Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Tiimiytys ja sen läpivienti

Kirjoitettu 10.11.15
Esseen kirjoittaja: Harri Mustonen
Kirjapisteet: 3
Kirja: Tiimiytys ja sen läpivienti
Kirjan kirjoittaja: Antti Skyttä
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Antti Skyttan kirja kertoo erittäin tarkasti siitä, kuinka organisaatiot ovat kehittyneet kohti matalampia rakenteita ja miksi näin on tapahtunut. Johannes Partanen kommentoi kirjaa ypk:ssa; ”Tämä teos kuulukoon jokaisen tiimiläisen must lukemiseen!” Ja ihan täysin samaa mieltä olen. Olisi pitänyt lukea kirja jo aikaisemminkin. Jatkossa suosittelen sitä kaikille tiimiläisilleni. Kirja avasi jollain tapaa silmäni. Miksi?

 • Kirja on täynnä hyvin yksinkertaisia aihepiirejä, mutta se on mielestäni nitonut erinomaisesti yhteen asiat, jotka edistävät/hidastavat tiimiytymistä.
 • Tiimiytyminen ei ole ”rakettitiedettä”. Silti työryhmästä kehittyminen huipputiimiin on raskas ja haastava tie. Oli kuitenkin mukavaa nähdä lukiessa, missä aihealueissa tiimiyrityksemme on kehittynyt ja missä meillä on vielä kehitettävää.
 • Oikeastaan yllätyin hieman siitä, että tiimiytymisen tie on aina näin samanlainen, riippumatta tiimistä.

Uusi johtoryhmämme astuu voimaan vuoden vaihteesta, toimin sen jälkeen tiimimme tiimiliiderinä. Tämän kirjan löytäminen oli erittäin hyvä asia, koska tulen saamaan siitä vielä paljon apua. Uskon myös, että parhaillaan olevan valetiimivaiheen ohi pääseminen tulee olemaan vaikeaa, mutta tämä kirja tarjoaa siihen paljon hienoja ratkaisuja.

Joku viisas onkin sanonut, että; ”Ihminen pyrkii löytämään järjestystä asioihin, mitä enemmän epäjärjestyksessä ollaan, sitä voimakkaampi on tarve järjestyksen löytämiseen.” Eli täytyy uskaltaa heittäytyä rohkeisiin kokeiluihin. Usein Tiimiakatemian alussa pohditaan paljon siitä, että miten akatemialla pärjää. Mitä pitäisi tehdä ja miten? Skyttä onkin listannut kirjaan tiimiarvot, millä päästään hänen mielestään hyvin alkuun.

Tiimiarvot

 • Työn tekeminen asiakkaalle
 • Positiivinen avoimuus
 • Vastuunottohalu
 • Joustavuus/reagointinopeus
 • Itseohjautuvuus/itsenäisyys
 • Kehittymis-/muutoshalu
 • Laajapohjainen osaaminen

Mielestäni jos tiimiyrittäjä noudattaa näitä ohjeita, on suunta erittäin hyvä. Täytyy kuitenkin muistaa, että me kaikki olemme Tiimiakatemialla erilaisten syiden vuoksi, joten oman ratkaisun löytäminen on hyvin tärkeää.

Tiimisopimus

Kirja avasi tiimisopimuksen tarkasti ja toi ainakin minulle ihan uuden merkityksen. Tiimisopimuksen tulisi olla tiimiliiderin tärkein työkalu, sekä se auttaa tiimiyritystä luomaan omat toiminnan rajat ja suuntaviivat. Lähdettiin tällä rakenteella miettimään tiimisopimusta ja haluttiin keskittyä erityisesti tiimin tarkoitukseen, Tiimin tavoitteisiin ja mittareihin, sekä tiimin palkitsemisjärjestelmään.

Tiimisopimuksen rakenne

 • Sopijoiden nimeäminen
 • Tiimin tarkoitus
 • Tiimin tavoitteet ja mittarit
 • Tiimin valtuudet ja resurssit
 • Tiimin osaamisrakenne
 • Tiimin palkitsemisperusteet
 • Muut sovittavat asiat
 • Allekirjoitukset

Tiimi tai yritys tekee aina työtään asiakkaalle. Eli yritimme vastata mitkä ovat meidän tärkeimmät asiakkaamme? Mitkä ovat kunkin asiakasryhmän tarpeet, joiden tyydyttämisessä meidän tulee onnistua? Ja mitkä ovat asiakashyödyt, jotka meidän tulee pystyä tuottamaan tiiminä? Kävimme myös tiimin kanssa läpi tavoiteulottuvuudet.  Ja tehtävänämme oli pohtia tavoitteita ja luoda mittareita, käyttämällä hyväksi tiimin tavoiteulottuvuudet työkalua.

Tiimin tavoiteulottuvuudet

 

Tavoiteulottuvuudet

Kävi kuitenkin ilmi, että tehtävä olikin haastavampi, kuin aluksi odotin. Aiheet synnyttivät uusia aatteita aiheesta. Miksi teemme tätä? Mitä tässä edes tehdään? Onko tiimin suuntaa kannattava asettaa uudestaan, kun sisäinen toimivuus pitää saada toimimaan? Keskustelumme ajautui meidän tiimimme valetiimivaiheeseen, emme oikeastaan edenneet tiimisopimuksen tekemisessä, mutta me sisäistimme yhdessä, että tarvitsemme enemmän yhteistä tekemistä, jotta voimme asettaa selkeämmin yhteisen suunnan.

Miten me saamme sisäisen toimivuuden paremmaksi?

Klikit

Meidän täytyy osata käsitellä klikkejä, sillä ne harvoin purkautuvat itsestään.  Niiden synnyttäviä taustatekijöitä voi olla monia, mutta meidän tilanteessamme ne ovat intressinäkökohtien pohjalta syntyneitä. Kirja tarjoaa klikkien purkamiseen hyviä vaihtoehtoja, mutta se mihin meidän olisi hyvä keskittyä, on mission kirkastaminen koko tiimille. Voimme käyttää esimerkiksi tulevaa Islannin matkaa, josta työstämme tiimillemme yhteisen tarkoituksen. Olisi hyvä harrastaa hieman enemmän hallittua sekoittamista Aiton sisällä. Miksi? Tällä hetkellä meillä näkyy vahvasti kaksi eri projektiryhmää, jotka hakeutuvat helposti yhteen. Lisäksi meidän täytyy vielä kehittyä tiimiajattelussamme. Klikkien tehtävinä ei ole kilpailla, vaan pyritään saamaan kaikki yhdessä voittajiksi.

Tunteiden ilmaisemisen taidot

On ominaista, että tiimiytymisen alkuvaiheessa kaikki asiat ovat negatiivisia. Kun kielteiset ajatukset ja tunteet saadaan esiin, on mahdollista kehittyä. On tärkeää ratkaista mieltä painavat pulmat, jotta on mahdollista synnyttää lisää myönteisiä tunteita tiimitoimintaa kohtaan. Osa-alueet, jotka Aiton tulee huomioida ja joissa jokaisen tulee kehittyä, ovat;

Omien tunteiden tiedostaminen. Meillä on usein ongelmana, että tunteet ottaa vallan omasta vuorovaikutuskäyttäytymisestä. Miten siis meidän olisi mahdollista havaita nämä tunteet jo aikaisemmin, kuin oman vuorovaikutustilanteen jälkeen? Tavoitteena olisikin, että kehitymme huomaamaan tunteemme jo tilanteen aikana.

Ja kun me opimme tiedostamaan tunteemme jo tilanteen aikana, tavoitteena olisi saada tunne hallintaan jo silloin kun se alkaa aktivoitumaan.  Mielestäni Aitossa huomaa vielä hyvin, että emme usein mieti omia tunteitamme. Miksi ne ottivat niin kovasti vallan?

Omien tunteiden tuntemus on tietysti yhtä tärkeää, kuin muidenkin tunteiden tiedostaminen. On tärkeää oppia havainnoimaan omia tiimiläisiä ja tässä olemmekin jo tänä vuonna hienosti kehittyneet. Osaamme asettua näin paremmin myös muiden asemaan.

Avoimuus ja palautteen antaminen  

Vuorovaikutuksen onnistumiseen vaikuttaa se, että miten hyvin osaan kertoa tiimilleni omat mielipiteeni. Sekä miten hyvin otan vastaan ja kuuntelen muiden mielipiteitä. Nämä ovat edellytykset sille, että Ideaosuuskunta Aito pääsee pohdiskelevaan avoimuuteen ja tulkitsevaan avoimuuteen.

Aitolla saattaa keskustelu päätyä helposti negatiivissävytteiseksi. Siitä tulisi päästä eroon. Negatiiviset sinä-viestit on kirjan mukaan helpoin tapa saada vuorovaikutustilanne lukkoon, ja me olemme sen varmasti myös huomanneet. Palautteen antamisessa tulee muistaa kolme seikkaa;

 • Palaute on hyvä ilmaista minä-muodossa.
 • Havainnot ovat hyvä tapa kertoa palaute.
 • Tuomiot ja tulkinnat eivät edistä asioiden käsittelyä.

 

Vastuunotto tiimissä

Vastuunoton ymmärtäminen tiimissä on yksi tärkeimpiä seikkoja tiimin kehitykselle. Jos tiimi ei ota vastuuta yhteisistä tavoitteista tai ei ymmärrä ottaa, ei synny kunnollisia tuloksia.  Mielestäni meilläkin vastuunottaminen on ainakin osalla porukalla pienoinen ongelma. Vastuunotto esteitähän on usein esimerkiksi kritiikin ja epäonnistumisen pelko, organisointitaidon puute, pelko kyvyttömyyden paljastumisesta tai pelko virheistä.

Tiimiakatemialla yksilö joutuu ottamaan paljon vastuuta, siltä ei vain yksinkertaisesti pysty välttymään. Kuitenkin usein törmää keinoihin, millä pyritään välttämään vastuuta. Ainakin meillä on esiintynyt useinkin aikapulaan vetoaminen. Myös uusista asioista helposti kieltäydytään, mikä liittyy varmasti yksilön pelkoon.

No miten vastuunottoa voisi paremmin levittää koko tiimille? Annetaan tiimiltä riittävä tuki ja kannustetaan haasteisiin, myös johtoryhmä kannustaa ja tarjoaa apua. Meidän tulee asettaa tiimillemme konkreettisempia tavoitteita. Kun me tiedämme ja tunnemme todella omat tavoitteemme, on tavoitteissa helpompi pysyä.

Erilaisuutta arvostava ilmapiiri

Meillä on Aitossa paljon erilaisia ja vahvoja persoonia. Erilaisuuden hyödyntämisestä puhutaan usein paljon, mutta sen hyödyntäminen on vaikeaa. Erilaisuudesta tulisi tehdä voimavara, eikä meidän tulisi asettua yksilöittäin vastakkain. Saamme tiimiimme monipuolisemmat näkökulmat, kun kaikki uskaltavat olla rehellisiä ja erilaisia. Kaikestahan meidän ei tarvitse olla samaa mieltä ja kenenkään vastaus ei ole täydellinen. Täydellisen vastauksen me pystymme kehittämään yhdessä tiimin kesken, kun punomme meidän omat käsityksemme yhteen. On ollut ilo seurata nelosten 24H synnytyksiä, jotenkin on jäänyt sellainen fiilis, että näissä tiimeissä erilaisuudesta on tehty vahvuus. Ja tämä on se suunta minne meidänkin täytyy pyrkiä.

 

Eli tiivistettynä vielä omia aatteitani.

Millä Aito pääsee tämän hetkisen valetiimivaiheen ohitse?

 • Kehitämme tiimillemme enemmän yhteistä tekemistä ja näemme säännöllisemmin
 • Jokainen tiimiläinen pohtii kirjan tarjoamia tiimiarvoja. Miksi haluan sitoutua näihin arvoihin?
 • Rakennamme Aitolle päivitetyn tiimisopimuksen, missä pyrimme käyttämään tavoiteulottuvuudet -työkalua hyväksemme.
 • Poistamme klikit
 • Kehitämme tunteiden ilmaisemisen taitojamme
 • Panostamme positiiviseen avoimuuteen ja rakentavaan palautteeseen
 • Otamme kaikki tasaisesti vastuuta
 • Teemme erilaisista persoonista/ mielipiteistä voimavaramme
Tagit: ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!