Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

The power of introverts

Kirjoitettu 11.12.16
Esseen kirjoittaja: Neea-Eveliina Mäkinen
Kirjapisteet: 1
Kirja: The power of introverts (Ted talk)
Kirjan kirjoittaja: Susan Cain
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Reilut yksi kolmasosa maailman väestöstä on introvertteja. Introvertti, ei tarkoita ujoa tai huonoja sosiaalisia taitoja omaavaa henkilöä, vain yksinkertaisesti ihmistä, joka kokee olevansa parhaimmillaan ja tehokkaimmillaan yksin ja hakeutuukin omiin oloihinsa tämän takia. Nyt, jos mietitään ihmisen henkilökohtaisen kehityksen ja oppimisen kannalta, ihmisenhän tulisi aina käyttää itselleen kaikkein sopivampia keinoja opiskella ja työskennellä. Tämä on aihe, josta puhutaan paljon kouluissa, ja tehdään paljon testejä oikean oppimistyylin löytämiseksi, mutta ehkä kaikkein oleellisin tekijä, ympäristö, jätetään liian usein pienemmälle huomiolle. Suurin osa kaikista kouluista ja työpaikoista on suunniteltu enemmän ekstroverteille, eli ihmisille, jotka kokevat olevansa tehokkaimmillaan seurassa ja saavat siitä energiaa. Työtoimistot ovat usein avotoimistoja tai muutaman ihmisen jakamia huoneita ja koulussa kaikki lapset istuvat samassa luokassa ja heitä kannustetaan alituiseen ryhmätyöhön.

Cain nosti lasten ryhmätöihin painostamisen useasti esiin puheensa aikana. Tietenkin, on tärkeää, että lapset oppivat työskentelemään ryhmässä ja oppivat tätä kautta sosiaalisia taitoja, mutta lapsille tulisi antaa välillä myös omaa tilaa ja rauhaa oppia itsenään. Tämä taito on tärkeä myös ekstroverttien oppia, sillä on esimerkiksi todettu, että luovuus kumpuaa yksinäisyydestä, omista ajatuksista. Olen tässä samaa mieltä, sillä ei ole olemassa ”meidän luovuutta”, vaan jokainen henkilö on luova ja tuottaa sitä kautta ideoita, jotta ne voidaan tuoda esille muille ja niitä voidaan sitten luovasti yhdistellä.

On tutkittu, että ryhmätilanteissa, ihmiset, enemmän tai vähemmän alitajuntaisesti, myötäilevät ryhmän vahvimman tai karismaattisimman henkilön ideoita ja mielipiteitä. Tämä jättää yleensä jo suurimman osan ryhmässä olijoista taka-alalle ja karsii näin ihan älyttömän määrän mahdollisista ideoista, eikä heillä ole oikeasti edes mitään katetta siitä, olivatko esitetyt ideat edes parhaita mahdollisia. Kuitenkin tiimityö mahdollistaa paremman ja laajemman ideoiden jatkokehittelyn, minkä vuoksi ryhmätöitä ei tule unohtaa kokonaan. Kun kaikkien ideat ovat esillä, on mistä valita ja mistä luoda myös uusia aihioita.

Puheessaan Cain myös totesi introverttien olevan, ei ehkä parempia, mutta tuloksellisimpia johtajia. Tähän liittyy olennaisesti aiemmin mainittu tiimityö ja ideoiden yksinään kehittely. Koska introverteille on ominaista päätyä yksinäisempään työskentelyyn ja itsenäisempään ongelmanratkaisuun, he osaavat paremmin antaa tilaa myös muiden ajatukselle. Siinä missä ekstrovertit usein ovat niin innoissaan asioista ja suoltavat omia ideoitaan jo ongelmaa esittäessä, introvertit mahdollistavat työryhmälleen vaikutuksemattomamman työilmapiirin. Näin kukaan ei jää kiinni mahdollisiin esimerkki-ideoihin, vaan pystyvät lähtemään ns. puhtaalta pöydältä.

Molemmilla ekstroverteillä ja introverteilla on erilaiset tavat oppia ja oleilla, eikä kumpikaan ole toista huonompi. Taipumukset tulee vain ottaa huomioon ja tiedostaa oppimis- ja työskentelytavoissa, jotta parhaimpaan mahdolliseen tulokseen päästäisiin. Tässäkin on siis kyse itsetuntemuksesta. Oletko sinä enemmän introvertti, kuin ekstrovertti?

 

Neea Mäkinen

neea@osuuskuntawire.fi

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!