Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Tiimiliiderin manifesti

Kirjoitettu 29.11.15
Esseen kirjoittaja: Tiia Lappalainen
Kirjapisteet: 3
Kirja: Hiljaiset- introverttien manifesti
Kirjan kirjoittaja: Susan Cain
Kategoriat: 1. Oppiminen

Tiimiliiderin manifesti, 4.0 out of 5 based on 1 rating
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)

Olen toiminut Osuuskunta Mittavan tiimiliiderinä Tiimiakatemian toisen vuoden ajan. Aloitin pari kuukautta sitten Business- Akatemialla työttömien alle 30- vuotiaiden valmentamisen. Tavoitteena on löytää nuorille oma polku yrittäjyyden saralla, jota pitkin he lähtevät kulkemaan.

Business- Akatemialla tittelini on Team Leader, mutta koen toimivani valmentajan ja tiimiliiderin kentän puolivälissä. Haluan kehittää omaa tiimiliiderin roolia, jotta voin keskittyä valmentamiseen ja tukea mahdollisimman hyvin niin introverttien kuin ekstroverttien oppimista ja toimintaympäristöä.

Luin Susan Cainin Hiljaiset- introverttien manifesti– kirjan, jotta ymmärtäisin paremmin introverttien sielunmaisemaa. Sain kirjasta tieteellisiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa, Cainin omakohtaisiin kokemuksiin perustuvaa tietoa introverteista ja vinkkejä, joita voin hyödyntää tiimiliiderinä ja opinnäytetyön pohjalla. Lähden käsittelemään esseessä introverttien ja ekstroverttien taustaa yleisesti ja kuinka tiimiliideri voi tukea introverttien oppimista ekstrovertin ihanteellisessa ympäristössä.

Tiimiliiderin manifesti- essee on yksi osa-alue tutkimusmatkaani ekstroverttina ihmisenä introverttien maailmaan. Kipinä introverttien sielunmaiseman ymmärtämiseen sai suuremman roihun viime kesänä ollessani yrittäjänä Rantakioski Mahlassa introvertin Maijun kanssa. Kesä opetti minulle käytännössä sen kuinka tärkeää on huomioida niin introvertin kuin ekstrovertin tarpeet. Minusta tuntuu, että Maijun kanssa yhteistyö sujui juuri meidän erilaisuuksien vuoksi hyvin. Haluan kuitenkin oppia huomioimaan erilaisten ihmisten tarpeet paremmin tiimityöskentelyssä.

Mistä tunnistaa introvertin tai ekstrovertin henkilön?

Hiljaiset- introvettien manifesti– kirjan mukaan persoonallisuus vaikuttaa elämäämme yhtä perusteellisesti kuin sukupuoli tai rotu. Se kohta mihin sijoitumme introversio- ekstroversio- asteikolla vaikuttaa siihen, millaisia ystäviä ja kumppaneita valitsemme ja miten keskustelemme, sovittelemme ristiriitoja ja osoitamme rakkautta.

Tiimiliiderinä introverttien ja ekstroverttien tunnistamisesta tekee vaikeaa se, että introversiolle tai ekstroversiolle ei ole yleispätevää määritelmää; ne eivät muodosta yhtenäistä kategoriaa kuten ”kiharatukkainen” tai ”16-vuotias ”, joihin kelpuutettavista ihmisistä kaikki voivat olla samaa mieltä .

Sen lisäksi introverteille ja ekstrovertille persoonallisuudelle on melkein yhtä monta määritelmää kuin on persoonallisuuspsykologeja, jotka käyttävät varsin paljon aikaa kinastellen siitä mikä merkitys on tarkin. Joidenkin mielestä Jungin ajatukset ovat vanhentuneita, toiset taas katsovat hänen olleen ainoa, joka on osunut oikeaan.

Jungin näkemys persoonallisuuksista on kenties kaikkein yleisimmin tunnettu ja siitä syystä esittelen psykologi Carl Jungin vuonna 1921 julkaiseman kirjan Psychologische Typen- määritelmät. Jung popularisoi kirjassaan käsitteet introvertti ja ekstrovertti.

Jungin mukaan introvertteja kiehtoo mielen sisäinen maailma, ajatukset ja tunteet, ekstrovertteja taas ulkoinen elämä ihmisten ja toiminnan parissa. Introvertit keskittyvät merkityksiin, joita he luovat ympärillään kieppuvista tapahtumista, ekstrovertit sukeltavat itse tapahtumiin. Introvertit lataavat akkujaan viettämällä aikaa yksin; ekstrovertit kaipaavat lisälatausta, kun eivät saa olla riittävästi ihmisten seurassa.

Tiimiliiderinä on hyvä muistaa se, että kolmannes tai jopa puolet tiimin jäsenistä ovat todennäköisesti introvertteja, vaikuttivat he siltä tai eivät. Tutkimuksesta riippuen amerikkalaisista yksi kolmasosa tai jopa puolet ovat introvertteja. Ottaen huomioon, että amerikkalaiset on todettu olevan kansoista ekstroverteimpiä, luku on vähintäänkin yhtä korkea Suomessa.

Teettämieni kyselyjen mukaan esimerkiksi Osuuskunta Mittavan jäsenistä 62% on introvertteja ja Tiimiakatemialla teettämäni 53 henkilön kyselyn pohjalta miltei 50 % tiimiyrittäjistä oli introvertteja ja 15% ambivertteja

Ambivertti sijoittuu introvertti- ekstrovertti- asteikolla puoliväliin. Hän omaa kummastakin ääripäästä piirteitä ja mahdollisesti ymmärtää molempia ihmistyyppejä.

Vallitsevana ihanteena ekstroversio

Ekstraverttien ihannointi

 

 

 

 

 

 

 

Suurin osa Tiimiakatemian tiimiyrittäjistä on todennäköisesti introvertteja. Kuitenkin 1900- luvun kulttuurivallankumous saavutti leimahduspisteen, joka muutti ikuisiksi ajoiksi sen, keitä me olemme ja keitä me ihailemme. Miten me käyttäydymme työhaastatteluissa, mitä me toivomme työntekijöiltä ja miten me kasvatamme lapsia.

Ihanteellinen minä on ulospäin suuntautunut supliikkimies tai karismaattista multitasking- lavapersoona. Ekstroversiossa ihanteessa yksilöt ja heidän persoona ovat keskiössä. Se näkyy sosiaalisessa mediassa, koululaitoksien opetuksessa ja työpaikkojen tilaratkaisuissa.

Yhteiskunnassa vallitsevien ihanteiden takia on ymmärrettävää ja harmillista, että niin monet introvertit piilottelevat, jopa itseltään. Kirjailija Cain kertoo kuinka vaikeaa hänen oli itse introverttina tutustua kunnolla omiin lahjoihin ja miten mullistava kokemus se onnistuessaan oli.

Miten me Tiimiakatemialla tuemme introverttien kasvamista yksilöinä ja omien lahjojen löytämistä?

Olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa oman tiimimme, muiden tiimiakatemialaisten ja asiakkaiden kanssa. Ympäristö on ekstroverteille suunnattu vaikka näyttää siltä, että suurin osa tiimiyrittäjistä on introvertteja.

Pidän toimintaympäristöstämme ja ymmärrän, että vuorovaikutus ja asiakaskäynnit ovat edellytys osuuskunnan pyörimiselle, tiimityöskentelylle ja osa Tiimiakatemian meininkiä. Välillä pitää mennä epämukavuusalueelle, jotta kehittyy.

Jopa minulle ekstroverttina ihmisenä tulee usein hetkiä, jolloin kaipaan happi hyppelyä kuhinan keskeltä ja päivän jälkeen haluan olla hetken yksin, jotta jaksan. Mietin vain, että miten introvertit kykenevät tekemään koko päivän töitä Tiimiakatemialla ilman kunnollista ”akkujen lataamista”?

Miten edistää introverttien sydämen sykettä?

Introvertin sydän 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cain suosittelee jokaista uutta työtä hakevaa henkilöä arvioimaan palautumiskoloja tai niiden puutetta yhtä huolella. Hänen mukaan jokainen meistä(introvertit ja ekstrovertit) tarvitsee palautumishetkiä. Introverttien tulee Cainin mukaan erityisesti miettiä:

  • Antaako työ käyttää aikaa itselle ominaiseen toimintaan, kuten vaikkapa lukemiseen, strategian laatimiseen ja tutkimiseen?
  • Onko työtila yksityinen vai altistuuko työssä avokonttorin herkeämättömille vaatimuksille?
  • Jos työpaikalle ei ole riittävästi palautumiskoloja, jääkö työltä riittävästi vapaa-aikaa järjestää niitä itse iltaisin ja viikonloppuisin?

Mielestäni jokaisen tiimiyrittäjän on syytä miettiä, miten he saavat palautua ja toteutettua ominaisia tapoja toimia Tiimiakatemialla. Olen itse oppinut kantapään kautta sen, että jos en itse yksilönä voi hyvin, se heijastuu koko tiimiin.

Miten tiimiliiderinä toteutan arjessa niin introverteille kuin ekstroverteille ominaisia käytäntöjä esimerkiksi treenitilanteissa. Miten tiimin jäsenten oppimissopimuksia tuetaan arjessa ja miten yksilön mieleistä tapaa toimia ja oppia otetaan huomioon?

Tunnustan toisen vuoden tiimiliiderinä, että en ymmärtänyt aina kuinka tärkeää tiimimme introverteille oli saada palautua kiireisen päivän tai projektiosion jälkeen. En ymmärtänyt, miksi joku ei halunnut puhua vaikeasta asiasta/ kofliktista yhdessä vaan halusi pohtia itsekseen tai miksi emme voineet päättää jotakin asiaa heti vaan.

Toisaalta koin toisinaan hirveän loukkaavana sen, että introvertti tiimin jäsen oli hiljaa treenitilanteessa, kun mielestäni koko tiimin kannalta tärkeää asiaa käsiteltiin. Eikö häntä kiinnosta yhtään tiimimme asiat?

Ehkä nämä väärinkäsitykset olisi ennaltaehkäisty monipuolisemmilla tavoilla toimia arjessa ja käsitellä asioita? Toisaalta ilman väärinkäsityksiä emme opi tiiminä toisistamme ja kehity.

Vinkkejä oppimisympäristöön:

Kuten aiemmin jo mainitsin tutkimustulosten mukaan vähintään yksi kolmasosa, jollei peräti puolet ihmisistä on introvertteja. Tiimissäsi on todennäköisesti useampia introvertteja kuin luulet. Jotkut introvertit omaavat ekstrovertteja piirteitä ja toisinpäin. Tasapainon löytäminen on taatusti haaste Tiimiakatemialla, sillä olemme varsinainen sirkus, joka koostuu mitä erilaisemmista persoonista.

Ekstrovertit kaipaavat yleensä liikettä, ärsykkeitä ja yhteistoimintaa. Treenitilanteiden check in ja tauot voivat suosia ekstrovertteja. Lisäksi avokonttorit satulatuoleineen ovat suunniteltu täysin ekstroverteille, jossa he voivat liikkua ja olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Introvertit puolestaan viihtyvät paremmin saadessaan kuunnella, pohtien ja suorittaen annettuja tehtäviä itsekseen tai pienryhmissä. Heidän tarpeitaan voidaan suosia treenitilanteissa erityisesti hankalia asioita käydessä läpi pienryhmissä, jolloin introvertit pääsevät ääneen kunnolla ja kooten yhteistuotokset myöhemmin koko tiiminä.

Kirjapisteet ja oppimissopimuksien tekeminen tukee introvertteja henkilöitä, sillä he saavat toimia itsekseen ja paneutua itseään kiinnostaviin asioihin huolella. Lisäksi kuulokkeet ja pienet hiljaiset tilat/nurkkaukset tukisivat introverttien tarvetta työskennellä itsekseen välillä ja rauhoittua.

Hyväksi havaittu keino rauhoittumiseen on kuulokkeet. Meidän tiimin Heny käyttää kuulokkeita, kun hän haluaa keskittyä rauhassa ja yksin. Olemme oppineet, että kun Henyllä on kuulokkeet, emme häiritse häntä vaan hän saa keskittyä itsekseen töihin.

Introverttien ja ekstroverttien erot tavoissa työskennellä

multitasking 

 

 

 

 

 

 

Useiden psykologien mukaa introverttien ja ekstroverttien tavoissa työskennellä on myös eroja. Ekstrovertit selvittävät annetut tehtävät nopeasti. He tekevät nopeita (ja joskus harkitsemattomia) päätöksiä ja viihtyvät tehdessään useita asioita samanaikaisesti ja ottaen riskejä. He nauttivat saalistuksen jännityksestä”, silloin kun palkkiona on rahaa tai asemaa.

Introvertit työskentelevät tavallisesti hitaammin ja harkitsevammin. He haluavat keskittyä perusteellisesti yhteen tehtävään kerrallaan, ja heillä on usein poikkeuksellisen hyvä keskittymiskyky. He ovat suhteellisen immuuneja rahan ja maineen houkutukselle.

Nämä stereotyyppiset erot olen huomannut, kun olemme pyrkineet luomaan tavoitteita, palkintoja ja joka kassajärjestelmän valinnassa. Mitä tehdä, kun yhtä motivoi raha, toista syy tehdä asioita ja kolmatta oppiminen?

Olen huomannut myös, että tiimimme introverteillä on usein yksi tai kaksi vahvaa mielenkiinnonkohdetta, joihin he paneutuvat 120%:sesti. On tärkeää hyödyntää introverttien vahvuudet parhaalla mahdollisella tavalla- juuri nämä ihmiset auttavat tiimiliideriä ja tiimiä ajattelemaan pintaa syvemmällä tasolla, laatimaan strategioita, ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia, ja huomaamaan ajoissa uhkaavat vaarat.

Yhteenveto:

Pohdin monia asioita tiimiliiderin manifestissa ja kaikkeen en osaa itsekään vastata. Toivon kuitenkin todella, että jokainen meistä rohkenisi tutkia omaa minuutta ja toteuttamaan itseään pienin askelin oli yhteiskunnan vallitseva normi mikä tahansa.

Jokainen meistä oppii itsestään ja toimenkuvastaan alati enemmän. Pyrin Tiimiliiderinä hyödyntämään Tiimiakatemialla saaneet opit Business-Akatemialla.

Käytäntöön vietävät asiat:

  1. Introverttien ja ekstroverttien huomioiminen BA- tiloissa. Tilat jaoteltu itsenäisen työskentelyn tiloihin, neuvottelutiloihin ja rentoon oleilutilaan.
  2. Hyödynnänä tiimiliiderin päivissä introverteille ja ekstroverteille mieleisiä työskentelytapoja (tiimityöskentely, pienryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely) ja tehtävämuotoja (tutki, käy tutustumassa, luo itse jne.).
  3. Pyrin olemaan yleistämättä henkilöä introvertiksi tai ekstrovertiksi. Yritän tukea tiimiliiderinä yksilöitä heidän oppimissopimuksien mukaisesti.

 

 Tiia Lappalainen

Tutkimusmatkailija

tiia (a) mittava.fi

040 549 8264

 

Tagit: , , , , , , , , , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!