Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Tiimit

Kirjoitettu 28.03.18
Esseen kirjoittaja: Anton Vaulasvirta
Kirjapisteet: 3
Kirja: Tiimit - avain uuden luomiseen
Kirjan kirjoittaja: Kristiina Heikkilä
Kategoriat: 1. Oppiminen, 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut, 3. Yrittäjyys, 8. Henkinen kasvu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Näin alkuun on pakko myöntää, että Heikkilän teos oli todella pitkä ja paikoin raskastakin luettavaa, sillä se on täynnä tylsistyttäviä taulukoita. Se kuitenkin herättelee tiimissä toimivaa lukijaa ja oikeastaan pakottaa reflektoimaan omaa käyttäytymistä ja toimintamalleja. Millainen olen tiimipelaajana? Kuinka omalla panoksellani tuen muiden antia tiimille? Vaikka kirjana tämä on ehdoton pinkkuvuoden kirja, näin kolmannen vuoden tiimiyrittäjälle se antaa paljon oivalluksia: tiimi vaatii jokaisen henkilökohtaisen panoksen, jos haluaa muuttaa ja rakentaa tiimin toimintaa.

 

Tiimitaidot

Kirja käsittelee paljon tiimitaitoja ja sitä, millaisia taitoja ihannetiimiin tarvitaan: esimerkkejä näistä ovat hyvät vuorovaikutustaidot, aktiivinen kuunteleminen ja toisen yksilön tukeminen. Isaacsin kirjasta opitut juurikin dialogin peruspilarit rakentavat tiimin sisäistä vuorovaikutusta ja sitä, kuinka konflikteja ja haasteita käsitellään ja kuinka niistä opitaan. Jotta pystytään rakentamaan aktiivinen ja taidokas tiimi, oleellisia työkaluja ovat seuraavat:

 

  • Tehokkaat vuorovaikutustaidot
  • Aktiivinen kuunteleminen
  • Tiimin jäsenten ja työskentelyn tukeminen
  • Erilaiset ideointitekniikat
  • Hyvät ongelmaratkaisutaidot
  • Usko tiimin onnistumiseen
  • Vuorovaikutustaitoinen ja innostunut ’leader’
  • Tiimin jäsenten itsetuntemus
  • Luottamus tiimin sisällä

 

Heikkilä arvioi onnistuneen tiimityöskentelyn edellyttävän yrityksen johtamiskulttuurin muuttamista sellaiseksi, jossa työntekijöiden erilaisuutta ja erilaista koulutus- ja kokemustaustaa hyödynnetään ongelmia ratkaistaessa ja luodaan yhdessä jotakin uutta. Tiimiakatemian tiimiliiderit toteuttavat usein kaverijohtamisen mallia, johon kuuluu olennaisesti samalla viivalla seisominen muiden kanssa ja siitä, että hyvä johtajuus alkaa itsensä johtamisesta. Liidereiden tehtävänä on tukea tiimiläisiään ja huomata heidän vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Liiderit ovat aktiivisia kohtaamissaan asioissa, panevat persoonallisuutensa peliin ja toimivat rohkeina riskinottajina, vaikuttaen näin tiimin kehittymiseen.

 

”Luottamuksen kehittyminen edellyttää avoimuutta ja avoimuus edellyttää luottamusta.”

 

Luottamuksen ja avoimuuden kehittyminen edellyttää sitä, että kaikki tukevat yhteistä päämäärää niin sanoin kuin teoinkin. Määritelkää yhdessä selkeät ja johdonmukaiset päämäärät. Tämä määrittelee tiimille suunnan. Mikäli yhteinen suunta on hukassa, saattavat tiimiläiset alkaa huolehtia omista tarpeistaan. Vaikka tämän kehittyminen näkyy yksilöissä usein eri tahtiin, pitäisi jokaisen tiimin jäsen sitouttaa yhteiseen päämäärään melko nopeasti.  Päämäärään sitoutumattomuus johtaa usein siihen, että tiimiin jää mukaan roikkujia. Roikkujat hidastavat tiimin kehitystä ja vaikeuttavat konfliktien ratkaisua. Heikkilän mukaan yhdessä työskentelevän ryhmän kannattaa oppia tuntemaan toisensa niin ammattilaisina kuin persoonina, jotta avoimuus rakentuu.

 

Steppejä luottamuksen rakentamiseen:

Tyhjät korulauseet voit suosiolla jättää sinne lippaaseen. Tee mitä lupaat, äläkä anna lupauksia joita et voi pitää. Suomalaisille tämä on yleensä melko selkeä juttu, mutta sitä meissä usein myös arvostetaan. Uskalla näyttää haavoittuvaisuutesi tiimille; kerro tiimillesi puutteistasi ja ongelmistasi ja opi pyytämään apua, kun sitä tarvitset. Avoimuus on tiimin kehittymisen ensiaskelia. Ole suunnannäyttäjä ja tee se, mikä pelottaa ja astu itse ensin heikoille jäille. Näytä omalla toiminnallasi esimerkkiä ja rohkaise muita ottamaan ensi kerralla se pelottava askel, jota he eivät nyt uskaltaneet ottaa.

 

Toimi ja työskentele johdonmukaisesti. Kun jokainen tietää toistensa työskentelytavat on helpompi luoda yhteiset linjat. Arvosta muiden mielipiteitä ja ajatuksia ja ole aidosti kiinnostunut toisesta. Toimi avoimesti ja reilusti, ja kuuntele. Aito kuunteleminen kasvattaa myös luottamusta ja osoittaa arvostusta.

Kun otat vastuuta yhteisistä asioista, niin muutkin tekevät niin ja tee enemmän kuin sinulta odotetaan. Toisten tukeminen fyysisesti ja henkisesti rakentaa luottamusta.

Usko, että tiimin jäsenet ajattelevat parastasi ja osoita, että itse teet niin. Opi antamaan ja vastaanottamaan kriittistä palautetta. Kun kerrot itsestäsi muille ja reflektoit ajatuksiasi, auttaa se heitä myös ymmärtämään sinua paremmin. Tiiminä meidän tulee pystyä luottamaan toisiimme niin paljon, että voisimme aina kertoa mikä kenenkäkin mieltä painaa.

 

Älä vältä konflikteja, mutta vältä turhia väittelyjä, jotka eivät kehitä toimintaa. Kuuntele ja ymmärrä, jolloin opit myös silloin tällöin päästämään irti omasta näkemyksestäsi. Tutustu ihmisiin, jotka vaikuttavat olevan erilaisia ja opi ymmärtämään, miksi yksilö ajattelee näin ja tarkastele myös omaa ajatusmaailmaasi kriittisesti. Jaa tietoa selkeästi ja avoimesti itsestäsi ja tekemisistäsi.

 

Tiimirooleista

Toimivasta tiimistä löytyy monipuolisesti kaikkia rooleja, jotta tiimiin syntyy oikeanlainen tasapaino. Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, kuinka tiimi osaa hyödyntää monipuolisuuttaan. Jäsenten on tunnistettava toistensa vahvuudet, heikkoudet ja henkilökohtaiset ominaisuudet. Tiimi ei voi olla riippuvainen yhdestä tiimin jäsenestä, vaan se on auto, joka tarvitsee jokaista osaansa liikkuakseen. Tänä päivänä tiimiemme muodostamiseen liittyy Belbinin tiimiroolitesti, jonka avulla meidät on jaettu tiimeihimme. Uskon, että tällä on vaikutusta tiimien toimintaan ja monipuolisuuteen etenkin alkuvaiheessa, mutta näen tiimin kykenevän kehittymään samanlaiselle levelille ilman tiimiroolitestiäkin. Toimiakseen tiimi vaatii jokaisen yksilön sitoutumisen ja täyden tiimipanostuksen, eikä loistavasti onnistunutkaan tiimiroolien hajautus tätä voi paikata.  Itsellä heti alussa lyödyt omat tiimiroolit ovat tässä parin vuoden aikana hioutuneet ja tietyt piirteet voimistuneet; tämä kertoo siitä, että jokaisesta yksilöstä voidaan takoa sellainen voimavara, jota tiimi tarvitsee.

 

 

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!