Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Tiimiyttämisen perusteos

Kirjoitettu 09.05.13
Esseen kirjoittaja: Niko Niemelä
Kirjapisteet: 3
Kirja: Tiimiytys ja sen läpivienti
Kirjan kirjoittaja: Antti Skyttä
Kategoriat: 2. Yhteisöllisyys, 2.4. Tiimiliiderinä ja -valmentajana toimiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Tiimiyttämisen perusteos

Luin kirjan, joka olisi pitänyt lukea jo aikoja sitten. Tämä teos antaa mielestäni kaiken oleellisen perustiedon siitä, miten tiimit rakennetaan, mitkä ovat tiimityöskentelyn hyödyt ja mitä tahoja tiimien luomiseen ja niissä toimimiseen tarvitaan. Loistavaa on myös se että kirjassa käsitellään tiimin luomista erilaisissa organisaatioissa. Esitin kirjalle kolme kysymystä: Miten tiimin saa toimimaan kohti yhteistä päämäärää? Mikä on tiimivalmentajan rooli tällä matkalla? Miten tiimitytysprosessin jatkuvuus varmistetaan? Näihin vastailen kirjan avulla seuraavaksi.

Ennen kuin tiimi pystyy luomaan itselleen yhteisen päämäärän, on sen kuljettava läpi monta vaihetta. Päämäärää ei pystytä luomaan ensimmäisenä, sillä tiimi ei edes tiedosta olevansa tiimi ennen kuin tiimi on toiminut hetken aikaa yhdessä. Tiimi on aluksi vain joukko ihmisiä, joilla ei välttämättä ole mitään yhteistä. Tästä lähtökohdasta lähestulkoon jokainen tiimi lähtee liikkeelle. Seuraava vaihe tiimin kehitysprosessissa on klikit. Klikkien aikakaudella negatiiviset asiat ottavat vallan ja niihin käytetään paljon aikaa ja energiaa. Lisäksi rohkeus mennä itsenäisesti eteenpäin on todella vähäistä. Toisaalta tässä tiimin kehitysvaiheessa tiimi luo itselleen vahvaa toimintapohjaa asioiden selvittämisessä. Kolmannessa vaiheessa tiimi alkaa vihdoin muodostua. Myönteinen ajatusmaailma vallitsee ja motivaatio tiimissä alkaa kasvaa. Tiimi lähenee ja me-henki on vahvana toiminnan ohjaajana. Neljännessä vaiheessa puhutaan jo tiimistä. Tiimi on itseohjautuva, tekee itsenäisesti töitä, valtuutukset alkavat olla selvillä ja pelisäännöt ovat selvät. Tästä on hiuksen hieno rajapinta viidennelle, huipputiimin tasolle.

Kun tiimi on käynyt läpi nämä kehityksen portaat, voi se alkaa toimia kohti yhteistä päämäärää. Toki päämäärä voi olla asetettuna vaikka heti kun tiimi on muodostettu mutta yleensä silloin puhutaan enemmänkin toiveista ja haaveista. Toiveet ja haaveet ovat totta kai tärkeitä asioita mutta harvoin ohjaavat toimintaa niin vahvasti kuin tiimin asettamat yhteiset, todelliset päämäärät. Päämäärää kohti tiimin täytyy olla selvillä omista pelisäännöistä, johtajuuden täytyy olla kunnossa sekä selkeät vastuut täytyy olla jaettu. Tiimin täytyy olla sitoutunut tiimiin ja sen toimintaan. Yksilöilläkin täytyy olla omia päämääriä mutta ne eivät saa rikkoa tiimin työskentelyä. Toisaalta tiimin täytyy antaa mahdollisuus myös yksilön kehittymiseen ja tukea sitä. Ilman jokaisen sitoutumista tiimin toiminta vaikeutuu olennaisesti.

Mikä on sitten tiimivalmentajan rooli matkalla kohti päämäärää? Kuvaan sitä yhdellä sanalla: suuri. Ensinnäkin ilman valmentajaa tiimin muodostaminen ja sen alkuun saattaminen on todella haasteellista, joidenkin mielestä mahdotonta. Valmentaja on se asiantuntija, jolla on kokemusta tiimityöskentelystä, sen vaiheista ja ennen kaikkea pakillinen ratkaisutyökaluja. Jotta tiimistä tulee tiimi, valmentajan on saatava tiimin jäsenet oivaltamaan, mikä tiimi on, mitä hyötyjä tiimityöskentelystä on ja mikä on tiimin merkitys. Ilman merkitystä on vaikea saada tiimistä kaikkea hyötyä irti. Valmentajalla täytyy olla koko ajan käsitys siitä, missä kehitysvaiheessa tiimi on menossa. Tällä valmentaja pysyy koko ajan valmiudessa reagoimaan, menee muutaman askeleen tiimiä edellä. Kun tiimissä tapahtuu jotakin, valmentaja tietää heti miten pitää toimia ja mikä on käytettävä työkalu. Kaiken kaikkiaan valmentaja on sneaky bastard, jonka toimintaa ei välttämättä huomata mutta se on ainoa elin, joka saa muovattua tiimistä huipputiimin.

Miten tiimiytysprosessin jatkuvuus varmistetaan? Nyt tähän kysymykseen vastaaminen tuntuu itsestään selvyydeltä. Skytän Antti on sen saanut vain puettua niin hienosti sanoiksi. Kehitysportaikon läpikäymisen jälkeen tiimi on valmis jatkamaan matkaansa itsenäisesti. Tiimi, huipputiimistä puhumattakaan, on kehittynyt jo sille asteelle että toimintaa ohjaavat jo vakiintuneet toimintamallit, asiakkuudet sekä valtava sitoutuminen tiimiin ja motivaatio. Valmentajan rooli tässä vaiheessa on jo pienentynyt mutta ei missään nimessä vielä merkityksetön. Jossain vaiheessa toki valmentajakin siirtyy kokonaan sivuun ja tiimi jatkaa matkaansa keskenään.

Olen itse tällä hetkellä kulkemassa kohti valmentajuutta. Junior Team Coach – valmennusohjelman pilottivaiheessa mukana oleminen on vain vahvistanut tätä tunnetta. Olen jo vuosia pitänyt oman tietotaidon jakamisesta muille ja nautin suuresti siitä että näen muiden oppivan minulta. Ennen kaikkea tärkeintä tässä vaiheessa on päästä harjoittelemaan valmentamista. Tämä lukemani kirja tulee varmasti toimimaan ainakin alkuvaiheessa vahvasti mukana valmentajaksi jalostuessani. Tärkeänä pidän myös sitä että sain vastauksia kysymyksiini, se mielestäni on lukemisen yksi tarkoitus.

Niko Niemelä

Idealeka

niko.niemela@idealeka.fi

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!