Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Tiimit ja tuloksekas yritys

Kirjoitettu 21.04.14
Esseen kirjoittaja: Tiia Lappalainen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Tiimit ja tuloksekas yritys
Kirjan kirjoittaja: Jon R. Katzenbachin ja Douglas K. Smithin
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Tiimit ja tuloksekas yritys

Luettuani Jon R. Katzenbachin ja Douglas K. Smithin kirjan Tiimit ja tuloksekas yritys minulle tuli lukko. En tiennyt mitä kirjoittaa, sillä teksti oli hyvin vanhahtavaa ja tarvitsin jäsentelyä. Puhuin useamman tiimimme jäsenen kanssa ja minulle jäsentyi muutama asia, mitä Mittavan tulee korostaa kolmantena vuonna, jotta meistä kehittyy potentiaalisesta tiimistä huipputiimi.

Esseeni koostuu aluksi omasta pohdinnasta, jonka jälkeen olemme Anun kanssa koostaneet Mittavan kevään 2014 reflektiota.

Mittavan syksyn 2014 haasteet

Reflektoidessamme Anun kanssa Mittavan kevättä minulle kypsyi ajatus siitä, miten saamme Mittavan hyvään vauhtiin kohti huipputiimiä. Kirjan kirjoittajat korostivat toimivan tiimin kahta pääpiirrettä: huipputiimeillä on päämäärä ja päämäärään sitoutuneet jäsenet.

Mittavalla ei ole tällä hetkellä toimivaa suurta päämäärää, jota kohti tiimin jäsenet ovat sitoutuneina taistelemassa.

Olemme potentiaalisena tiiminä harjoitelleet tavoitteiden laatimista, seurantaa ja niihin pääsemistä puoli vuotta. Meillä on syklit, jotka kestävät keskimäärin kuusi viikkoa. Koska syklit ovat lyhyitä, niihin jokainen kykenee sitoutumaan. Nyt  on kuitenkin aika astua suurempiin saappaisiin, jos haluamme olla huipputiimi.

”Kaikkien tiimin jäsenten on uskottava, että tiimillä on tärkeä ja mielekäs päämäärä, ja heidän on tiedettävä, mitä heiltä odotetaan.”

Meillä on puolitoistavuotta aikaa ottaa ilo irti ja syksyn haasteenamme on nyt saada suurempi päämäärä toiminnallemme. Semmoinen päämäärä, joka herättää tunteita ja, jota kohti etenemme veren maku.

Yhteinen päämäärä vaatii kuitenkin kurinalaisuutta toiminnassamme niin yksilöinä kuin tiiminä. Hoidetaan sovitut asiat ajallaan, toimitaan enemmistön mukaan ja tullaan tarvittaessa vastaan puoliväliin ja jaetaan kiitosta.  Yhteinen päämäärä on ollut haasteellista, koska emme löydä motivoivaa merkitystä tavoitteelle koko tiiminä.

Syksyllä aloitamme kokeneempina puhtaalta pöydältä. Meillä on kesällä treenit, joissa keskitymme syksyn isoon haasteeseen 24 H synnytykseen. Sen järjestäminen on hyvä haaste meille tiiminä.

Uskon, että jokainen Mittavan jäsen löytää merkityksen ja syyn tehdä niin hyvä 24H kuin mahdollista. Olemmehan saaneet paljon apua kummitiimiltämme ja jos ei muuten niin olemme seuraavana vuonna samassa tilanteessa. Yleensä saa semmoisen 24 H synnytyksen kuin itse tekee.

Yhteen hiileen puhaltaminen ja kurinalaisuus ovat  avainasemassa syksyn 24H:ssa . Uskon, että 24H:n pohjalta pääsemme taas tiimityöskentelyn makuun ja pystyisimme määrittelemään motivoivan ja sitouttavan (ammattimaisen) päämäärään loppu ajallemme Mittavana.

24H:ssa on tärkeää mennä mukavuusalueiden ulkopuolelle ja jakaa porukka osaamisen ja taitoprofiilin kehityskohteiden mukaan eikä niin kuin yleensä tykkäämme toimia (valitettavasti teemme helposti samojen tyyppien kanssa hommia). Jaetaan Mittava pieniin taistelijapareihin ja vähän suurempiin osastoihin.

Top 3 asiaa Mittavan syksyn yhteiseen haasteeseen:

  1. Kesätreeneissä jokaiselle syy toiminnalle kirkkaaksi (24H)
  2. Osa-alueiden jakaminen osaamisen ja kehittymishalun mukaan
  3. Jory ei vastaa 24H:ssa. Johtoryhmä katsoo suurempa kuvaa(seuranta, tavoitteet, mahdollisuudet, joilla rakennetaan puitteet Mittavan suuremmalle päämäärälle)

 

On syytä muistaa suurempaa tavoitetta luodessa, että tiimi suunnittelee ja määrittelee itse ne tavoitteet jotka he haluavat saavuttaa, ja mitkä keinot otetaan käyttöön että niihin päästään!

 

Tiimin kevät ala Tiia ja Anu

Solutoiminta

Hyvää: Soluista on tullut pysyvä käytäntö. Toimintaa ja kokoonpanoja muokattiin edellisen joryn jäljiltä. Solukokoonpanot jaettiin mielenkiinnon perusteella. Solu-uutiset ideana oli hyvä, se tuo näkyvyyttä.

 

Kehitettävää: Solujen välillä voisi olla enemmän yhteistötä, jolloin toiminta olisi tehokkaampaa. Tammikuun hidas aloitus, koska kaikki oli uutta. Syksyllä olisi hyvä tarkastaa jaot ja tehdä tarvittaessa muutoksia. Tiimiläisten motivaatio solutoimintaan on kaikki kaikessa, joten solut voisi nostaa enemmän keskiöön treeneissäkin, ja kehittää niitä yhdessä. Solu-uutisten tyylisiä juttuja enemmän, koska se on oiva viestintäkanava solun toiminnasta tiimille.

 

Syklit, tavoitteet

Hyvää: Ensimmäisen kerran olemme tehneet mitään kunnon tavoitteita. Ensimmäisen syklin kovat tavoitteet synnyttivät sellaista toimintaa mitä muuten ei olisi ollut. Syklit ovat antaneet kaivattua rytmiä tiimin toimintaan, ja ne ovat olleet riittävän lyhyitä jotta tavoitteet eivät ole unohtuneet. Esimerkiksi MYM tavoite on liian pitkällä aikavälillä toteutuva, ettei se motivoi tiimiä tässä hetkessä. Tavoitteet ovat antaneet raamit yksilöille, mutta ovat ohjanneet koko tiimiä.

 

Kehitettävää: Tavoitteiden asettamisessa, seurannassa ja arvioinnissa on parannettavaa. Olemme nyt oppineet vähän tavoitteiden asettamisesta, ja miten tärkeää on että ne ovat selkeitä. Tavoitteiden seurantaa voisi jalkauttaa muillekin kuin johtoryhmäläisille, ja tiimiläiset voisivat olla oma-aloitteisempia niiden suhteen. Arviointi on tärkeää tehdä heti syklin päätyttyä. Arviointimetodit pitäisi olla myös selkeitä, hauskoja ja yksiselitteisiä. Jos sitä ei voi mitata, sitä ei voi saavuttaa. Tarvitsisimme syklitavoitteiden lisäksi nyt viimein sen yhden suuren tavoitteen, joka ohjaa toimintaamme.

 

Mittavan näkyminen talossa

Hyvää: Kevään aikana Mittavassa on ollut selkeästi nähtävissä nousua yhteisissä tapahtumissa, kuten Kick Off, Rakettipäivät, vahvarit ym. Emme ole enää pahnan pohjimmaisena joka asiassa, päinvastoin!Hassuttelu nostaa päätään, ja sen ansiosta olemme menestyneet paremmin. Olemme olleet kaksi kertaa  vahvarissa liikevaihossa kovin tiimi, voitimme Rakettipäivät kokonaisuudessaan ja saimme palkintoja Balatonilla. Onnistumiset valavat uskoa tiimiin, ja tunnelma on noussut huomattavasti.

 

Kehitettävää: Kaikki tiimin jäsenet eivät edelleenkään osallistu yhteisiin juttuihin. Motivaatio voisi olla vielä parempi yhteisiä juttuja suunniteltaessa. Olisi hyvä vaihtaa esiintyviä henkilöitä enemmän, ja muutenkin jakaa vastuita suunnittelussa. Kehittelyä täytyy jatkaa myös projektien näkyvyydessä talon tasolla, eikä olisi pahitteeksi pitää toimisto siistimmässä kunnossa. Mittavan vastuulla on paljon ensi syksynä, kun pinkut tulevat taloon, koska on paljon puhuttu Tiimiakatemian kulttuurin lamasta. Me voimme tehdä oman osamme sen kumoamiseksi!

Kassajärjestelmä

Hyvää: Uusi kassajärjestelmä on nostanut suoritustasoa yksilötasolla. Olemme alkaneet vaatia enemmän ja seuraamaan paremmin taloutta. Koko tiimin talous on noussut. Pakkasmittaria ei ole hetkeen tarvittu. Henkilätappio-taulukko, jolla seuraamme Drivessa velvoitteen täyttymistä, on paras taulukko maan päällä. Se on selkeä ja yksinkertainen, sekä ennen kaikkea helppokäyttöinen. Janina on ollut hyvä esimerkki siitä miten toisia Tiimiakatemialaisia kannattaa hyödyntää nopean rahan saamiseksi. Kassajärjestelmä on motivoiva ja palkitseva, sillä palkan nostamisen mahdollisuus on käsin kosketeltavissa.

 

Kehitettävää: Tasainen suorittaminen on toivottavasti tulevaisuutta, sillä kevät on ollut siinä mielessä haastava. Vaadimme enemmän toisiltamme, ja haasteeksi se on muodostunut etenkin niille, ketkä ovat olleet eniten tyhjän päällä vuoden vaihteen jälkeen. Nyt vasta toukokuussa tuntuu että kaikki ovat heränneet velvoitteen täyttämiseen. Syksyllä täytyy enemmän keskittyä siihen, että palastellaan velvoite pienempiin osiin ja seurataan sen täyttymistä tasaisemmin. Talouden ennakointia täytyy kehittää, että yllätyksiä ei pääse syntymään. Taloudesta viestinnässä on erittäin tärkeää visualisointi ja konkretisointi, sillä pelkät numerot ovat hankalia hahmottaa, eikä ne jää mieleen.

 

Projektit

Hyvää: Projekteista on tullut myös velvoitteiden täytettä, mutta tuntuu että kaikki ovat hieman murrosvaiheessa. Lataus tuntuu olevan kova syksylle, jolloin on esimerkiksi 24 H, synttäreiden suunnittelu-Sopivan murros, mahdollisesti iso tapahtumaprojekti, Piilo-tapahtuma ja TDF:n uudet tuulet. Painetta on etenkin niiden suuntaan, joilla ei projekteja tällä hetkellä liikaa ole. Pari pinkkuvuoden projektia on edelleen hengissä, ja kirjoittajat lupaavat suuria muutoksia syksyn pimeisiin iltoihin 😀

 

Kehitettävää: Projekteja ei ole tarpeeksi. Edelleen tiimissä on jäseniä, keillä on aikaa istuskeluun liiankin kanssa. Toisaalta taas osa saa palautetta että täytyisi vähentää hieman projekteja ja keskittyä paremmin pariin isompaan juttuun. Unelmaprojektit eivät ole olleet keskiössä, joten niihin täytyy keskittyä enemmän syksyllä. Uusia kokeiluja ja kehittämistä ei ole kauheasti keväällä ollut. Velvoitteet saisivat täyttyä suurimmaksi osaksi projekteista, eikä hanttihommista niin kuin tällä hetkellä. Mittavan olisi myös aika toimia tiiminä myös projekteissa ja ottaa suurempia haasteita, kuten iso mysteeritapahtuma loppuvuodelle sekä Soulincin 24 H.

 

Treenit

Hyvää: Treenien taso on noussut, ja roolia ottavat nykyään useampi henkilö. Enää ei ole paljon hiljaisia hissukoita. Olemme kehittyneet ratkaisukeskeisempään suuntaan. Ristipölyttäjät antavat palautetta, että olemme hauskoja, treenit ovat rentoja ja vaihtelevia sisällöltään, ja emme jauha paljoa turhaa vaanhaemme ratkaisuja.

 

Kehitettävää: Treeneissä on liikaa sisältöä. Olisi hyvä syventyä vain muutamaan asiaan kerrallaan. Palautekeskusteluissa huomasimme että moni sai viestinnästä palautetta. Emme ole perillä toistemme projekteista ja asiakkaista. Treeneissä ei koeta olevan aikaa tällaiselle keskustelulle. Emme uskalla tuoda ongelmia treeneihin yhdessä ratkaistavaksi. Treeniajat ovat meille nyt hyviä, iltapäivätreenit eivät toimi.

Tiimipäivät

Hyvää: Ränssi, Emman luona ollut tiimipäivä ja teletappimaa-päivä ovat olleet osa syklejämme. Tiimipäivissä olemme luoneet tavoitteita sykleille ja arvioineet tuloksia. Tiimipäivät ovat olleet sisällöllisesti tiukkoja, mutta energiaa tuovia.

 

Kehitettävää: Tiimipäivissä tulevaisuudessa on hyvä olla ennakkotehtävä, jolla tiimin jäsenet pääsevät valmistautumaan henkisesti koitokseen. Kaikki ovat ennaltavalmistauneita ja saamme 100% tuloksen. Tiimipäivän vetovastuuta voi jalkauttaa tiimin jäsenille ohjelmanumeroittain ja tavoitesidonnaisesti.

Jory

Hyvää: Johtoryhmä ei ole ollut näkyvä ryhmittymä vaan se on näkynyt solutasolla ja omien roolien kautta (viestintä,talous jne.) Johtoryhmä on pyrkinyt kehittämään toimintaansa rooleittain palautteen perusteella. ”Näkymätön johtoryhmä” on ollut onnistunut kokeilu ja jalkauttaminen tiimitasolla on ollut mutkatomampaa solujen kautta. Haasteellinen tilanne johtoryhmän sisällä on ratkaistu ja uusi, motivoitunut talouspäällikkö valittu. Motivoitunut johtoryhmä luo edellytykset nousujohteiselle syksylle.

Kehitettävää: Johtoryhmä voisi kokonaisuutena johtaa esimerkillä entistä enemmän ja rivien välistä. Neljä henkilöä saa suuremman vaikutuksen aikaiseksi nelikkona kuin yksittäisinä henkilöinä. Yksi suuri päämäärä, jota kohti Mittavana mennään puuttuu. Johtaminen on täten pirstoutunutta ja tiimin toiminta suuntautuu eri suuntiin. Johtoryhmän toimintaa on varjostanut haasteellinen tilanne talouspäällikön kanssa.

 

Tiimin tila

Hyvää: Mittavan naiset ovat olleet tänä keväänä erityisesti nousussa. Hommaa alkaa olemaan, vauhti kiihtyy ja Mittavan pojat alkaa jäädä jalkoihin. Olemme olleet hyvin mukana yhteisissä jutuissa, ja puhaltaneet niissä yhteen hiileen. Se näkyy myös ulospäin ja konkretisoituu esim. palkintoina raksapäivillä. Mittavassa on erittäin kova lataus tällä hetkellä kun lähdetään kesää kohti. Kaikki tekevät jotain tiimin hommia kesän aikana, ja melkein kaikki ansaitsevat palkkansa Mittavan kautta. Mitähän syksy tuo tullessaan? Joko lässähdämme ja otamme hitaan alun niin kuin tähänkin mennessä, tai jatkamme kiitoa kohti tulevia haasteita.

Kehitettävää: Tuntuu, että monilla on ongelmia puhua projekteistaan ja asioistaan. Tämä kielii edelleen luottamuspulasta; luottamuksesta muihin mutta toisaalta myös itseensä. Kaikilla ei ole riittävästi hommaa, ja itsensä johtamisessa on puutteita. Nämä asiat estävät Mittavaa nousemasta kuuhun. Tarvitsemme sen yhteisen lujan päämäärän jota kohti mennä. Miten saamme motivoitua niitä joilla hommaa ei ole? Miten saamme luottamuksen sille tasolle että kenenekään ei tarvitse jännittää mitään?

 

Tiia Lappalainen

tiia@mittava.fi

Osuuskunta Mittava Innovations

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!