen. Jotta brändisi pääsee vakiintumaan myös kohderyhmäsi ja muiden alalla toimijoiden tulee tietää brändisi olemassa olosta. Näin myös pääset tekemään brändiäsi tunnettavammaksi.

3)Henkilöbrändin säilyttäminen uudistamalla

Niin kuin ihmiset, heidän mieltymykset ja mielepiteetkin muuttuvat, niin muuttuu myös henkilöbrändi näiden mukana. Henkilöbrändin uudistaminen säilyttää sen tuoreena ja mielenkiintoisena muuttuessaan muun maailman mukana.

”Oman linjaukseni mukaan pieni suunnanmuutos ajattelussa on brändin päivittämistä ja uudistamista, mutta kelkan kääntäminen vastakkaiseen suuntaan on jo brändin muttamista.”

4)Henkilöbrändin muuttaminen

Tämä vaihe ei ole brändin kaaren kannalta pakollinen. Se tulee tapahtumaan ainoastaan jos ura tai aatesuunta vaihtuu kokonaan toisenlaiseksi. Vanhan brändin tuntemaan oppineet kannattajat ja asiakkaat voivat helposti hylätä uuden muuttuneen brändin pitäen sitä epäaitona.

5) Henkilöbrändin lopettaminen

Brändin lopettaminen ei ole helppoa. Vahvan henkilöbrändin omaavat henkilöt liitetään brändiin vaikka he lopettaisivat työskentelyn alalla tai kuolisivat. Hyvänä esimerkkinä kirja mainitsee Arvi Lindin , jota vielä vuosia työuran päättymisen jälkeen pidetään luotettavauuden ja vakuuttavuuden symbolina. Brändin lopettaminen on kuitenkin mahdollista, mutta silloin täytyy lopettaa kaikki mikä viittaa vanhasta brändistä viestimiseen.

 

Top 3 käytäntöön.

1.Löydä omat vahvuutesi ja vahvista niitä.

2.Vaali aitoututta.

3.Verkostoidu edelleen.

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!