Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Tiimiyrittäjän arviointipassi

Kirjoitettu 07.08.17
Esseen kirjoittaja: Aleksi Iittainen
Kirjapisteet: 1
Kirja: Tiimiyrittäjän arviointipassi
Kirjan kirjoittaja: Timo Lehtonen
Kategoriat: 2. Yhteisöllisyys, 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut, 3.2. Yrittäjän taidot ja työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Minulla on syksyllä edessä uusi innostava haaste toimia taloon tulevien pinkkujen vuokratiimiliiderinä (VTL). Tämän takia ajattelinkin nyt, hieman ennen akatemian jatkumista, olevan hyvä aika palauttaa mieleen ja terävöittää itselleni akatemian arviointiperiaatteita. Miten voin vaatia muita toimimaan niiden mukaan, jollen itse ole niitä sisäistänyt? Sukellan samalla myös hieman ”entiseen akatemiaan”, sillä arviointipassini on vuodelta 2013. Talossa tapahtuneiden muutosten ja kehityksen johdosta asiat muuttuvat vauhdilla, mutta välillä on hyvä katsoa myös hieman menneeseen.

 

Arviontipassin ensimmäisellä aukeamalla on itselleni hyvin uppoava lause:

”Kukaan ei voi vähätellä arvioinnin positiivista vaikutusta oppimiseen”

Palaute onkin itselleni yksi tärkeimmistä itseni kehittämisen keinoista. Suora ja välitön palaute on mielestäni parasta mitä suorituksesta voi saada. Kaikki eivät kuitenkaan ole tässäkään asiassa samanlaisia, vaan jotkut tarvitsevat palautteen hieman pehmustetusti tai käytyään ensin itse tilanteen läpi. Siltikin palaute on itsensä ja muiden kehittämisen tärkeä työkalu.

 

Teorian soveltaminen käytäntöön -malli (TSK)

Ennen projektia:

Esimotorola:

 • Mitkä ovat tämän asiakasprojektin oppimistavoitteet?
 • Mikä on asiakkaan rooli tässä projektissa?
 • Mitä teoriatietoa tässä projektissa sovelletaan?
 • Mikä on projektin ansaintalogiikka sekä taloudellinen tavoite?
 • Mitkä ovat projektin riskit ja miten ne ennakoidaan?

Tämän jälkeen esimotorola olisi hyvä esitellä tiimille ja kuunnella heidän mielipiteensä projektista.

Projektin aikana:

 • Projektisuunnitelman avulla johtaminen ja päivittäminen
 • Työkaluja: projektipalaverit, foorumit, seuranta ja budjetit

Projektin jälkeen:

Motorola:

 • Mikä meni hyvin?
 • Mikä meni huonosti?
 • Mitä opimme?
 • Mitä teemme ensi kerralla paremmin?/Mitä viemme käytäntöön?

Esimotorola on hyvä esimerkki siitä, kuinka projekteihin tulisi valmistautua. Mietitään ensin projektin uhat ja mahdollisuudet, sen jälkeen mietitään sen kannattavuutta ja viimeisenä kuunnellaan vielä muiden mielipiteitä asiasta. Omalta osaltani voin sanoa tämän jäävän liian vähälle huomiolle projekteissani.

Projektin aikana olisi hyvä käydä säännölliset palaverit projektiryhmän kesken. Ennen laadittua budjettia tulisi seurata ja tässäkin vaiheessa kysellä muilta akatemialaisilta, miltä projekti vaikuttaa ja onko parannusehdotuksia.

Projektin jälkeen tapahtuu oppiminen ja ahaa-elämykset motorolaa täyttäessä. Projektiryhmä käy yhdessä läpi mikä meni hyvin ja huonosti. Tässä kohtaa voi käydä ilmi, että alusta asti ryhmäläisillä on ollut eri visio projektin toteutuksesta. Optimitilanteessahan tämä selviäisi jo ennen projektia, mutta aina kaikkea ei voi saada. Tämän jälkeen aletaan miettimään mitä opittiin ja mitä teemme, jotta samat virheet eivät toistuisi ainakaan seuraavassa projektissa. Pikkuhiljaa alan itsekkin ymmärtämään kuinka toimiva ja hyvä asia motorola kokonaisuudessa onkaan. Samalla saadaan työstettyä erinomainen materiaali vaikka CVseen asti, mikäli sen tekee kunnolla.

 

Oppimissopimus:

Haluan paneutua hieman syvemmin oppimissopimukseen ja oppia ymmärtämään tarkemmin sen merkitystä ja tarkoitusta.

Oppimissopimus on sopimus tiimiyrittäjän, tiimiyrityksen ja valmentajan välillä. Siinä sovitaan, mitä opitaan, miten opitaan ja kuinka kauan uuden oppiminen vie sekä kuinka oppimista arvioidaan. 

Sopimus suo oppijalle vapauden valita omat oppimistavoitteet ja aihealueet. Tavoitteena kuitenkin on, että sopimus rikastuttaa ja laajentaa oppimisen kenttää.

Tämän sopimuksen kautta vastuu oppimisesta on itselläsi. Tämän takia tavoitteiden on syytä olla realistisia, selkeitä ja aikaan sidottuja (KIRMA, Konkreettinen, Innostava, Realistinen, Mitattava, Aikaan sidottu)

 1. Missä olen ollut? – Kartoitetaan taustat ja kokemukset
 2. Missä olen nyt? – Täsmentää oppimistarpeitani (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats = SWOT)
 3. Minne haluan päästä? – Määrittää tavoitteet
 4. Kuinka pääsen sinne? – Määrittää toimintasuunnitelman (Lukusuunnitelma, projektien suunta..)
 5. Mistä tiedän olevani perillä? – Kuinka arvioin kehitystäni? Millaisia mittareita tarvitsen?

Hyvin tehtynä oppimissopimus on jatkuvasti läsnä tekemisessä ja itsensä kehittämisessä. Se on jatkuva muistutus sopimuksesta, joka auttaa sinua itseohjautumaan ja oppimaan. Tässäkin tapauksessa itselläni meni aikaa tajuta oppimissopimuksen tarkoitus, mutta ensi päivityksellä aion tehdä sen oikeasti huolella.

 

Täpitys

Täpitys on Tiimiakatemian tiimien tason määrittelyssä käytetty mittari. Sen avulla voi seurata tiimin eri osa-alueiden kehitystä. Jokaisella täpällä on omat vaatimuksensa, joiden tarkoituksena on saada tiimi kulkemaan eteenpäin. Toivonkin ensi lukuvuodelle päivitettyä täpitysprosessia kahden ja puolen vuoden mallille. Täpitykseen tulee varautua hyvin, muuten paketti leviää käsiin ja jäljelle jää vain turhautumista. Rakettimalli tukee täpitystä tiimin matkalla kohti huippua ja saa ainakin mielestäni selkeyttä tähän alkuun jopa pelottavalta vaikuttavaan arvostelujärjestelmään.

 

Vyöhyketeoria

Tiimin jäsenet ovat eri vyöhykkeillä tiimissä. Mitä lähempänä keskustaa, sitä lähempänä henkilö on tiimin ydintä. Tätä työkalua voi käyttää mm. itsearviointiin, jossa jokainen tiimiläinen sijoittaa toisensa kartalle nimettömänä, tämän jälkeen kartta paljastetaan ja keskustellaan tuloksista. Saattaa olla, että joku tiimiläinen on kokenut itse olevansa avainpelaaja, kun taas toisten mielestä hän onkin mukana kulkeva. Tämän jälkeen asiasta keskustellaan hyvin, jotta se ei jää hiertämään ketään. Tämä voi myös herättää toimimaan, jos kukaan ei tunne olevansa tiimin sisällä, tulisi aloittaa keskustelut tiimin merkityksestä yksilöille ja oppimiselle.

 

Nämä tuoreena mielessä on helpompi lähteä opastamaan ja vaatimaan näiden oppimista tulevilta pinkuilta!

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!