Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Tiimit- avain uuden luomiseen

Kirjoitettu 23.02.15
Esseen kirjoittaja: Tiia Lappalainen
Kirjapisteet: 3
Kirja: Tiimit- avain uuden luomiseen
Kirjan kirjoittaja: Kristiina Heikkilä
Kategoriat: 2. Yhteisöllisyys, 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut, 2.3. Yhteisöllisyyden kehittämisen työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Luin Kristiina Heikkilän kirjan Tiimit- avain uuden luomiseen, koska kaipasi faktatietoa ja työkaluja Mittavan synnytyksiin. Kirjassa käytiin läpi syvällisesti tiimien kehittämistä ja muodostamista. Uppoudun esseessäni tiimin muodostamiseen liittyviin asioihin ja pohdin meidän aiempia synnytyksiä ja miten voimme kehittyä niissä. Synnyttäminen on Tiimiakatemian termi ja se tarkoittaa uuden luomista, esimerkiksi  8 tunnin ideointi hetkeä, jossa ratkaistaan yrityksen x haaste.

Meillä on haasteita synnyttämisessä eritoten kiteyttämisen ja ryhmädynamiikan kanssa. Haluan, että kehitymme yhdessä paremmiksi ja treenaamme ryhmän muodostamista eri comboin loppukoettamme, 24 tunnin synnytystä silmällä pitäen. Uskon, että oikeanlaisella  tiimi kokoonpanolla on suuri merkitys synnytysprosessissa.

Tiimin koko

Kirjan mukaan tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on toistaan täydentäviä taitoja, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään, yhteisiin suoritustavoitteisiin ja yhteiseen toimintamalliin ja jotka pitävät itseään yhteisvastuussa suorituksistaan.

Kieltämättä tämä sana pitää paljon sisällään. Koen, että olemme kokonaisena Osuuskunta Mittavana viittä vaille todellinen tiimi. Täydennämme toisiamme, meillä on päämäärä ja olemme yhteisvastuussa taloudellisesti ja fyysisesti tiimiyrityksen toiminnasta. Sitoutuminen tuottaa vähän vielä päänvaivaa. Meillä on suurin rutistus edessä ja tuntuu, ettemme ole koko porukkana sitoutuneet tulemaan. Jatkuvia myöhästymisiä ja poissaoloja kertyy osalle tiimistä, mikä kielii sitoutumisen puutteesta… Minusta olisi mielenkiintoista kirjoittaa Mittavan tämän hetkisestä tilasta, mutta koen saavani konkreettisempia ajatuksia synnytysryhmien muodostamiseen liittyen.

Tutkijoiden mukaan 4-8- hengen tiimeiltä voi realistisesti olettaa parasta mahdollista työskentelyä. Tämä perustuu siihen, että käytännössä on havaittu, että yli kahdeksan hengen tiimien työskentelyssä tehokkuus, tiedonkulku, sitoutuminen, keskinäinen riippuvuus, tiimi-identiteetti ja tiimitaidot joko heikkenevät tai olennaisesti vähentävät tiimityöskentelyn mielekkyyttä ja tehokkuutta. Tämän olen huomannut, sillä meidän kokonaisessa Osuuskunnassa on 13 henkeä. Synnytysryhmämme nyt ja 24 tunnin synnytyksessä tulevat olemaan noin neljä henkilöä, mikä on hyvä lähtökohta ryhmien muodostumiseen tieteellisessäkin valossa.

Kirjassa tutkija nimeltään Roy Jay on jalostanut tiimikokoa pidemmälle jäsenten valinnassa. Hänen mukaan jokaisessa tiimissä tulisi olla ainakin yksi jungilaisilta persoonallisuusorientaatioiltaanja elämänasenteeltaan ulospäin suuntautunut, puhelias, kokeilunhaluinen ja avoin ekstravertti ja ainakin yksi sisäiseen maailmaan suuntautunut, syvällisesti asioita pohtiva introvertti.

Olen tutkinut vähän syvällisemmin MBTI analyysiä parin viime vuoden aikana. MBTI pohjautuu juuri Jayn mainitsemaan jungilaiseen persoonallisuusorientaatioon. Näen MBTI analyysin erittäin hyvänä apuvälineenä Mittavan yksilöiden itsetuntemuksen ja ryhmädynamiikan toimivuuden muodostumiseen.

Vuorovaikutustyyli

Tutkimusten mukaan ryhmätyötä ohjaavista tekijöistä erityisesti vuorovaikutustyylit ovat merkitseviä ryhmän työskentelyn sujuvuuden kannalta. Tämä tukee oletusta, jossa tiimityöskentelyn sujuvuus riippuu eritoten siitä, miten hyvin tiimin jäsenet perehdytetään ja koulutetaan tiimirooliensa ohella myös tiimitaitojen osaajiksi.

Vuorovaikutustaidoilla on kekeinen merkitys varsinaisen työskentelyprosessin onnistumisessa riippumatta siitä, millainen sukupuoli tai ikäjakauma tiimissä vallitsee.

Vuorovaikutuksellisesti todella toimivaa tiimiä ei tule ilman hyvää itsetuntemusta ja kovaa harjoittelua synnytysryhmissä. Olemme tehneet päätöksen Mittavana, että jokainen kokeilee eri paikkoja synnytyksissä eli jokainen vetää, innovoi ja tekee kirjallista materiaalia ainakin kerran, jotta löydämme oikeat henkilöt oikeille paikoille. Ilman kokeiluja ei löydy oikeita pelipaikkoja emmekä pysty harjoittelemaan erittäin hyviksi pelipaikoillamme.

Viimeinen tekemämme synnytys oli hyvä esimerkki siitä kuinka tärkeää on olla synnytyksen vetäjä, joka johtaa prosessia ja osaa lukea tiimiä. Ryhmämme vetäjä oli kylmä kala, joka ei näyttänyt pienintäkään innostuksen merkkiä, mikä toi koko ryhmään epämukavan ja ilmapiiri oli luovuutta tappava. Tehtävänanto oli todella lavea, mikä teki synnyttämisestä ja sen johtamisesta vaikeaa. Silti koin, että vetäjällä ei ollut asennetta ja tahtotilaa vetää hommaa loppuun. Kyseessä oli vain väärä henkilö väärällä paikalla. Lisäksi tiimistämme huokui innovaattori ja mahdollistaja tyyppi, mikä teki tiimityöskentelystä jäykkää.

Tiimiroolit- avain itsetuntemukseen!

Kirjassa painotettiin, että tiimin rakentaminen on tiimityöskentelyn tärkein vaihe. Vain hyvin rakennetut tiimit voivat kehittyä huippusuorittajiksi. Huolellinenkaan tiimin jäsenten valmentaminen ei voi paikata tiimin rakentamisen laiminlyöntejä. Varsinainen tiimin rakentamisprosessi vaatii onnistuakseen sekä työorganisaatiolta että tiimin jäseniltä paljon aikaa, paneutumista ja henkisiä voimavaroja.

Jokaisen tiimin jäsenen tulee henkilökohtaisesti opetella tuntemaan itsensä yksilönä mahdollisimman tarkkaan. Tiimityöskentelyyn vaikuttavat persoonallisuusorientaatiot, eri alojen asiantuntijuus ja mahdolliset tiimiroolit. Ne tulisi selvittää huolella ja niiden pohjalta valita tiimin jäsenet eri tehtäviin.

Itsetuntemus on kevään 2015 sana, sillä olemme käymässä kehityskeskusteluissa taitoprofiileja läpi. Sen lisäksi teemme Belbinin testit ja MBTI:t uudemman kerran treeneissä. Psykometrisilla mittauksilla ei ole tarkoitus tehdä päätöksiä ihmisten elämästä vaan niiden tarkoituksena on informoida tiimiä ja tiimin jäseniä tiimin rakenteesta, vahvuuksista ja heikkouksista, jotka varsinaisessa tiimityöskentelyssä vaikuttavat tiimin jäsenten väliseen vuorovaikutukseen.

Mittavan tavoitteena on käydä porukalla läpi syvällisesti jokaisen roolit vahvuuksineen ja kehityskohtineen. Mittavan jäsenillä on suuri kiinnostus parantaa itsetuntemustaan ja psykologiset analyysit ovat herättäneet suurta kiinnostusta, mikä edistää pääsemässä tässä aiheessa entistäkin syvemmälle.

Löysin kirjasta tärkeän pointin, joka meidänkin on syytä huomioida treeneissä, joissa käymme MBTI analyysiä läpi. Mittavasta ei välttämättä löydy kaikkia tiimirooleja edustettuina ja silti kaikki työ on jaettava synnytystiimien kesken. Miten osaamme korvata pelipaikat ilman, että pienten tiimien synergia ei vähene, ihmisten kommunikointi toimii ja ryhmädynamiikkamme toimii niin hyvin, että synnytysprosessi ei lässähdä?

-En osaa vastata tähän…

Luulen, että kommunikointimme on oltava tehostettua. Käsiteltäessämme persoonallisuustyyppejä (MBTI) ja orientaatioitumisemme suuntautumisesta (Belbin) meidän on käsiteltävä läpi millainen tiimiroolien ja taitojen sekoitus Mittavassa vallitsee, millä alueilla yksilöt ovat vahvimmillaan ja mitkä alueet ovat heikommin edustettuina sekä miten muodostamme näistä tasapainoiset synnytystiimit.

Heikkilän mukaan avoimuus tutkimustulosten julkistamissa (tässä tapauksessa psykologisten analyysien läpikäynti) on tärkeää,jotta tiimin jäsenet kykenevät muodostamaan kokonaiskuvan tiimistään ja kehittämään myös niitä puolia, jotka ovat heikoimmin edustettuina työskentelyn ja vuorovaikutustaitojen sujuvuuden kannalta. Tulisi muistaa, että tieto on voimaa ja valtaa. Kaikille yhteisesti jaettu tieto edistää sitoutumista ja luo tietyn intiimin työskentelyilmapiirin.

Sitoutuminen

Jotta tiimityöskentely olisi tehokasta, tarvitaan vahvasti tiimiin sitoutuneita jäseniä. Vasta tiimiinsä sitoutuneet yksilöt voivat yhdessä tuottaa paljon merkittävää synergiaa. Sitoutumista edistää, jos tiimin kaikki jäsenet saavat olla mukana päättämässä yhteisestä työskentelystään ja muuttamassa sitä tarpeen tullen.

Olen huomannut aiemmista synnytyksistämme, että ennen synnyttämisen aloittamista on tärkeää tehdä runko, jonka pohjalta lähdetään etenemään. Näin kaikki tiimin jäsenet pääsevät olemaan mukana yhteistuotannossa ja sitoutuvat lähtemään suorittamaan synnytystä tiiminä.

Huipputiimin tunnistaa:

  1. Sitoutuminen
  2. Itsetuntemus (vahvuudet, heikkoudet)
  3. Täydentävät toisiaan
  4. Yhteiset toimintamallit ja päämäärä
  5. Yhteisvastuu

 

Tiia Lappalainen

Osuuskunta Mittava Innovations

040 549 8264

Tagit: , , , , , , , , , , , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!