Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Tiimityöskentelyn 17 kiistatonta lainalaisuutta

Kirjoitettu 09.12.15
Esseen kirjoittaja:
Kirjapisteet: 3
Kirja:
Kirjan kirjoittaja:
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Tiimityöskentelyn 17 kiistatonta lainalaisuutta

Kuinka maailman parhaat syntyvät? Mikseivät kaikki tiimit ole yhtä ansiokkaita. John Maxwell tutkii

kirjassaan 17 Indispensible Laws of Teamwork parhaiden tiimien yhtäläisyyksiä ja lainalaisuuksia. Maxwell

lupaa, että jos tiimin jäsenet uskovat kaikkiin lainalaisuuksiin, heidän tuloksensa ovat moninkertaiset.

Maxwell lupaa myös lainaisuuksien koskevan jokaista tiimin työntekijää, vaikka he olisivat palkatta töissä.

1. Law of significance –

Kukaan yksilö ei ole koskaan saavuttanut mitään hienoa yksin. Kaikki hienot teot avaruuslennoista

loistaviin urheilusuorituksiin on tiimien tulosta. Jopa Albert Einsteinin teoriat ovat tehty tiimien

kanssa. ”Behind an able man there’s always another able man”, kuuluu japanilainen sananlasku.

Jotta voit päästä tavoittelemaasi tulokseen, sinun täytyy opetella tiimipelaajaksi. Vaikka maailma

on liian monimutkainen yhdelle ihmiselle, silti ihmiset pitävät yksin työskentelyä ja omaa

erityisosaamistaan tiimityöskentelyä tärkeämpinä. Tähän Maxwell listaa neljä syytä:

1) Ego – Pitää ymmärtää, että muista on apua ja itse ei voi tehdä kaikkea

2) Insecurity – Itseluottamusta uupuvilla johtajilla on tapana palkata huonotasoisia

työntekijöitä ja heillä on pelko, että joku vie heidän paikkansa

3) Naivismi. Naaivi ajattelumalli, ettei muita tarvita ja martyyrin lailla tekee kaiken itse

4) Tempperamentti. Ihmisen luonne ei anna periksi pyytää muilta apua.

Määränpää on tärkeämpi kuin matka. Maxwell kertoo tarinan suuresta konferenssista, jossa oli

paljon puhujia. Puhujat keskittyivät enemmän oman puheaikansa valitsemiseen kuin itse

puheeseen, sillä jokainen koki oman puheensa tärkeäksi ja halusi asettaa sen parhaimpaan

vastaanottoaikaan. Loppujen lopuksi ainoastaan ne puhujat, jotka eivät kiistelleet aikatauluista

saivat parhaimman vastaanoton puheelleen ja hänelle tarjottiin parasta paikkaa puhelleen. He

olivat unohtaneet, minkä vuoksi he olivat paikalla ja mikä oli heidän määränpäänsä. Tiimin pitäisi

olla yksi iso ryhmä joka tekee yhdessä töitä yhteisen määränpään vuoksi. Meillä on Nimionin kanssa

tavoite olla huipputiimi valmistuassamme ja päästä maailmanympäryysmatkalle. Nimionilla on

jaettu visio suuresta kuvasta – vision of the big picture. Miten tiimistä tulee tiimi? Miten laajemman

kuvan lakia voidaan alkaa harjoittaa.

1) aseta tavoiteet ja jaettu visio.

2) Jos kaikki tiimiläiset jakavat saman vision heillä on potentiaali saavuttaa se

3) Tarkka tavoitteen asettaminen auttaa näkemään kuinka paljon on vielä tekemistä.

Tiimissä suurta työmäärää ei kuitenkaan pelätä vaan se koetaan hyvänä haasteena

4) Line-up. Tarvitaan tiettyjä resursseja. Työmotivaatioon ja tiimin kehitykseen vaikuttavat

ympäristö ja sen mahdollistamat asiat.

5) Oikeat ihmiset. Vaikka on tavoitteet ja resurssit, tarvitaan oikeat ihmiset

6) Astu korkeammalle tasolle. Valitse haaste ja jahtaa sitä, jotta voit saavuttaa jotain yhtä

tai edes lähes yhtä suurta

7) Unohda henkilökohtaiset agendat. Jousta tiimin edessä ja näe työsi tärkeänä ja

innostavana

Jokaisella pelaajalla on paras paikkansa. Jokainen tiimiläinen omaa erikoiskykyjä, joita joku muu ei

osaa. Tärkeä on asettaa jokainen sellaiseen työtehtävään, jossa hän on kaikkein parhaimmillaan.

Henkilökohtaisesti en ole hyvä myyntityössä, mutta olen silti koittanut sitä. Näen oman paikkani

visioinnissa, innostamisessa ja suuren kuvan ymmärtämisessä.

4. Law of Mount Everest

Kun haastetaso nousee, tarve tiimitoiminnalle nousee. Maxwell kertoo tarinan, kuinka vuoren

huipulle kiipeeminen vaatii enemmän ja enemmän tiimityötä mitä korkeammalle kiipeejät pääsivät.

Tiimin tason nostamiseen on vain kaksi vaihtoehtoa. Joko vaihtaa tiimin jäseniä tai parantaa tiimiä.

Tiimiakatemialla tiimin jäsenten vaihto ei ole vaihtoehto. Koska kukaan ei voi muuttaa muiden

tiimiläisten taitotasoa yksin, heidän tulee miettiä: miten minä voin tehdä heidän puolestaan, jotta

tiimimme kasvaisi paremmaksi.

Ask not what your teammates can do for you but what you can do for your teammates

‐Magic Johnson

Jokainen tiimi on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Maxwell perustelee ketjulakia matemaattisella

10x10x10x10x10 = 100000

10x10x10x10x5 = 50000

Kaava osoittaa, että jos kaikki tiimin jäsenet työskentelevät täydellä teholla, mutta yksi jättää

tehonsa puolikkaakseen, tulos puolittuu. Kaava on melko raaka, mutta suuntaa antava. Maxwellin

mukaan heikot lenkit tulee karsia. Tiimiakatemialla heikkoja lenkkejä koitetaan kuitenkin aluksi

parantaa. Useiden yritysten ja epäonnistumisien jälkeen henkilö voidaan poistaa kuitenkin

osuuskunnasta. Usein ihmiset, jotka eivät näe tiimiä omakseen osaavat lähteä omalähtöisesti.

Heikkojen lenkkien syntymisen ehkäisemiseksi yhdessä olo on äärimmäisen tärkeää ja eiliset

palautekeskustelut olivat mielestäni mitä parhain tapa vahvistaa yhteistä ketjuamme. Tiimi ei pysty

jatkamaan, jos siinä on heikkoja lenkkejä, mutta heikot lenkit voidaan vahvistaa muiden

vahvempien lenkkien avulla

Parhaissa tiimeissä on ihmisiä, jotka saavat aikaan asioita. Seuraava taso on aina suuren työn

takana, ja tiimin menettäessä momentumin se jää paikalleen ja parhaimmat jäävät pois. Katalyytit,

ihmiset jotka saavat aikaan ihmeellismpiä asioita ja kannustavat muita tekemään samoin ovat

elintärkeitä tiimissä. Nimionin katalyyttejä ovat mielestäni Linnea, Niko ja Visa.

7. Law of the Compass

Tiimillä on oltava selvä visio tai tiimin olemassaolo on tarkoituksetonta. Visio antaa tiimiläisille

rohkeutta ja tarkoituksen. Tiimi ei voi päästä suuriin saavutuksiin, jollei se tiedä tarkkaan, mitä ne

saavutukset ovat. Kuten aiemmin jo totesin. Nimion aikoo olla huipputiimi valmistuessaan ja päästä

maailmanympäryysmatkalle. Nimion vietti kahdeksan tuntisen strategiapäivän, jossa hiottiin

tavoitteet ja mietittiin, mitä mitä annan tiimille ja mitä minä haluan tiimiltä. Visiota voi ja pitää

päivittää ja seurata ja tammikuussa me mietimme yhteisiä tavoitteita uudelleen.

8. Law of the Bad Apple

Yksi huono omena pilaa astiallisen omenoita. Tiimissä yksi asennevammainen saastuttaa

asennevammansa muihin. Hyvät asenteet tiimin sisällä eivät varmista menestystä, mutta yksi

huono asenne takaa epäonnistumisen. Mielestäni Nimionin toiminnassa on hyvin puututtu

mätänemiin omenoihin tänä syksynä. Eilisissä palautetreeneissä tunsin itse olevani viime vuodesta

mädäntynyt. Elämänasenteeni on muuttunut kyyniseksi, olen lopettanut urheilun ja innostus

moneen asiaan on lopahtanut. Peliprojektin löytymisen myötä olen löytänyt uutta intoa ja eilisten

palautetreenien antamat kehityskohdat auttavat minut takaisin tuoreimpien sekaan.

9. The Law of Countability

Tiimiläisten pitää luottaa toisiinsa. Luottamus ja sitoutuminen kulkevat käsi kädessä ja ilman niitä

tiimi ei voi toimia. Nimionilla on ollut sitoutumis ja luottamisongelmia pitkälti koko elinkaarensa

ajan ja niistä on vaikeaa päästä eroon muuta kuin yhdessä tekemisellä. Epäluottamuslauseet

kumpuavat usein menneisyydestä ja ihmiseen on mahdoton luottaa joka päivä uudelleen täysin, jos

luottamus on menetetty aiemmin. Sain itse palautetta, ettei minuun voi aina luottaa ja pidän sitä

täysin korrektina. En itsekään luota itseeni, miksi muut voisivat? Tiimini eteen olen kuitenkin valmis

tekemään kaiken pyydettävän ja kun saan selkeät ohjeet aion myös toteuttaa ne. Maxwell kirjoittaa

mielestäni mukavan kuuloisen valan luotettavuudesta ja tiimin tuen tärkeydestä.

“I am a member of a team, and I rely on the team, I defer to it and sacrifice for it,

because the team, not the individual, is the ultimate champion.”

10. The Law of the Price Tag

Tiimi epäonnistuu tiiminä, jos se epäonnistuu kohtaamaan työn aiheuttamat vaatimukset.

Maxwellin mukaan iloisia ihmisiä ovat ne, jotka unelmoivat suuria ja ovat valmiita vaikka millä

mitalla tekemään niistä totta. Ihminen voi olla vain niin mahtava kuin hän haluaa olla. Mahtaviin

tekoihin tarvitaan mahtavia tekoja, rohkeutta, sitoutumista ja kilpailuviettiä. On uhrattava paljon

hetkellisiä asioita, jotta määränpäähän päästään.

“A man can be as great as he wants to be. If you believe in yourself and have the courage,

the determination, the dedication, the competitive drive and if you are willing to sacrifice the little

things in life and pay the price for the things that are worthwhile, it can be done.” –Vince Lombardi

11. The Law of the Scoreboard

Tiimit voivat muuttaa toimintaansa, kun ne tietävät missä mennään. On oltava tulostaulu, josta

nähdään missä ollaan. Maxwell pitää esimerkkinä jalkapallo ottelua. Jokaisella pelaajalla on selvä

idea mitä taktiikoita käytetään ja mitä tulisi tapahtua. Aluksi tuloksella ei ole väliä, mitä taululla

lukee, mutta kun taktiikoita on käytetty ja ne eivät toimi, muuttuu tulostaulun tarkoitus

suunnitelmaa suuremmaksi. Tulostaulu antaa nopean ja kapean tilanteellisen katsauksen, joka on

suuntaa-antava. Tulostaulun tulee olla herättävä ja toimintaa ohjaava. Nimionilla oli

läsnäolomittari, minkä ideana oli reagoida siihen, jos tiimiläiset eivät osallistu tiimin toimintaan

tarpeeksi. Läsnäolomittari ei saanut kannustusta, mutta ideana se oli hyvä.

12. The Law of the Bench

Great team has great depth. Joskus taistelu on ohi jo ennen kuin se on ohi. Jos osa ihmisistä

jätetään vaihtopenkille, häviäminen on taattu. Jos tiimi haluaa olla voitokas, sen täytyy ottaa kaikki

tiimiläiset mukaan. Penkillä on kuitenkin oltava porukkaa. Tiimissä niin kuin urheiluottelussakin on

aloittavat pelaajat. Aloittavat pelaajat ovat innostajia ja nopeasti sammuvia. Vaihtopenkkipelaajat

vievät työn päätökseen ja lämpeävät hitaammin pelille.

13. The Law of Identity

Yhteiset arvot määrittävät tiimin. Tiimin jokaisen päätöksen ja teon tulee tukea sen arvoja. Jaettuja

arvoja ei koskaan tule olemaan, jollei niistä keskustella ja niitä tuoda julki. Yhteisten arvojen

muodostaminen voi olla välillä äärimmäisen vaikeaa erilaisten ihmisten eri lähtökohtien vuoksi,

mutta kun tiimi saadaan toimimaan tiettyjen arvojen mukaan sen toiminnasta tulee

automaattisesti koordinoidumpaa ja virhelyöntejä tulee huomattavasti vähemmän. Loimme

kolmen hengen pelitaloprojektissa yhteiset arvot helposti. Arvoinamme on ilmainen mahdollisuus

pelata, nuorten kasvatus ja pelialan kasvattaminen.

14. The Law of communication

“It’s important to make sure that we’re talking with each other in a way that heals, not in a

way that wounds.” ‐Barack Obama.

Henkilökohtaisesti olen rikkonut kommunikaatiosääntöä viime syksyn ajalla. Sain kuulla siitä

palautetreeneissä. Olen ärähdellyt muiden mielipiteille ja tuonut omiani ainoina oikeina esille. Keskusteluni

ei ole ollut tiimin toimintaa kannustavaa vaan pikemminkin vihaista omien ajatusten esille tuomista.

Tiimissä on osattava kommunikoida niin, että asiat tulevat kaikille selvästi esille ja jokainen tulee kuulluksi.

Dialogi on tärkein oppimisväline Tiimiakatemialla ja sen harjoittaminen on mielestäni yksi tärkeimmistä

laista. Usein naureskellaan kommenteille, että dialogi oli ihan hyvää, mutta joskus dialogi on parasta

oppimista, mitä on olemassa. Maxwell tuo esille kotona helposti syttyvät riidat huonosta kommunikaatiosta

johtuen. Itse olen huomannut, että kun taustalla on vanhempien ja sisarusten kanssa niin paljon

aikaisempia ajatusmalleja ja tapahtumia, muodostaa ihmisen kuvan niiden pohjalta suoraan ja äksyilee

helposti. Tämän ymmärtäneenä siihen voi syntyä parannus, ja ehkä kotonakin on pian helpompi keskustella

15. The Law of the Edge

The difference between two talented teams is the leadership. Jokaisessa tiimissä liideri nousee

uuselle tasolle ennen muita ja nostaa heidät tasolleen vasta sen jälkeen. Johtaja kertoo tiimiläiselle

mihin hänestä on ja inspiroi tätä. Nimion lanseerasi syksyllä veturimallin, jossa veturit ovat kyseisiä

henkilöitä. Heihin luen tällä hetkellä Nikon ja Linnean ja Visan. He tekevät töitä tunnollisesti ja

kannustavat muita löytämään oman juttunsa. He auttavat ongelmissa ja koettavat nostaa muita

tiimiläisiä heidät tasolleen. Maxwellin mukaan jokaisella tiimiläisellä, joka ei ole veturi on tarve

“Our chief want is someone who will inspire us to be what we know we could be.” ‐ Ralph

Waldo Emerson

16. The Law of High Morale

Kun voittaa, mikään ei satuta. Kun ihminen voittaa pelissä useasti, hän saa siitä korkean moraalin.

Tämä voi tapahtua todella nopeasti, jos vaikka kaveriporukassa pelattaessa voittaa jossain uudessa

pelissä joka kerta. Lopulta voittaminen ei tunnu enää niin tyydyttävältä, kun sen eteen ei tarvitse

tehdä työtä tai uhrauksia ja tulos tulee kuin itsestään. Maxwellin mukaan vasta kun työn tuloksien

eteen on oikeasti uhrannut paljon ja ne ovat tuloksekkaita, syntyy oikeaa nautintoa. Vaikka useat

uhraukset voivat viedä paljon mehuja, on tärkeämpää jatkaa, sillä päämäärä korvaa kaikki kivut.

Maxwell lainaa Lance Armstrongia kirjassaan seuraavasti:

“Pain is temporary. Quitting lasts forever.”

17. The Law of Dividends

Tiimiin investoitu aika ja teot yhdistyvät ajan myötä. Loppujen lopuksi tiimi antaa paljon enemmän

kuin ottaa. Jokainen saatu kehu ja taputus olalle on ansaittua sillä, mitä itse on antanut tiimiin.

Menestys ilman ihmisiä, joiden kanssa sitä jakaa on täysin turhaa ja tarkoituksetonta. Korkeimpana

tiimiltä saatavanani olevana asiana pidän ulkomaanmatkoja ja mahdollisuutta viettää aikaa

ulkomailla loistavan porukan kanssa unelmiani toteuttaen.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!