Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Tiimin 5 toimintahäiriötä

Kirjoitettu 12.12.18
Esseen kirjoittaja: Henrikki Kulmala
Kirjapisteet: 2
Kirja: The 5 dysfunctions of a team
Kirjan kirjoittaja: Patrick Lencion
Kategoriat: 1. Oppiminen, 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut, 3.2. Yrittäjän taidot ja työkalut, 4. Johtaminen, 8.3. Havahtuminen - ihmisenä kehittyminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Kuuntelin Patrick Lencionin luennon, jossa hän käsitteli kirjansa aihepiiriä: The five dysfunctions of a team. Eli tiimin 5 eri toimintahäiriöitä. Esitys oli rakennettu siten että jokainen eri ongelma oli esitetty kronologisesti tukien toinen toistaan. Lecion tuki teorioitaan hyvin viihdyttävästi antamalla henkilökohtaisia esimerkkejä ja kokemuksia tilanteista, joista ilmeni käytännössä tiimien sisäiset ”toimintahäiriöt”. Esitys ja kirja käsittelee hyvin paljon myös johtajuutta ja sitä kuinka suuri merkitys johtajalla on näiden viiden eri toimintahäiriön muodostumisessa. Esitys nostaa hyvin paljon esille johtajan käyttäytymistä ja toimintatapoja, joita johtajat eivät yleensä itse edes tiedosta. Esitys kokoanisuudessaan pisti ainakin itseni pohtimaan omaa käyttäytymistä ja toimintatapoja teamleaderina. Sen pidemmittä puheitta mennään itse aiheeseen.

Ensimmäiseksi toimintahäiriöksi Lencion asettaa Luottamuksen pulan tiimin sisällä. Hän kertoo, että ihmisten luottamuspula ei varsinaisesti johdu siitä, kuinka hyvin he tuntisivat toisensa vaan pikemminkin, siitä kuinka avoin työyhteisö on ja kuinka avoimesti asioita voidaan käsitellä. Lencion nostaa esille johtajan keinot vaikuttaa omien alaistensa toimintaan. Esimerkiksi jos johtajalla on liian kärkkäät ja pois sulkevat mielipiteet se saattaa vaientaa hiljaisemman henkilön täysin tai jos johtaja itse ei osoita minkään laista haavoittuvaisuutta on vaikea alaisen tehdä samoin.

Vastoinkäymisten ja ristiriitoihin päätymisen pelko on toinen asia, jonka Lencion ottaa esille. Jos tiimi ei luota täysin toisiinsa on mahdotonta rakentaa dialogia, jossa ihmiset uskaltavat avoimesti olla erimieltä asioista ja tuoda puhtaasti omia mielipiteitä esille. Puolestaan jos ei pystytä käymään avointa dialogia siten että jokainen uskaltaa sanoa oman henkilökohtaisen mielipiteensä on mahdotonta päätyä ratkaisuun, jossa jokainen kokee päässeen osaksi lopputulosta. Lencion kiteyttääkin asian siten että hyvät ihmissuhteet rakentuvat vahvasti kykyyn olla rakentavasti eri mieltä siten että ne täydentävät toinen toistaan.

Jotta henkilöstöstä saadaan kaikki potentiaali irti, on heidän oltava jollain tasolla sitoutuneita ja uskoa siihen työhön mitä he tekevät. Kolmanneksi toimintahäiriöksi listataankin sitoutumisen puute. Kun tiimi ratkaisee yhdessä jotain ongelmaa, on tärkeää, että jokaisella on osuus lopputuloksessa. Lencion toteaa, että mikäli ihminen kokee lopputuloksen olevan päätetty ilman hänen mielipidettä tai hän kokee olleensa kyvytön vaikuttamaan lopputulokseen eihän siihen myöskään halua sitoutua. Samalla se tarkoittaa myös sitä, ettei alainen ole valmis antamaan täyttä työpanostaan halutun lopputuloksen saavuttamiseksi ja voi näin olla haitaksi koko työyhteisölle.

Pahimpana ongelman Lencion pitää neljättä kohtaa, joka on vastuun välttäminen. Vastuun välttäminen johtuu usein siitä, ettei alainen halua sitoutua tekemäänsä työhön tai hän ei tunne työtänsä palkitsevaksi. Lencion toteaakin, että henkilökunta, joka ei tunne minkäänlaista vastuuta omasta tekemisestään ja on sitoutumaton omaan tehtäväänsä, onkin yleinen syy monen yrityksen kaatumiselle. Lencionin mielestä onkin ristiriitaista, että yleisesti kukaan ei pidä kyttäämisestä tai siitä että joutuisi olemaan tilivelvollinen tekemisistään esimiehelleen, mutta oikeastaan se on johtajalta osoitus välittämisestä tiedustella missä vaiheessa työt ovat ja tietää mitä kukin tekee.

Piittaamattomuus tuloksista on viimeinen toimintahäiriö Patrick Lencionin teoriassa. Jos johtaja ei osoita mielenkiintoaan tuloksia kohtaan eikä noteeraa saavutettuja tavoitteita minkä takia tulosten pitäisi kiinnostaa alaisia? Lencion toteaakin prosessin seuraamisen ja siitä annettavan palautteen elinvoimaisen tärkeäksi kehitykselle.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!