Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Tiimiytys ja sen läpivienti

Kirjoitettu 08.12.14
Esseen kirjoittaja: Jake Vitikainen
Kirjapisteet: 3
Kirja: Tiimiytys ja sen läpivienti - Matkalla kohti matalampia organisaatioita
Kirjan kirjoittaja: Antti Skyttä
Kategoriat: 1. Oppiminen, 2. Yhteisöllisyys, 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut, 2.4. Tiimiliiderinä ja -valmentajana toimiminen, 4. Johtaminen, 4.2. Johjajan / valmentajan taidot ja työkalut, 4.3. Johtamisen ja organisaation kehittämisen työkalut, 4.4. Johtamisen haasteet

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Tiimiytys ja sen läpivienti. Tiimit ovat kasvava keino yrityksissä, jotka yrittävät kynsin ja hampain pysyä maailman alati muuttuvan muutoksen pyörteissä. Tietenkin vielä tuloksellisestikin, eikä vain selviytyä muutoksista. Tiimien nykyajan suosion selittää varmasti se, että tiimit ovat vastaanottavaisempia uusille tuulille ja pystyvät nopeammin mukautumaan niihin. Ajatuksia pystytään tiimeissä jakamaan paremmin toisilleen ja yhdessä pohtimaan ongelmia, joita tulee liikemaailmassa vastaan. Tämän olen huomannut jo näin tiimimme (Bisnera) alkuvaiheessa, kun vastaan on tullut jokin ongelma, niin olemme pystyneet keskustelemaan asioista tiimimme kanssa avoimesti ja pystyneet porukassa selvittämään sen. Ei ole kenenkään tarvinnut itsekseen pohtia haasteita ja ongelmia pelkästään omassa päässään. Tämä varmasti nopeuttaa yrityksissä myös tuloksen tekoa.

Nykymaailmassa asiakas on aina se tärkein. Tämä osakseen selittää tiimien suosiota yrityksissä, sillä tiimin tarkoitus lähtee aina asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Tämän linjan meidänkin tiimimme on ottanut bisneksissään. Lähdemme ensisijaisesti tarjoamaan mahdollista vastausta ja ratkaisua asiakkaan ongelmiin.

Tiimien etu on myös se, että siellä on paljon erilaista osaamispohjaa. Asiakkaille pystyy tarjoamaan paljon enemmän erilaista osaamista. Tämä on myös meidän tiimillämmekin etu, sillä joukostamme löytyy eri taustaisia ja työkokemuksen omaavia persoonia, jotka oppivat kokoajan uusia osaamisaloja. Tiimien tarkoitushan on, että jaetaan ja opetetaan toisillemme uusia opittuja taitoja ja pyritään siihen, että tiimien osaamispohja on niin laaja, ettei yksikään ydinosaaminen ole vain yhden ihmisen varassa. Tähän uskon ja toivon, että meidänkin tiimimme kehittyy tulevaisuudessa.

Kirjassa puhuttiin myös tiimin sisäisistä toimintatavoista. Tärkein asia mielestäni on siinä, että täytyy olla rohkeutta olla rehellinen tiimin jäsenien kesken. Täytyy uskaltaa sanoa asiat suoraan. Tässä on mielestäni tiimimme onnistunut suhteellisen hyvin, ottaen huomioon, että emme tunteneet toisiamme ennen tätä syksyä. Se on tärkeää tiimin toiminnalle, että luotamme toisiimme niin, että uskallamme sanoa asiat rehellisesti suoraan. Olemme osuuskuntamme kanssa oikealla tiellä, ainakin uskon niin. Tähän asti on mennyt ainakin hyvin, sillä meillä on ollut monet antoisat väittelyt ja keskustelut. J Alla olevat lainaukset kirjasta tiivistävät asian hyvin:

”Jos emme pidä jotakin ideaa hyvänä, kerromme sen myös juuri sillä tuntemuksella ja tietämyksellä, joka meillä kertomishetkellä on.” Kieltäytyminen ei tee meistä yhteistyöhaluttomia, vaan merkitsee todellisen vastuun ottamista myös silloin, kun se ei tunnu välttämättä kovin helpolta.” – Antti Skyttä

”Keskeistä avoimuudelle on, että puhumme ymmärrettävää kieltä. Kun tarkoituksena on asiakkaiden ja organisaation tarpeiden palveleminen eikä kenenkään loukkaaminen, voidaan myös vaikeat asiat kertoa suoraan ja niitä vastaanottaessa ymmärtää, että lähtökohta on positiiviseen päämäärään pääseminen.” – Antti Skyttä

Kirjassa käsiteltiin myös arvojen käyttäytymistä yksilön ja organisaation pohjalta. Tämä on sopiva aihe, sillä olemme juuri miettineet osuuskunnallemme arvoja, missiota sekä visiota. Monesti yritysten tiimeillä on jo valmiiksi organisaation omat arvot hakattu seinään, johon työntekijöiden täytyy vain mukautua. Meillä arvojen pohtiminen taas on vähän eri juttu, sillä pääsimme itse päättämään omat arvomaailmamme. Tärkeää arvoissa on, että organisaation ja yksilön arvot eivät ole ristiriidassa. Ryhmähengen merkityskin onnistuu parhaiten, jos arvot kohtaavat jokaisen tiimin yksilön. Silloin tiimi puskee yhteen hiileen kohti visiotaan. Kirjassa mainittiin tärkeitä tiimiarvoja, jotka tulisi näkyä tiimiorganisaation arvostuksien joukossa:

 1. TYÖN TEKEMINEN ASIAKKAALLE
 2. POSITIIVINEN AVOIMUUS
 3. VASTUUNOTTOHALU
 4. JOUSTAVUUS/REAGOINTINOPEUS
 5. ITSEOHJAUTUVUUS/ITSENÄISYYS
 6. KEHITTYMIS-/MUUTOSHALU
 7. LAAJAPOHJAINEN OSAAMINEN

Organisaatioissa on lähes kaikilla nykyisin ”viralliset” arvot. Ne on jollakin tavoin tunnistettu tai julkistettu viralliseksi yhteiseksi arvoksi. Monesti niistä tulee virallisia julkilausumia, joita huudellaan pitkin maita ja mantuja. Mutta sen kampanjan tai missä sitä nyt ikinä onkaan julkisuudessa huudeltu, unohtuu tyystin. Kuten kirjassa mainitaan, monesti jos yrityksen työntekijältä kysytään keskeisiä sisältöä arvojulkilausumassa, voi olla että yhtään ainutta ei tule mieleen. Tätä kutsutaan ”näytetyksi” arvoksi. Taas niitä arvoja, joiden perusteella jokapäiväinen käyttäytyminen ohjautuu, kutsutaan ”käytetyiksi” arvoiksi. Ne ovat perua organisaation historiasta ja ne heijastavat meidän jokaisen yksilön omia käytettyjä arvoja. Kuten kirjassa sanotaan, ne eivät välttämättä ole yhtä yleviä kuin näytetyt arvot, mutta silti ne ovat vahvempia. Luotan, että meidän oman tiimimme arvot tulevat olemaan yhtäläisiä näytettyjen ja käytettyjen arvojen ja arvostusten kanssa, joihin jokainen meistä voi yhtyä.

Yksi kirjan opeista, jonka mahdollisesti haluaisin tuoda esille osuuskuntamme käytäntöön, on kirjassa mainittu osaamismatriisi. Olisi kätevä tehdä taulukko, näin opintojen alussa, mistä näkisi vähän tiimimme nykyosaamisalueitamme sekä pystyisimme seuraamaan niiden kehittymistä. Sitä seurattaisiin aina sovituin väliajoin ja keskusteltaisiin mahdollisista uusista opeista mitä kukakin on oppinut. Sillä tavalla pystyttäisiin sopimaan myös, että kuka ottaa vastuun sellaisen henkilön opettamisesta joka ei kyseistä taitoa vielä osaa tai taito on heikkoa. Tällä tavalla voitaisiin saada tiimimme osaamispohjaa kehittymään eteenpäin. Tätä voitaisiin pohtia tulevaisuudessa J

Osuuskunta Bisneran toisena tiimiliidereistä myös nuo yrityksen palkitsemisperusteet on huomioitava, jotka kuuluvat meidän vastuualueeseemme. Palkitseminen on mielestäni tärkeää kannustamista, joka motivoi meitä jokaista tekemään töitä sen kaukaisen visiomme eteen. Meidän täytyy ottaa huomioon seuraavat asiat palkitsemisesta, jotta se tuottaisi parhaan mahdollisen lopputuloksen:

 1. Nopeasti
 2. Kaikki tietävät, mistä palkkio tuli
 3. Oltava myös subjektiivinen palkkio
 4. Eri henkilöt arvostavat erilaisia palkkioita

Lopuksi haluan mainita, että kirja oli mielenkiintoista luettavaa tiimiytyksen erilaisista aihioista joita täytyy ottaa huomioon. Mielestäni tiimimme on hyvässä vaiheessa kasvamassa oikeaksi huipputiimiksi. Luottamuksemme toisiamme kohtaan on koko ajan kasvamassa, sitä mukaan kun opimme enemmän tuntemaan toisiamme. Kirjassakin mainittiin, että luottamus on tärkein tiimin jäsenten kesken. Ja tietenkin se, että hauskaa pitää aina olla tiimin kanssa, se kasvattaa ryhmähenkeämme ja sitä kautta ajaa meitä kohti jossain tulevaisuudessa häilyvää visiotamme. J

Jake Vitikainen

Bisnera

 

Tagit: ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!