Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

TekemisenDraivi

Kirjoitettu 08.03.18
Esseen kirjoittaja: Samuel Pöyhönen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Draivi- Voiko sisäistä motivaatiota johtaa?
Kirjan kirjoittaja: Frank Martela, Karoliina Jarenko
Kategoriat: 1. Oppiminen, 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut, 3. Yrittäjyys, 4. Johtaminen, 8. Henkinen kasvu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Draivi- kestävän hyvinvoinnin lähde

 

Draivi on motivaatiosta syntyvää sisäistä paloa valitsemaansa työtehtävää kohtaan. Draivi tarkoittaa myönteistä, tunne -ja motivaatiokäyttäytymisen tilaa, jossa tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen luonnehtivat työtä.

 

Sisäisen motivaation johtaminen

Sisäisen motivaation neljä tukipilaria ovat kyvykkyys eli osaaminen ja aikaansaaminen, vapaaehtoisuus eli omaehtoinen toiminta, yhteenkuuluminen eli yhteisöllisyys ja hyväntekeminen eli oman toiminnan myönteinen vaikutus. Jotta saadaan sisäinen motivaatio käyntiin, tarvitaan näiltä neljältä tukipilarilta apuja. Käyn läpi tarkemmin nämä tukipilarit:

 

Kyvykkyys

Kyvykkyydellä tarkoitetaan sitä, että miten saat asioita aikaan tai osaat vain jonkun homman niin pirun hyvin. Homma tai työ etenee sopivalla vauhdilla ja samalla näet kuinka tulosta syntyy. Samalla tämä tuntuu loistavalta ja se on motivoivaa. Kyvykkyyden tuntoa voivat häiritä taustamelut organisaatiossa.

Kyvykkyyden kokemus työssä rakentuu kolmesta osa-alueesta. Siitä, että työntekijä pääsee käyttämään osaamistaan ja kokee hallitsevansa omat hommansa. Kokemuksesta, että asioita saa vietyä eteenpäin ja saa tuloksia aikaan. Jatkuvasta uuden oppimisesta ja kehittymisestä eli siitä että ihminen kokee kyvykkyytensä kasvavan ja osaamisen lisääntyvän. On loistavaa, kun pystyy hallitsemaan tilannetta omin kätösin.

”Everything is under control”

Johtoryhmässä onkin hyvä muistaa äkillisten tehtävien delegoinin taakka voi johtaa hallinnantunteen menettämiseen. Tämä saattaa lisätä stressiä ja uupumusta. On siis hyvä pitää tasapaino tilanteessa kuin tilanteessa. Pitäisi antaa sellaisia tehtäviä, jossa on jotakin osa-alueita edellisestä tehtävästä tai projektista. Samalla tiimiläinen tuntee hallitsevan tilanteen, vaikka siinä onkin ripaus uusia asioita.

Lähdetään purkamaan asioita pottu kerrallaan, ei oteta liian isoa palaa vaan vähän kerrallaan. Rakennetaan välietappeja ja mittareita, josta nähdään työn tulos ja rullaus. Meidän on myös pidettävä huoli siitä, että jokaisen työ näkyy jollakin tavalla tai on esillä. Johtajana on myös tärkeää huolehtia tekemisen mahdollisuuksista, asetetaan tavoitteet, pidetään huolta osaamisen ylärajalla toimimisesta ja annetaan jatkuvaa yksilökohtaista palautetta toiminnan kehittymisestä.

 

Vapaaehtoisuus

Vapaaehtoisuus on sitä, että teet jokin asian miettimättä sen hyötyjä tai haittoja. Siis teet työtä, koska se tuntuu sinusta kiinnostavalta. Vapaaehtoisuus lähtee sanasta halu

Kun saat itse päättää, mihin pyrit. Saat päättää, miten teet sen. Ja saat vielä päättää, mitä teet. Noista koostuukin vapaaehtoisuus.

Tiimiakatemiassa meillä onkin käytössä oppimissopimukset, jossa tarkastellaan henkilön tavoitteita seuraavalle vuodelle. Jokainen saa itse päättää mistä on kiinnostunut ja minkä kiinnostuksen kohteen ottaa työn alle. Juuri saimme jokaisen tiimiläisten oppimissopimukset käytyä läpi. Avarsi omia näkemyksiä valtavasti, mikä on muilla ajatus.

Tiimiyrityksessä saa tehdä töitä haluamalla tavalla, omalla aikataululla, kuhan se tuottaa tulosta ja tavoitteissa pysytään. Vapaaehtoisuus lähtee sanasta halu, omasta halusta. Se ei saa olla ylhäältä pakotettua. Tässäkin voi miettiä, että onko jokaisella tiimiläisellä oikea työnkuva, jossa haluaa olla. Siinäpä tuumaamista ja kehittämistä.

 

 

Yhteenkuuluminen

Ihminen on alkujaan laumaeläin ja on vieläkin. Ihmisten pitää kuulua johonkin ryhmään tai yhteisöön. Ihmisen täytyy edustaa jotakin seuraa tai arvoa. Huomaamme myös, miten ollaan lapsena kuuluttu johonkin urheiluseuraan tai yhdistykseen. Itsekkin muistan, että kun opiskelin Juhanalan yläasteella niin sitten me edustimme sitä ja olimme ylpeitä siitä, meillä oli siellä oma yhteisö. Sama tapahtui varusmiespalveluksessa.

Tälläistä vahvaa yhteisöllisyyttä on myös Tiimiakatemiassa, joista ollaan ylpeitä. Samalla myös sitä kehitetään ja edustetaan parhaimman kaavan mukaan. Kun tämä yhteisöllisyys on vahvaa, tuntuu, että tämä paikka ei ole koulu tai työpaikka vaan tämä on jokin sellainen paikka missä on kiva olla 12h päivässä ja sinne on mukava tulla joka aamu klo 8.15. Hyvälle yhteisölle on mukava antaa osansa. Tästä tulee osa meidän identiteettiä.

Hienoa on myös, että jokaista persoonaa arvostetaan juuri sellaisena kuin he ovat. Jokaista kuunnellaan aidosti ja jokainen on yhtä tärkeä kuin kaikki muutkin. Luodaan se tunne, että samassa veneessä me seilataan.

Kuulun Tiimiakatemiaan ja sen sisällä kuulun vielä Osuuskunta Waistoon. Tiimiakatemia tuo kyllä sen innostuksen mitä kaipaankin.

Aikaisemmin syksyllä heti tiimien valittua, rupesin levittämään tiimin sisällä omaa juttua, Waistoparkkia. Tällä käsiliikkeellä voi tervehtiä tai innostaa toista. Ajatus tiimin omasta ”jutusta” tuli vain jostakin sisältä sisimmistä, että sellainen on pakko saada meidän tiimiin. Alku oli kylläkin ihmetystä, mutta lopulta jokainen pääsi juttuun mukaan.

 

 

Hyväntekeminen

Hyväntekeminen on sellaista työtä, jolla on jokin myönteinen vaikutus maailmaan. Jokainen haluaa olla sellaisessa työpaikassa, jossa ollaan hyvien puolella. Tehdään jotain mikä auttaa toista vaikka työkaveria. Yrityksessä tarvitaan missiota eli organisaation tuottama hyvä, Impaktia eli oman työn kokonaisuudelle tuottamaa hyvää ja Auttamista eli kokemusta, että voin auttaa työtovereitani.

 

Missio: Mission avulla yritys kommunikoi maailmalle ja omille työntekijöilleen, että miksi olemme olemassa. Uskottava missio on loistava motivaation lähde. Synnyttää ihmisissä halun taistella yrityksen tavoitteiden puolesta.

 

Impakti: Tarkoittaa sitä hyvää, jota oma henkilökohtainen työpanos saa aikaan. Saa kokemuksen, että minun työllä on merkitystä. Impaktissa on myös tärkeää nähdä oman työn lopputulos.

 

Auttaminen: Tarkoittaa kokemusta siitä, että voin auttaa työkaveria. Teen työkaverille palveluksen tai ilahdutan hänen mieltään.

Meillä onkin menossa yhteinen kampanja Näkee Ketkä Auttaa. Tässä kampanjassa on tämä hyväntekeminen todella lähellä. Meidän työssä on jotakin perää ja merkitystä, jolla on isompi vaikutus ympäröivään maailmaan. Waistolle pitääkin miettiä yhdessä uskottava missio. Saada tiimiläiset motivoitumaan yhteisistä tavoitteista ja saada heidät vakuuttuneeksi siitä, että me soudamme samassa veneessä yhteiseen suuntaan.

 

Olisi hyvä tai oikeastaan välttämättömyys tehdä projektisuunnitelmaan välietapit, josta näkyy saavutettu tulos. Juhlia oikein kunnolla ja käydä vaikka tonnikongia pamauttamassa, kuitenkin niin, että se innostaa sinun projektiryhmäläisiä saavuttamaan jälleen uuden etapin. Nähdä konkreettisesti se mitä on saanut aikaan, olipa se sitten visuaalinen esitys tai oppimissopimus, mutta kuhan näet vähitellen mitä olet saanut aikaan. Jos onnistumisia ei tule riittävästi tai tulokset näkyvät vasta kolmen kuukauden päästä niin suoraan sanottuna ”se syö miestä”.

 

Haavoittuva

Luodaanko haavoittuvainen ilmapiiri, jossa jokaisesta asiasta voidaan puhua rehellisesti ja aidosti? Ei olla liian ylpeitä? Ei ajatella niin, että ”kun en ole ennenkään avannut mieltäni niin en avaa nytkään”. Otetaan puheenaiheeksi ja jutellaan asioista avoimesti ketään tuomitsematta. Asetetaan itsemme haavoittuvaksi tiimiläiseksi, joka on avoin muille. Tätä kautta pääsemme myös luottamuksen polulle.

 

Juodaan skumppaa, kun joku möhlii. Biletetään, kun joku möhlii oikein kunnolla. Epäonnistumisen kulttuurin luominen auttaa tyhmät ideat lentoon. Enää ei pelätä toteuttaa pöhköjä ideoita, kun on saanut luvan epäonnistumiselle. Yleensä niistä tyhmistä ideoista tulee niitä innovaatioita, jotka muuttavat maailmaa. Annetaan ajatuksien vain lennellä hyvässä tiimihengessä ja ollaan aitoja.

 

t.

Helvetin mukana

 

Tagit: , , , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!