Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Tehoa tiimityöskentelyyn

Kirjoitettu 03.12.17
Esseen kirjoittaja: Vili Partanen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Tiimityöstä voimaa
Kirjan kirjoittaja: Tim Ferriss
Kategoriat: 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut, 2.3. Yhteisöllisyyden kehittämisen työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Tiimiakatemian aloitettuani tiimityöskentelystä on tullut päivittäinen tapa toimia ja toteuttaa asioita. Vankalla joukkue-urheilutaustalla minulla on itselläni jo jonkun verran kokemusta ryhmässä toimimisesta. Myös kouluissa läpi elämän ryhmätyötaidot ovat kehittyneet. Kaikenlaisissa ryhmissä, soluissa, joukkueissa olen ollut mukana, mutta ne ovat olleet täysin erilaisia, kun tämänhetkinen tiimini.

Tiimityöskentelyyn siirtyminen

Uudenlaista työtapaa tiimissä omaksuessani päätin lukea Karl-Magnus Spiikin kirjan ”Tiimityöstä voima”, sillä halusin perehtyä tiimin toimintatapaan ja siihen, miten muodostetaan mahdollisimman suorituskykyinen ryhmä. Kirjan määritelmä tiimille on ryhmä ihmisiä vastaavat sovitun kokonaisuuden hoitamisesta alusta loppuun yhteistyössä. Tiimityöhön siirtymistä kuvaillaan monimutkaisena prosessina, jossa tulisi ottaa monta asiaa huomioon. Tiimille määritetään ensiksi ulkopuolelta teoreettiset lähtökohdat sen toiminnan aloittamiseksi. Lähtökohdilla tarkoitetaan esimerkiksi tavoitteita, pelisääntöjä ja vastuualueita.

Tällä hetkellä tuntuu, että meidän tiimissämme, on tuo ns. kova puoli, eli tavoitteet ja vastuualueet ovat määriteltyjä. Seuraava askel olisi aktivoida pehmeä puoli, eli ihmiset. Ihmisten puoli sisältää esimerkiksi arvot, motivaation ja ihmissuhteet ja asenteet. Tiimityöskentely alkaa vasta siitä, kun tiimillä on teoreettinen pohja ja tiimin jäsenet, eli ihmiset.

Tiimin henki

Tuloksekkaan tiimintyön takana tulee olla eheä ja toimiva tiimi. Eniten minua kiinnostaa, miten voisin toimia tiiminhengen parantamiseksi ja tiimin jäsenten motivoimiseksi. Haluan että jokaisella tiimin jäsenellä on mahdollisuus tehdä niitä asioita, joista he nauttivat ja saavat onnistumisen tunteita, toisaalta myös haluan, että he haastavat itsensä ja tekevät myös niitä asioita, mitkä eivät tunnu vielä niin luontevilta heille itselleen.

Kirjassa sanotaan menestyksekkään tiimityön takana olevan vahva me-henki. Me-henki vahvistaa tiimin sisäistä jäsenten välistä keskustelua ja tätä kautta myös suhtautumista tiimin yhteisiin työprojekteihin ja toisiin tiimin jäseniin.

Hyvässä tiimissä osataan hyödyntää ihmisten erilaisuutta ja myös arvostaa sitä. Meidän tiimissämme kaikki ovat käyneet liiketalouden perusopinnot, mutta aiemmassa elämässä taustamme ovat melko erilaiset. Koulutustaustan ja osaamisen lisäksi keskuudessamme on paljon erilaisia persoonia, joita tulisi käyttää hyödyksi. Hyvässä tiimissä osaamiseltaan ja persoonaltaan erialaiset jäsenet täyttävät toisiaan. Tiimin jäsenet voi jakaa kahteen osioon, asiakeskeisiin ja ihmiskeskeisiin jäseniin. Itse koen ehkä olevani enemmän ihmiskeskeinen. Myös alkusyksystä tekemäni Belbin-testi osoitti, että olen tiimipelaaja. Toisaalta minussa on myös asiakeskeisiä puolia.

Ristiriidan sattuessa

Kukaan ei yksiselitteisesti ole jompikumpi näistä vaihtoehdoista, vaan kaikki ovat yhdistelmiä molemmista. Tiimi hyötyy enemmän mitä erilaisempi yhdistelmiä näistä tyypeistä löytyy. Oman tiimin kohdalla jako on mennyt hyvin, on havaittavissa selkeää kontrastia jäsenissä. Vahva erilaisuus voi olla myös uhkaksi tiimin toiminnalle, sillä erilaiset piirteet voivat johtaa myös ristiriitoihin. Ristiriidat ei välttämättä ole huono asia, sillä ne kertovat, että tiimissä on tapahtunut ajattelutyötä ja on löytynyt eriäviä näkemyksiä. Sisäiset ristiriidat osoittavat tiimin rikkautta näkökulmien kannalta. Jos kaikki olisivat eri mieltä samasta asiasta ja osaisivat perustella väitteensä, olisi tilanne tietyllä tapaa aika ihanteellinen. Meidän tiimin sisällä ei ole vielä ilmennyt suurempia ristiriitoja, olemme välillä yrittäneet käyttää ideoinnissa työkaluna keinotekoisia ristiriitoja, ns. sparrausta.

Aiemmassa kappaleessa mainitsemillani ristiriidoilla tarkoitin tervettä, työntekoon liittyvää ristiriitaa, esimerkiksi kiistaa siitä miten lähdetään projektia toteuttamaan. Ristiriitojakin voi olla kahdenlaisia, rakentavia ja uusia näkökulmia tuovia, tai sitten mielenterveydelle haitallisia jäsenten henkilökohtaisia ristiriitoja. Henkilökohtaiset riidat tai tiimityöskentelyyn sitoutumattomuus myrkyttää tiimin ilmapiiriä. Jo yksinkin heikosti toimiva lenkki voi pudottaa tiimin suorituskyvyn maan tasalle. Jokaisella tiimiläisellä on yhtävertainen vastuu hyvä työilmapiriin ylläpitämiseksi ja sen tarkkailemiseksi.

Tiimin sisäisten epäterveiden ristiriitojen välttämiseksi olemme sopineet avoimesta ilmapiiristä omassa tiimissämme. Jokaisen kannalta on parempaa, että ilmaantuvat ongelmat otetaan heti esille, ja ne käsitellään, ennen kuin ne kerkeävät paisua kulissien takana liian suuriksi. Ristiriitojen välttämiseksi, olemme tehneet selkeät tiimin säännöt, joita noudattamalla välttyy aika hyvin ristiriidoilta. Sääntöjä voi toisaalta aina ajan kuluessa muokata, sillä niitä on vaikea todeta toimiviksi, ennen kuin niitä on käytännössä kokeiltu.

Tiimin sisäiset toimintaa määrittävät säännöt eivät silti aina riitä järjestyksen ylläpitämiseen. Ainoastaan yhteisten työasioiden huomioon ottaminen ei riitä, vaan pitää antaa myös tilaa inhimilliselle puolelle. Tiimin inhimillisen ja sen teoreettisen puolen välille tulee löytää tasapaino. Liika jäsenien tarpeisiin keskittyminen saa tiimin unohtamaan olemassaolonsa ja liika työhön keskittyminen heikentää tiimin kommunikaatiota ja henkisiä voimavaroja.

Minä osana tiimiä

Kirjan mukaan tiimi koostuu loppujen lopuksi yksilöistä, jotka ovat vastuussa itsestään ja tekemisestään. Jokainen meistä voi pintapuolelta vaikuttaa omaa etua hakevalta, mutta tiimityön ideana on päästä katsomaan tämän maskin taakse. Maskin taakse näkeminen edellyttää tunnelman vapautumista, jotta kommunikaatiosta tulee avoimempaa. Tiimissämme olemme pyrkineet edistää tätä luomalla mahdollisimman avoimen ilmapiirin, että jokainen voisi olla sellainen. Jokainen on vastuussa omalla toiminnallaan tämän ilmapiirin luomisesta ja tiimin sisäisistä ihmissuhteista.

Osaksi tiimiä liittyminen voi olla melkoinen muutos, mikäli ei tiimityöstä aiemmin ole kokemusta. Uudet ihmiset, toimintatavat, sekä ilmapiiri voi luoda omat haasteensa työlle. Tärkein asia on tiimin yhteisen vision ja tavoitteiden löytäminen ja sääntöjen asettaminen, joiden puitteissa lähestytään sovittuja tavoitteita. Tiimin suorituskyky on pitkälti riippuvainen sisäisestä me-hengestä, joka tulee ajan myötä. Ylläpitääkseni meidän tiimimme me-henkeä, meidän tulee pitää säännöistämme kiinni ja ehkäistä ongelmatilanteita selkeillä pelisäännöillä. Ongelmatilanteiden syntyessä asiat ratkaistaan puhumalla, jokaista tiimiläistä kunnioittaen.

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!