Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Tiimiytyminen on prosessi

Kirjoitettu 04.11.13
Esseen kirjoittaja: Alexander Pocknell
Kirjapisteet: 4
Kirja: Tiimiakatemia
Kirjan kirjoittaja: Lehtonen Timo
Kategoriat: 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Alexander Pocknell

Tiimiytyminen on prosessi

Tiimiakatemiassa alku on kaaosta.Ympäristö, ihmiset ja toimintaperiaatteet ovat aivan erilaiset kuin missään muualla. Ei ole opettajia, oppitunteja tahi luentojakaan. On vain tiimi ja valmentajat, jotka hädin tuskin puuttuvat tiimin toimintaan. Koetappa nyt yhdeksäntoista muun kanssa sopia yhteisestä olemisesta ja saada vielä jotain aikaankin. Tiimit on muodostettu siten, että syntyisi mahdollisimman paljon jännitteitä, eri rooleja ja toisiaan tasapainottavia ihmisiä. Ihmiset ovat tulleet eri elämäntilanteista, perhetaustoista ja paikkakunnilta. Siispä varsin kirjava porukka.

Oppiminen Tiimiakatemialla tapahtuu yhdessä. Dialogiympyrä on muodostunut oman oppimiseni perustaksi. Se on yhdessä ajattelemista, joka parhaimmillaan innostaa oppimaan yhdessä ja toisilta. Omien kokemusteni mukaan esimerkiksi yliopisto-oppiminen on yksin oppimista, joka ei motivoinut lainkaan. Huomasin jääväni kirjoitettavien esseiden osalta jälkeen, kun minulla ei ollut lainkaan mielenkiintoa oppia ja tehdä niitä. Oppiminen tuntui pakkopullalta. Yksi tärkeä osa-alue on kirjoista opittu tieto, joka muutetaan teoriaksi, joka otetaan käytäntöön toteutettavaksi eri projekteissamme ja tiimityöskentelyssämme. Käytännön toteuttaminen usein epämukavuusalueilla luo parhaat opit ja kokemukset. Valmentaja Lehtosen sanoin ”sitoutuminen tiimiin ja Tiimiakatemiaan, reipas työnteko ja oppiminen yhdessä asiakkaan kanssa sekä arvostava keskinainen vuorovaikutus voivat parhaimmillaan synnyttää oppimisen flow-tilan”. Näin siis Tiimiakatemian käsitys oppimisesta on aivan eri kuin muualla. Oppimisen ainutlaatuisuus on siinä, että teemme töitä oikeiden asiakkaiden kanssa ja, että tiimiyrityksemme ovat oikeita yrityksiä eivätkä harjoitusyrityksiä.

Taipaleeni aikana ja lukemani pohjalta, minulle on nyt täsmentynyt, että tiimiytyminen on prosessi. Se käsittää ihmissuhteita, erilaisia rooleja, yhdessä oppimista ja tekemistä, kaaosta ja kaaoksen hallitsemisen oppimista. Tämä kaikki onnistunee, sillä Tiimiakatemian aloittaneet nuoret ovat rohkeita, innostuneita ja yrittelijäitä. Meitä kannustetaan alati tekemään aloitteita, olemaan rohkeita, uskaltaa kokeilemaan, löytämään ratkaisuja, positiivisuuteen ja mahdollisuuksien näkemiseen. Näistä haluan nostaa esiin ratkaisukeskeisyyden, josta sain juuri kirjoittaessani kolahduksen. Ongelmat ja vaikeudet nähdäänkin haasteina ja mahdollisuuksina kehittyä. Ratkaisukeskeisyys on työkalumme, machete, jolla miekkailemme tiemme viidakon halki. Lehtosen tiimiytymisen vaiheet olivat mielestäni hyvin kuvaavia. Huomasin sieltä vaiheita, joita juuri oman tiimini kanssa olen käynyt. Löysin sieltä myös tiimin kaappaajan, jonka koen sijaitsevan tiimissämme hyvin vahvasti tällä hetkellä. Käsite vapaamatkustajasta pelotti, mutta kaipa sellaisiakin tiimeistä voi löytyä? Mielestäni olemme nopean kehityksen vaiheessa ja ennakoin saavuttavamme tasangon hyvin pian. Tämän jälkeen vaiheeksi listataan itsekkyys. En tykkää ajatuksesta, mutta jään odottamaan millaisessa muodossa se esiintyy tiimissä. Toisaalta, ehkä sidonkin sitä hieman kaappaajaamme. Kaikenkaikkiaan koen LeTi:n kuvauksen tiimin vaiheista hyvin mielenkiintoiseksi. Työryhmä, valetiimi, potentiaalinen tiimi, todellinen tiimi ja huipputiimi.

Tiimiakatemian Forest and Back on kovan luokan tiimiytymistä hyvin voimakkaasti ihmisten epämukavuusalueilla. Se toteutetaan heti tiimin perustamisen alkuvaiheissa ja huomaan sen hyvin laskelmoidun tarkoituksen sysätä ryhmä vieraita ihmisiä tiimiytymään keskenään. Näen tässä asetelmassa niin monia jännitteita aiheuttavia asioita näin jälkikäteen, että valmentajien puolelta koordinoitu tempaus vaikuttaa erittäin aggressiiviselta tiimiytymisen menetelmältä. Esiin nousevat aiemmin mainitsemani ihmisten erilaiset lähtökohdat koulutus- ja perhetaustoineen. Kaikki ovat tottuneita hyvin erilaisiin olosuhteisiin hyvin eri tavoin. Armeijan käyneille pojille marssi, maasto ja siellä yön viettäminen on varmasti paljon tutumpaa ja vaatii vähemmän resursseja kuin tytöiltä. Tiimiytyminen kun mielestäni rinnastettavissa Puolustusvoimain maastoharjoituksiin ja toimintaan nyt muutenkin. Ainut eroavaisuus on Tiimiakatemiassa sijaitseva äärimmäisen rikastuttava, mutta miehisestä näkökulmasta lisävaikeutta luova tekijä; nainen. Vitsi! Taas sosiaalinen puoli voi olla Forest and Backissä naisille helpompaa? Enpä oikeasti tiedä.

Tällaisella retkellä tiiminä selviytyminen on peruslähtökohta. Tähän on lisätty kilpaileminen muita tiimejä vastaan. Kilpailuvietin syntyminen on kertoimen kaltainen lisäjännite, jolla kerrotaan kaikki jo voimassa olevat tiimin jännitteet. Näitä jännitteitä löytyy henkilökemioista, rooleista ja niiden ottamisesta koetoksen aikana, ympäristön luonto-elementistä ja tiimille luoduista heittäytymistä vaativista tehtävistä. Maasto-olosuhteet ja vetäjien valmentajalähtöinen asioihin puuttumattomuus johtaa johtajuuden tarpeeseen tiimissä. Tämä tilanne kysyy oma-aloitteisuutta yksilöiltä ja tiimiltä. Heittäytymistä vaativat tiimitehtävät ja ympäristö-olosuhteet pakottavat tiimin jäsenet luopumaan itseä suojelemaan ja edustamaan luoduista muureista. Tällaisen yhteisen heittäytymisen saavuttaessa tiimi astuu ensimmäisen askeleen kohti tiimiyttä ja aloittaa näin yhteisen taipaleensa, tavoitteena saavuttaa todellinen tiimiys.

 

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!