Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö
Tiimiakatemia, 3.0 out of 5 based on 1 rating
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/5 (1 vote cast)

Luin Lehtosen, Partasen ja Palviaisen kirjoittaman Tiimiakatemia kirjan. Kirja pyrkii avaamaan tiimiakatemian omalaatuista oppimismenetelmää. Esseesäni keskityn esittelemään omia oppimismenetelmiä kirjaan heijastaen sekä vertailemaan meidän oppimista vierailemani Madridin TA:n oppimiseen.

 

Olen oppinut TA:lla uudenlaisen, käytännönläheisemmän oppimismenetelmän. Tekemällä oppiminen. Tämä olikin ehkä suurin syy siihen miksi alunperin halusin aloittaa opiskelun TA:lla.Oma oppimistyylini ei ole vielä täysin selkeytynyt, mutta sen tämän hetkinen muoto perustuu pitkälti tiimiakatemian yleiseen oppimismenetelmään. Projektien alkaessa valitsen aiheeseen sopivia kirjoja ja yritän seurata muita projektiin liittyviä julkaisuja. Muutenkin löytää kattavasti projektiin liittyvää materiaalia ja teorioita. Pyrin tuomaan näistä sopivimmat työkalut projekteihin, milloin tuon teorian käytäntöön mahdollisimman konkreettisella tavalla. Opintojen alussa en osannut valita kirjoja projektikohtaisesti vaan luin lukemisen takia. Ennen opettelin asioita opiskelun takia, nyt opettelen suoraan ammattimaisuuteen tähdäten.

 

Dialogi on tiimioppimisen perustyökalu. Dialogissa pyritään kuuntelemaan ja synnyttämään rikastavaa keskustelua. Hyvän dialogin syntyminen vaatii luottamusta ja turvallisuuden tunnetta. Mielästäni näitä ei voi vauhdittaa tai väkisin vääntää, ne muotoutuvat ajan kanssa. Vaikka tiimimme dialogi ei ole vielä saavuttanut parasta mahdollista antiaan, se on jo osoittanut tärkeytensä tiimimme kehittämisessä. Siellä opitaan tiimityön ohella muista ja ennen kaikkea itsestämme.  Pystymme puhumaan aina vaan suoremmin, mikä tulee näkymään tuloksessa, kun hyssyttely ja asioiden sokerointi häviävät kokonaan. Dialogin voi määritellä tavaksi pystyä tarkastelemaan omia näkökulmiaan objektiivisesti, eli päästä oman ymmärryksen taakse. Tiimimme dialogi on parantunut, mikä luultavasti johtuu ihmisten läsnäolon paranemisesta, puhujaa oikeasti kuunnellaan. Dialogin tulisi ennen kaikkea olla toisten kuuntelemista.

 

Omaan vahvan vision tulevaisuudestani, ja tiedän milllä alalla haluan toimia. Koska kyseinen ala vaatii syvyyttä ja kokemusta sitä ymmärtääkseen, tiimioppimisen soveltaminen omaan oppimiseeni on osoittunut hankalaksi. Tiimiakatemian nimikin jo viittaa siihen, ettei yksilö voi edetä pelkästään omalla visiolla. Kun tiimiyrittäjä voi toimia ja oppia osana toimivaa yhteisöä hänen oppimisena tehostuu. Jo pelkästään tieto siitä että on yhteiset tavoitteet sekä muiden tiimiläisten tuki ja apu, helpottavat isompienkin projektien haltuunottoa. Asiaksprojektit vaativat laajempaa osaamista mitä yhdellä henkilöllä on tarjottavana. Kun kaikkien tiimiläisten osaamis-alueet ja verkostot yhdistää, saadaan aikaan taatusti parempaa ja laaja-alaisempaa toimintaa. Tiimin tärkeyttä ei sovi unohtaa myöskään itse tiimityöskentelyn oppimisessa. Olen oppinut paljon tiimityöskentelystä jo ensimmäisen lukukauden aikana, aikaisempaa tiimityötä vailla olleena. Eniten olen huomannut sen muokkaavani ajatusmaailmaani. Kun kuuntelee ja tekee töitä erilaisten ihmisten kanssa, ajatusmaailma kehittyy jopa huomaamattaan avoimemmaksi ja näin ollen myös

 

Vieraillessamme Madridin TA:lla huomasin monenlaisia eroja niin toiminnoissamme, kuin opiskelumenetelmissäkin. Madridin tiimiakatemiassa opinnot alkavat jaksolla, jossa on perusaineiden opetusta, jolloin opintomme jo rakentuvat eritavalla. Koen juuri sen yhdeksi tiimiakatemian vahvuudeksi, kun uudet opiskelijat heitetään heti kylmään veteen, kuten asiakaskäyntien ja monien muiden uusien asioiden muodossa. Se on ravistava aloitus uudenlaiselle, perinteisestä eroavalle opiskelulle. Toisaalta muistan TA:n alussa informaatio tulvan olleen valtava, ja monet asiat jäivät pitkäksikin aikaa pimentoon, tekemällä oppimisen-periaatteen takia. Tiimiakatemiasta halutessaan sen potentiaalisen hyödyn irti, tarvitsee tehdä paljon henkilökohtaisesti sen eteen töitä.

 

Madridin tiimiakatemia sijaitsi samassa rakennuksessa HUB-nimisen yrittäjäkollektiivin kanssa. Näin HUB-yrittäjät voivat antaa tukensa ja toimia mentoreina nuorille tiimiyrittäjille. HUB-yrittäjät toimivat heille vähän samaan tapaan kuin meidän tiimiakatemialla vanhemmat tiimiyrittäjät. HUB:in toimintaan emme valittetavasti ehtineet tutustua sen enempää, joten tieto HUB:in ja Madridin TA:n välisestä yhteistyöstä jäi vaisuksi. Ainakin HUB-yrittäjien laaja-alaisuutta voisi pitää etuna, Madridin tiimiyrittäjien verkoston kannalta.

 

 

Kulttuurin vaikutusta oppimisemme eroissa ei voida sivuuttaa. Kaikki koulutus Espanjassa maksaa, jolloin jo opiskelun lähtökohdat ovat erilaiset. Toisaalta päätyessäni miettimään kuinka tämä vaikuttaa heidän opiskeluun, tai enneminkin opiskelu motivaatioon en huomannut ainakaan positiivista eroa. Voisi kuvitella että koulutuksen ollessa maksullista, opiskelijat todella haluaisivat saavansa siitä mahdollisimman paljon irti. Koska siitä on tullut osa kulttuuria se on yhtä normaalia ja itsestäänselvää, kuin meidän ilmainen koulutus, eikä sitä sen kummemmin tunnuta miettivän.

Asiat tuntuivat jäävän useasti leijumaan vailla minkäänlaista päätöstä, ja muutenkin moniin asiohin tiimiyrittäjät suhtautuivat hälläväliä-meiningillä. Tämä kävi ilmeiseksi lähtiessämme asiakastapaamisiin vailla minkäänlaista suunnitelmaa tai edes tietoa mihin olimme menossa. Niimpä päädyimmekin takaovesta sisään sujahtamlla espanjalaisen Facebookin Tuentin pääkonttoriin. Toisaalta tällainen sisäänkäynti asiakaskäynnin takia teki vaikutuksen tapaamaamme henkilöön, vaikka hänellä ei meille aikaa ollutkaan. Se oli todellinen kylmäkäynti.

 

 

Keskustellessamme Madridin TA:laisten kanssa, he kokivat ehkä suurimmaksi eroksemme opinnoissamme omien tavoitteiden asettamisen. Heille koulujärjestelmä asettaa tietyt tavoitteet, joihinka tulisi päästä. Me kehitämme itse tavoitteeemme niin rahallisesti kuin muillakin osa-alueilla. Henkilökohtaiset ja tiimikohtaiset tavoitteet luovat motivaatioita ja tuntuvat konkreettiselta kannustimelta toiminnan kehittämisessä. Tällaisten tavoitteiden puuttuminen on varmasti osa syynä siihen, miksi Madridin TA:lla sitoutuminen tiimiin ja sen toimintaan näkyi selvänä ongelmana. He myös itse tunnistivat tämän ongelman joka näkyi niin treenien levottomuutena ja vastuun väistelemisenä.

Idealekalla on tiimin yhteiset rahalliset tavoitteet, joihin pyritään tekemällä yhteisiä projekteja. Madridin TA:lla opiskelijat saavat ulkoapäin annetut henkilökohtaiset tavoitteet. Vuosi tasolla tavoitteet olivat 1500 euroa voittoa ja 2500 euroa laskutusta / tiimiyrittäjä.

 

Vietimme Madridin TA:lla yhdet treenit, niistä jo kuitenkin pystyi huomaamaan, että meillä sujuu moni asia paremmin. Treeneissä oli mukana myös puhujavieras joka oli halukas auttamaan Madridin TA:ta. Voi olla että nämä ovat niitä kulttuuri eroja, mutta puhuja vierasta ei tunnuttu kunnioittavan. Niin valmentaja kuin lähes tulkoon jokainen muukin paikallinen joko käytti puhelinta tai puhui kaverin kanssa, puhujan esitellessä yritystään.

Niin meillä Jyväskylässä kuin Madridissakin treenejä pidetään tärkeänä tiimityötä kehittävänä työkaluna. Treeneistä joissa vierailimme sai kuitenkin helposti kuvan että ne ovat pakollisia ja sinne tullaan vain paikan päälle hengailemaan pakon edessä. On vaikea arvioida treenien merkitystä heidän kehittymisen kannalta, mutta vieraana ollessa huomasi yksien treenien perusteella paljon kehitettävää. Luultavasti osasyynä itse dialogin heikkouteen yhteistreeneissämme oli kielimuuri. Kuitenkin toisten ihmisen kunnioittaminen luulisi onnistuvan, vaikka ilman yhteistä kieltä.

 

 

Vierailu Madridin TA:lla sai ajattelemaan oman tiimityömme ja tiimioppimisemme hyviä puolia. Tiimiämme vaivanneesta vähättelystä on päästy eroon, vielä kuitenkin tarvittaisiin lisää onnistumisten juhlimista ja ylpeyttä tiimimme tekemisiin. Siitä huolimatta, että on vielä pitkä matka edessämme tavoittelemaamme huipputiimiin, olemme jo hyvällä alulla.

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!