Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Tiimiakatemia – tiimioppimisen kehto

Kirjoitettu 08.03.16
Esseen kirjoittaja: Linnea Häyrinen
Kirjapisteet: 6
Kirja: Tiimiakatemia- tositarina tekemällä oppivasta yhteisöstä, Tiimit- avain uuden luomiseen
Kirjan kirjoittaja: Kristiina Heikkilä, Niina Leinonen&Timo Partanen&Petri Palviainen
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Tiimeistä voimaa yhdessä tekemiseen

Yhteinen päämäärä erottaa tiimin ryhmästä. Tiimiakatemialla tiimeillä on yhteinen päämäärä, valmistuminen sekä sen jälkeen yhteinen maailmanympärysmatka. Tiimissä jokainen tunnistaa osaamisalueena pikkuhiljaa, ja hyödyntää niitä työskennellessään omassa tiimiyrityksessään. Omien vahvuuksien tunnistaminen tapahtuu projektien kautta, joissa tehdään virheitä, joista opitaan. Itse olen tunnistanut vahvuuksiani jo varhaisessa vaiheessa Tiimiakatemialla, joten olen voinut hyödyntää esimerkiksi neuvottelutaitoja, nopeaa reagointikykyä sekä ihmissuhdetaitoja jo heti alusta alkaen projekteissa. Helpoiten oman jutun löytää tekemällä ja kokeilemalla. Tiimiakatemia-aika on lyhyt, joten se kannattaa hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.
Tiimin ja ryhmän suurin ero on sitoutuminen, yhteistyön määrä ja toisten tukeminen. Sitä opetellaan koko Tiimiakatemian ajan. Sitoutuminen onkin tärkein tekijä tiimin kehittymisen kannalta. Sitoutumiseen vaikuttaa eniten henkilön sisäinen motivaatio. Vaikeaksi sitoutumisen tekee monesti henkilökohtainen elämä, kokemattomuus työelämästä tai silkka välinpitämättömyys. Sitoutuminen työskentelyyn kahdenkymmenen uuden ihmisen kanssa vaatii toki uhrauksia. Kuitenkin sitoutuminen antaa enemmän kuin ottaa. Sitoutuminen tiimiin näkyy parhaiten tiimin kehityksen eri vaiheissa. Mitä aikaisemmin henkilöt sitoutuvat sitä nopeammin tiimi alkaa toimia tehokkaasti.
Tiimiakatemialla tiimin kommunikaatio tapahtuu parhaiten dialogin avulla treeneissä. Tällöin saadaan tehtyä päätöksiä ja vaihdettua oppeja tehokkaasti.
Prosessit eli tavat, miten tiimin jäsenet työskentelevät kehittyy parhaiten yhteisten projektien avulla tiimin sisällä. Esimerkiksi Nimionilla piinapäivät, 24h ja rakettipäivät. Aina työtavat eivät mene yksiin tiimin sisällä ja toisten työtapojen opetteluun menee aikaa. Nimionissa eri työtavat rekisteröitiin myöhään, joten ongelmilta ei ole sen tiimoilta vältytty.
Tiimiakatemialla opiskellessa on hyvä jos luonteenpiirteisiin kuuluu avoimuus. Tiimin kanssa jaetaan henkilökohtaisia asioita, puhutaan peloista ja odotuksista. Lisäksi omaa ja muiden oppimista arvioidaan jatkuvasti. Tiimiläisten tuntemista perusteellisesti ei vaadita mutta tunteminen henkilökohtaisella tasolla helpottaa myös tiimin sisäistä viestintää sekä erilaisten työskentelytapojen tunnistamista.
Ryhmien ja tiimien erot tiivistettynä:
1. yhteinen päämäärä: valmistuminen ja maailmanympärysmatka
2. tiimi-identiteetti: kuulumme samaan tiimiin, Nimioniin
3. keskinäinen riippuvuus: osuuskunta, lailliset velvoitteet
4. käyttäytymistä säätelevät yhteisesti sovitut normit ja arvot: tiimisopimus
Tiimi jakaa johtajuusroolit tilanteen mukaan. Nimionissa tämä näkyy esimerkiksi johtoryhmässä. Eve talouspäällikkönä on kiinnostunut taloudesta, minä asiakkuuspäällikkönä myynnistä sekä asiakkuuksien kehittämisestä. Valtteri on moniosaaja ja toimii future coachina auttaen tiimiläisiä löytämään motivaation oman tulevaisuuden suunnitteluun. Aino hyvän ihmistuntemuksen omaavana henkilönä toimii tällä hetkellä tiimiliiderinä. Johtoryhmääkin käytännönläheisempää johtamista tapahtuu projekteissa, joissa on lähes poikkeuksetta projektipäällikkö.
Tiimiakatemialla tiimien koko on 10-20 henkilöä. Opintojen edetessä lukumäärä tippuu yleensä tuosta kahdestakymmenestä kymmeneen, kaikille Tiimiakatemia ei sovi.

Tiimien rakentaminen
Tiimien rakennus Tiimiakatemialla aloitetaan heti ensimmäisinä viikkoina. Jokainen Tiimiakatemialla aloittava tekee Belbinin tiimiroolitestin, joka helpottaa valmentajien työtä tiimejä jaettaessa. Lisäksi tiimeihin jaetaan mahdollisimman paljon eri ikäisiä ja eri paikkakunnilta olevia miehiä ja naisia. Belbinin tiimirooleja on kahdeksan erilaista.

Kasvi
Resurssien kartoittaja
Koordinaattori
Muokkaaja
Tarkkaileva arvioija
Tiimityöskentelijä
Toimeenpanija
Viimeistelijä

Ensimmäisen Belbinin testin perusteella (2013) olin toimeenpanija.
IM – Implementer Pisteesi: 17
Ydinpiirteet: Tasapainoinen ja asiat hallitseva
Käytännöllinen organisoija
Muuttaa päätökset ja suunnitelmat toiminnaksi.
Looginen
Vahva luonne ja kurinalainen ote työhön.
Tarvitsevat vakaita rakenteita toimiakseen ja rakentavat niitä itse
Erittäin kilpailuhenkinen

Tehdessäni testin uudestaan (2016) olin yhtälailla toimeenpanija kuin muokkaaja.

SH – Shaper Pisteesi: 17
Ydinpiirteet: Kärsimätön, dominoiva, ulospäin suuntautunut
Muokkaaja, muovaaja. Tehtäväorientoitunut johtaja.
Täynnä energiaa, emotionaalinen ja impulsiivinen.
Nauttivat haasteista.
Pyrkivät yhdistämään tietoa ja toimimaan sen pohjalta.
Vain tulokset voivat vakuuttaa shaperin.
Kilpailuhenkinen ja tulkitaan joskus ylimieliseksi.

Tiimin leader
Tiimiakatemian tiimeissä liidereitä on yleensä kaksi. Tiimiliideri ja valmentaja. Heidän roolinsa ovat hyvin erilaiset tiimiliiderin ollessa myös tiimiläinen. Opintojen alussa valitaan johtoryhmä, jonka osa tiimiliideri on. Tiimiliiderin tehtävänä on toimia tiimiyrityksen toimitusjohtajana. Tiimiyrityksen toimitusjohtaja luo yhteisen strategian muun johtoryhmän kanssa valmentajan avustuksella. Valmentajan tehtävä on kuunnella tiimiä ja ohjailla heitä kysymyksillä sekä tarinoilla oikeaan suuntaan, mikäli tarve sitä vaatii. Valmentajalle ei ole päätösvaltaa tiimiyrityksen asioissa Tiimiakatemialla, kuitenkin hän voi omalta osaltaan vaikuttaa päätöksien syntyyn sekä prosessien riittävän nopeaan etenemiseen. Valmentaja on henkilö, joka vastaa opintojen kirjauksesta tiimiläisen toimittaman materiaalin avulla ja lisäksi hän suorittaa kurssien arvioinnit. Tiimiliideri ja valmentaja tekevät parhaassa tapauksessa paljon yhteistyötä sekä taustatyötä tiimin eteen.
Johtaminen jaetaan kahteen eri tyyliin: management –ja leadership-tyyliin. Leader näyttää suunnan ja pyrkii vaikuttamaam ihmisiin. Ohjaa tiimiä oikeaan suuntaan ja johtaa vahvasti esimerkillä. Karkeasti voisi sanoa, että leader johtaa ihmisiä ja manageri asioita. Manageri keskittyy vahvasti seurantaan sekä mitattaviin asioihin. Tiimissä voisi ajatella, että tiimiliideri on liideri ja talouspäällikkö manageri.
Tiimiliiderin persoonallisuus vaikuttaa tavattomasti johtamiseen. Hankalan tiimiliiderin pestistä tekee se, että tiimiliideri on samalla vertainen johdettaviinsa nähden. Hänen täytyy olla samalla viivalla tiimiläisten kanssa ja kuitenkin askeleen edellä.
Itse toimin tiimiliiderinä Tiimiakatemian toisena vuonna ja tunnistan nyt itseni tehtäväorientoituneeksi liideriksi. Tällä hetkellä tiimiliiderinä toimii hyvän ihmistuntemuksen omaava Aino, joka on huomattavasti enemmän ihmisiin suuntautunut kuin minä aikanani. Tiimimme voitti syksyllä 2015 Golden step-palkinnon, joka toimii mittarina tiimin kehittymiselle Tiimiakatemialla. Olemme matkalla huipputiimiksi.

Tiimin kommunikaation perusteet

Tiimityöskentelytaidoista tärkeimpiä ovat: kuunteleminen ja puhuminen, informaation jakaminen, yhdessä tekemisen taidot, luottamus ja avoimuus tiimin jäsenten kesken sekä ongelmanratkaisuprosessin hallinta. Tiimityöskentelytaidista saa Tiimiakatemialla kunnon kolmen ja puolen vuoden mittaisen kylvyn. Edellä mainittuja taitoja harjoitellaan ja kehitetään omassa tiimiyrityksessä. Kaikki taidot kuulostavat paperilla hyvältä ja yksinkertaiselta mutta käytäntö onkin sitten hieman eri juttu. Niiden toteutuminen vaatii kovaa työtä.
Tärkein väline tiimin kommunikaatiossa on viestintä. Viestinnässä molemmilla on vastuu, viestijällä ja viestin vastaanottajalla. Nimionissa käytämme viestintäkanavana Slack- sovellusta. Sovelluksessa voimme luoda keskustelualustoja esimerkiksi treeneille ja projekteille. Lisäksi sovelluksessa voi lähettää viestejä suoraan henkilöille. Slackiin siirtyminen on helpottanut monen tiimiläisen elämää. Slackia ennen käytimme Facebookia, joka hankaloitti Tiimiakatemian sekä muun elämän erottamista toisistaan. Tiimillämme on myös oma Whatsapp-ryhmä, jossa voimme sitten puhua vapaa-ajan asioista ja jakaa Tiimiakatemiaelämään liittymättömiä asioita rennosti. Helpoiten kommunikointi koko tiimin kanssa tapahtuu ehdottomasti treeneissä, jossa kaikki on paikalla. Treenit ovat tiimin yhteinen oppimistilanne, jotka järjestetään kaksi kertaa viikossa. Kommunikointi helpottuu kun tarkoittaa mitä sanoo, pyytää apua ja on rehellinen. Rehellisyys kertoo henkilökohtaisesta riskinottokyvystä sekä sitoutumisesta.
Viestintää tehostaa myös toisten arvostaminen. Kun on aidosti kiinnostunut siitä, mitä toisella on sanottavana kertoo se toiselle siitä, että hänen mielipiteensä on tärkeä. Äänekkäämpi henkilö saa esimerkiksi treeneissä hiljaisempien äänet kuuluviin olemalla itse hetken hiljaa.

Tiimityöskentely prosessina
Prosessi tarkoittaa kaikkea sitä, miten tiimi työskentelee. Yhteiset työtavat muotoutuu ajan kuluessa. Visio kuvaa sitä, miksi juuri tämä joukko on olemassa. Nimionin visio on:
Itsevarmasti maailmalle.

Toimintaamme ohjaa arvot.

Vastuusta lähtevä itsetunto -> itsestä lähtevä vastuuntunto

– Suora puhe, suoraan sydämestä
– Tekee mitä sanoo, sanoo mitä tekee (luottamus ja viestintä)
– Hauskuus
– Arvostus ja kunnioitus
– Rohkeat kokeilut
Tämän lisäksi Tiimiakatemian tiimejä ohjaa täpitys, joka pohjautuu Johannes Partasen kehittämään rakettimalliin. Rakettimallissa on kolme eri prosessia: asiakassuhdeprosessi, tiimioppimisprosessi sekä yksilönoppimisprosessi. Prosesseissa on tietty määrä ”täppiä”, täpät tarkoittavat käytännössä mitattavia toimenpiteitä tiimiyrityksessä. Nimionilla on tällä hetkellä 20/36 täppää. Tavoitteemme on saada kaikki täpät ennen valmistumista.

” Yhdessä tekemisen kulttuurin ja tiimityön yhteydessä puhutaan paljon synergiasta. Käsitteellä synergia tarkoitetaan tilannetta, jossa tiimin jäsenet toimivat yhteistyössä tavalla, joka antaa heille mahdollisuuden saavuttaa paljon enemmän kuin mitä jokainen saavuttaisi yksin.”
1+1=3

Tiimihengen rakennusaineita on rohkaiseva ilmapiiri, yhteinen koulutus ja jaettu vastuu. Näistä tekijöistä muodostuu Tiimiakatemian arki. Talossa rohkaistaan kokeilemaan, kaikilla on tavoitteena valmistua tradenomiksi ja lisäksi kaikilla on täysivertainen osuus osuuskunnasta.

Tiimin kehittyminen

Tiimeillä on useasti yksi samankaltainen kehityskaari. Heikkilän kirjassa kehitysvaiheet on jaettu neljään.
1. Muotoutumisvaihe
Tiimiakatemialla tutustuminen, luottamuksen rakentaminen. Tarkoituksen löytäminen tekemiselle. Alkuvaiheessa jännittää ja turvallisuutta haetaan pienistä ryhmistä, alkaa syntyä kaveriporukoita.
2. Myrskyvaihe
Seuraa yleensä ensimmäisenä keväänä ja toisen vuoden syksynä. Klikkejä selvitellään ja ryhdytään harjoittelemaan suoraan puhumista. Treenaaminen tehostuu ja asioista aletaan puhua oikeilla nimillä. Opetellaan kuka kukin on. Konflikteilta ei vältytä ja niitä opitaan selvittämään.
3. Sopimisvaihe
Ryhdytään organisoitumaan osaamisalueiden perusteella. Tiimillä on jo tietty henki ja ilmapiiri on vapautuneempi. Aito kiinnostus tiimin jäseniä kohtaan syttyy ja sitoutumisen taso on korkea.
4. Suoritusvaihe
Kasvukivut on selätetty ja toiminta on hyvin organisoitunutta. Kaikkia tiimin jäsenten osaamisalueita hyödynnetään tehokkaasti ja tuloksia syntyy. Yksilöt pystyvät arvioimaan omaa ja muiden henkistä kasvua. Yhteinen historia auttaa näkemään yhä uusia mahdollisuuksia.

Tiimin ongelmat
Tiimin ongelmista puhuttaessa nostetaan esiin oireet eikä muisteta välttämättä miettiä ongelmien perimmäistä syytä. Tiimin ongelmat voivat pohjauta henkilökohtaisiin ongelmiin. Näiden henkilökohtaisten ongelmien havainnointi muuttuu hankalaksi siinä vaiheessa kun tiimiläiset eivät ole tarpeeksi tietoisia toistensa elämästä ja luottamuspulan vuoksi asioista ei pystytä keskustelemaan avoimesti. Heikot kommunikaatiovalmiudet näkyy tiimissä yhtä herkästi kun muissakin ihmissuhteissa, erona esimerkiksi tavalliseen kaverisuhteeseen tiimissä on mukana myös työelämäaspekti ja näin ollen omista tekemisistä ja tekemättä jättämisistä ollaan itse henkilökohtaisesti vastuussa myös tiimille.

Tiimit innovatiivisessa työkulttuurissa
Ihannetiimin tulisi täyttää seuraavat ominaisuudet:
– yksimielisyyden saavuttaminen toisia painostamatta
– luottamus
– vilpittömyys
– kunnioitus
– huolehtiminen
– yhteistyö
– palkitseminen
– vaikutus osana organisaatiota
Nimionissa olemme juuri saaneet kirkastettua visiomme. Tuotteidemme tarjooma on hyvä sekä tuotteistus on onnistunut. Olemme yhdessä luoneet arvot, jonka pohjalle toimintamme perustuu. Tiimiläiset ovat tunnistaneet omat osaamisalueensa ja kaikki toimivat niiden mukaisesti. Futurecoach Valtteri auttaa jokaista suunnittelemaan akatemian jälkeistä elämää niin, että jokaisella on työpaikka johon palata maailmanympärysmatkan jälkeen. Luottamus on alkanut syventyä tiimin jäsenten välillä ja etenkin kun teemme yhteistä toimeksiantoa asiakkaalle, riippuvuus muiden tiimin jäsenten osaamisesta on vahva. Ammatillinen osaaminen alkaa olla niin kehittynyttä, että uskallamme käyttää rohkeasti Nimionin brändiä markkinoidessamme omaa osaamistamme. Opimme toisiltamme, kehitämme osaamista koulutusohjelmissa ja jokainen on käynyt vähintään yhden Tiimiakatemian sisäisen koulutusohjelman. Nimionilaiset huolehtivat toisistaan ja huomaavat muutokset käytöksessä, viimeistään Tiimiliideri Aino osaa tarttua asioihin, jotka voisivat jäädä muilta huomaamatta. Hän on herkkä johdettavien tunnetiloille. Koko tiimi tietää sen, että yhteistyössä on voimaa. Tiimiakatemian yhteisöllisyyspäivien järjestäminen ja tapahtumassa ilmenneet ongelmat selätettiin saumattomalla yhteistyöllä.
Palkitsemisessa meillä on petrattavaa mutta yhteiset ruokailut esimerkiksi Tiimiakatemian asiakasviikkojen voiton jälkeen sai meidät arvostamaan onnistumisiamme enemmän. Keväällä lähdemme hakemaan motivaatiota lisää pienistä onnistumisista, joista kasvaa suuri ammatillinen ylpeys!
Sosiaaliset mediamme on paremmalla tolalla kun yhdenkään osuuskunnan Tiimiakatemialla. Nimionin toiminta on Tiimiakatemian arvojen mukaista ja tavoitteenamme on viimeisenä vuonna pokata Diamond step -palkinto!

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!