Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Tiimiakatemia – tutkivan oppimisen yhteisö

Kirjoitettu 17.04.13
Esseen kirjoittaja: Iiro Naamanka
Kirjapisteet: 3
Kirja: Tutkiva oppiminen
Kirjan kirjoittaja: K. Hakkarainen, K. Lonka ja L. Lipponen
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Kuinka yhteisöön osallistuminen tukee oppimista?

On suora lainaus kirjan yhdeksännestä luvusta, joka hieman valottaa aihetta ja antaa myös perusteluja tiimiakatemian tyyppisen oppimisympäristön olemassaololle. Kirjassa kerrotaan ”käytäntöyhteisöistä”, joihin osallistuvat henkilöt jakavat keskenään tietoa niin teoriassa, kuin käytännössä. Oikeastaan kaikki yhteisöt, joihin kuulumme ja joissa vaihdamme tietoa. Hyvin usein yhteisöt jakavat jonkin yhteisen mielenkiinnon kohteen tai päämäärän, joka pitää meidät kasassa ja motivoi olemaan aktiivinen osa tätä yhteisöä. Esimerkkeinä tällaisista yhteisöistä on: urheilujoukkueet, kokkikerhot tai vaikka kaveriporukka, johon kuulumme.

Milliolla on jo ”käytännönyhteisö”, mutta emme ole vielä pystyneet luomaan yhteistä päämäärää, mikä motivoisi yhteisöämme pysymään yhdessä ja tekemään kovasti töitä sen eteen. Emme ole tulleet ryhmäksi minkään suuremman yhteisen mielenkiinnon kohteen kautta, joka voisi motivoida meitä, joten joudumme yhdessä luomaan itsellemme niin päämäärän kuin yhteisen mielenkiinnon kohteen. Olemme jo muutamia kertoja yrittäneet luoda päämääriä, mutta niihin ei olla sitouduttu, koska emme ole tunteneet niitä ”omaksemme”. Siksi olisikin tärkeää, että pystyisimme luomaan yhteisen päämäärän, jonka jokainen tuntisi omakseen ja pystyisi sitoutumaan siihen. Kun tiimiyrityksemme omistaa yhteisen päämäärän voimme luoda yrityksemme sisään pienempiä käytäntöyhteisöjä, joissa voidaan jakaa samaa mielenkiinnonkohdetta, mutta seurataan suurempaa yhteistä päämäärää.

 

 

 

Kuinka verkostoituminen ja asiantuntijuuden jakaminen tukevat oppimista?

Tiimiakatemialla meillä olisi mahdollista hyödyntää verkostoamme paremmin, niin oppimisessa kuin käytännön työssä. Tällä hetkellä tiimiakatemian verkosto on sirpaloitunut moneen yksittäiseen viestintävälineeseen, joissa voidaan jakaa vain pinnallista tietoa, joka ei mahdollista verkoston sidosten vahvistumista. Jotta tiimiakatemian verkoston sidoksia pystyttäisiin vahvistamaan, tulisi meidän luoda aivan uusi viestintämenetelmä, mikä mahdollistaisi monipuolisen kommunikoinnin ja tiedonvälittämisen useisiin suuntiin. Foorumit ovat hyvä pyrkimys kohti tällaista monipuolista viestintäkanavaa, mutta ongelmaksi niissä muodostuu tiedon jakaminen, eli liian usein foorumeista hyötyvät vain ne henkilöt, jotka ovat olleet paikalla.

Tällä hetkellä kenties toimivin tiimiakatemian sisäisen viestinnän kanava on facebook –ryhmä, joka kuitenkin mahdollistaa vain yksinkertaisten viestien välittämisen. Syvemmäntiedon välittämiseen ja jakamiseen ehdottaisin ”käytännönyhteisöjen” (lue vapaamuotoinen foorumi) perustamista, joissa voitaisiin jakaa yhteisiä mielenkiinnon kohteita yli tiimi rajojen. Ehkä tällä tavalla pystyisimme syventämään tiimiakatemian sisäistä verkostoa ja mahdollistaisimme tiedon jakamisen useampien verkostojen (tiimien) kesken. Mitä useampia foorumeita olisi ja mitä enemmän niissä olisi osallistujia, sitä syvempi ja monipuolisempi olisi tiimiakatemian sisäinen verkosto. Kun pystymme luomaan tiimiakatemian sisäiseen verkostoon (lue tiimien välille) vahvoja sidoksia, pystymme viestimään moniulotteisemmin ja kykenemme verkostossamme keskustelemaan muustakin kuin rakettipäivistä.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!