Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Tiimiakatemia – Meidän oma puolen hehtaarin metsämme

Kirjoitettu 09.04.15
Esseen kirjoittaja: Harri Mustonen
Kirjapisteet: 1
Kirja: Nalle Puh ja johtamisen taito
Kirjan kirjoittaja: Roger E. Allen
Kategoriat: 4. Johtaminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Luin Roger E. Allenin kirjan Nalle Puh ja johtamisen taito. Kirjassa hyvin tärkeä karhu perehtyy ystävineen hyvin tärkeään aiheeseen. Liikkeenjohtoon. Allen käyttää Nalle Puhia ja tämän ystäviä esimerkkeinä kertoessaan johtajan työn kuudesta tehtävästä. Kirjassa muukalainen puhuu siitä, kuinka liikkeenjohdosta ja johtajuudesta on kirjoitettu paljon kirjallisuutta, mutta kirjallisuus on usein turhan haastavaa. Nalle Puh kirjan tehtävä on tuoda johtajuuden perusasiat esille ja vielä Nalle Puhin valloittavien tarinoiden avulla.

Kirjassa erotellaan johtajan työn kuusi tehtävää:

 1. Tavoitteiden asentaminen
 2. Organisointi
 3. Motivointi
 4. Kehittäminen
 5. Kommunikointi
 6. Seuranta ja Analyysi

Tavoitteiden asettaminen on johtajan ensimmäinen tehtävä. Nalle Puhin tavoitteena on saada hunajaa, minun tavoitteenani asiakaspäällikkönä on saada tiimiläiseni asiakkaisiin, kehittää asiakaslähtöistä ajattelua ja ylläpitää asiakassuhteita. Olen kevään aikana huomannut, että jos tavoitteita ei aseteta, ei myöskään mitään tapahdu. Esimerkiksi asiakaskäyntejä on tullut erittäin vähän, kun selviä ja tarkkoja tavoitteita ei enää syksyn jälkeen otettu. Siksi ensi syksynä olisi hyvä siirtyä taas uudelleen selkeisiin, tarkkoihin ja kunnianhimoisiin tavoitteisiin.

Johtajan tehtävänä on organisoida. Eli mitä voimavaroja tarvitaan, mitä tulisi tehdä ja kuka sopisi tehtävään parhaiten. Esimerkiksi Nalle Puh tarvitsi hunajan hankintaan apurin, Puh arvioi puolen hehtaarin metsän asukkien taitoja ja kykyjä ja päätyi lopulta Risto Reippaaseen. Osuuskuntamme tiimiliideri Eki toimi synnytysmyyntiä suunnitellessaan samalla tavalla. Eki arvioi tiimiläistemme taitoja ja kykyjä ja delegoi meille eri tehtäviä. Antti hoitaa esitteen visuaalisen ilmeen, Jarna & Heidi tuottaa sisällön esitteeseen ja Harri miettii myyviä lauseita lisättäväksi. Kaikille tiimiläisillemme annettiin synnytysmyyntiin oma tehtävänsä.

Motivointi tarkoittaa sellaisen syyn esittämistä, jonka vuoksi joku haluaa tehdä jotakin. Jos haluat johtajana, että joku tekee tietyn tehtävän, on löydettävä syy jonka vuoksi hänen tulisi auttaa. Esimerkiksi Risto Reipas pitää kovasti Nalle Puhista, se voi olla motivoivin syy siihen, että Risto Reipas auttaa Nalle Puhia. Mielestäni motivointi tulisi olla myös yksilökohtaista. Synnytysmyynnissämme toisia voidaan motivoida rohkaisemalla soitteluun, jotta puhelukammo alkaisi unohtua. Toisia taas saattaa motivoida tulos toteutuneista kaupoista.

Hyvän johtajan täytyy pitää huolta henkilökunnan kehittämisestä. Nalle Puhillakaan hunajan hankkiminen ei onnistu aina ensimmäisellä kerralla.  Eikä tiimiyrittäjällä uuden asiakkaan hankkiminen onnistu useinkaan ensimmäisellä kerralla. Hyvän johtajan tarkoituksena onkin kertoa, mitä jokaisen tulee tehdä seuraavaksi, jotta tavoitteeseen päästään. Etenkin yritystoiminnassa yksilöitä ja koko yritystä on kehitettävä jatkuvasti. Se on varsinkin tällä vuosituhannella välttämätöntä. Tiimiakatemialla kaikkien tehtävänä on lukea yrittäjyyteen pohjautuvia kirjoja, johtajien tehtävänä on motivoida henkilökuntaa kehittymään.

Kirjassa puhutaan siitä, kuinka esimerkiksi eri sanoilla on erilainen merkitys eri ihmisillä. Siksi kommunikointi on tärkeää, asiat on tuotava esille mahdollisimman tarkasti ja selvästi. Myös esimerkkien, kuvien tai tarinoiden käyttäminen helpottaa ymmärtämistä.

Kirjassa luetellaan tehokkaan kommunikoinnin säännöt:

 1. Kommunikoiminen vaatii tietojen vaihtoa.
 2. Kaikkien vaihdettavien tietojen pitää olla mahdollisimman selkeitä ja täydellisiä.
 3. Tiedoilla pitää olla merkitystä sille joka ne saa.
 4. Varmista aina että viesti on ymmärretty.
 5. Tiedot voi antaa monella tavalla. Mitä useampia tapoja käytät, sen selkeämpää ja uskottavampaa. Viestin täytyy kuitenkin olla kaikin tavoin sama.

Tiimiyrityksen etuna on se, että treenit ovat kaksi kertaa viikossa. Treeneissä asioiden tuominen esille on helpompaa, itsestä ainakin tuntuu, että usein treeneissä aisoista keskustellaan enemmän antaumuksella. Tunnistan kuitenkin myös sen, että omaakin kommunikointia tulee kehittää koko ajan. Sillä toiset ihmiset todella ymmärtävät asioita helpommin eri tavoin, kuin ehkä sinä itse.

Seuranta ja analyysi ovat ehkä tärkeimpiä osatekijöitä.  Muuten yksilöt eivät tiedä, miten he menestyvät ja mitä he tekevät oikein, näin yksilö ei kehity. Osuuskunnassamme on kahdeksan tiimiyrittäjää. On erittäin tärkeää, että tuloksia seurataan, jotta jokainen pystyy kehittymään. Seuranta ei ole tiimiyrityksessämme vielä toivomallani tasolla, mutta uskon sen kehittyvän hieman jopa itsestään tiimiakatemian aikana. On siihen kuitenkin tehtävä paljon työtäkin.

Nalle Puh harmitteli, että nämä kaikki kuusi johtajan tehtävää näyttää olevan ”mitä”, kun ”miten” on se hankalin osuus. Ennen kuin pystytään käsittelemään kysymystä ”miten”, täytyy ottaa selvää niistä ”mitä”-asioista joihin ”miten” kohdistuu. Tämä onkin yritysmaailmassa usein ongelmana, ja ehkä tiimiyrityksessämmekin. On saatava perusasiat ensin kuntoon.

Harri Mustonen
Ideaosuuskunta Aito
harri@ioskaito.fi

Tagit: , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!