Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Tiimiytys ja sen läpivienti

Kirjoitettu 12.11.17
Esseen kirjoittaja: Katariina Kiviniemi
Kirjapisteet: 3
Kirja: Tiimiytys ja sen läpivienti
Kirjan kirjoittaja: Antti Skyttä
Kategoriat: 1.3. Oppivan organisaation ja tiimiyrityksen kehittämistyökalut, 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Kirjassaan Tiimiytys ja sen läpivienti Antti Skyttä kertoo hyvin perinpohjaisesti matkasta kohti matalampia organisaatioita tiimiytymisen avulla. Kirjassa tuli vastaan useita kohtia, jotka kolahtivat ja lujaa, sillä ne olivat kuin kirjoitettu omasta tiimistäni. Tulen avaamaan näistä kolahduksista muutaman.

 

”Tiimisopimus on tiimiytyksen alkuvaiheen tärkein prosessointiapuväline”

 

Tiimi- ja porukkasopimus ovat tärkeitä ohjaamisen apuvälineitä tiimiytyksen alkuvaiheessa, joista oma tiimimme on aikoinaan tehnyt vain toisen, tiimisopimuksen. Tiimisopimuksen tarkoitus on olla apuväline, jonka avulla prosessoidaan tiimin toiminnan kannalta tärkeimmät asiat, ja samalla se auttaa ihmisiä sitoutumaan tiimiin ja sen tavoitteisiin. Tärkeintä on kuitenkin ymmärryksen lisääntyminen ja tiiminä kasvaminen.

 

Suorana lainauksena kirjasta, tiimisopimuksesta sanotaan muun muassa seuraavaa: ”Huonoimmillaan se on paperille kirjattuja epämääräisiä tavoitteita, joita kukaan ei muista ja jotka eivät ohjaa toimintaa lainkaan”, johon luokittelisin myös oman tiimimme, ensimmäisenä vuotena tehdyn tiimisopimuksen. Jälkiviisaana voi vain miettiä, kuinka paljon positiivista alkuvaiheessa tehty, kunnollinen tiimisopimus olisi voinut saada aikaan ensimmäisiin vuosiimme.

 

Kirjassa löytyi tiimisopimukselle yksi mahdollinen runko:

 

 1. Sopijoiden nimeäminen
 2. Tiimin tarkoitus
 3. Tiimin tavoitteet ja mittarit
 4. Tiimin valtuudet ja resurssit
 5. Tiimin osaamisrakenne
 6. Tiimin palkitsemisperusteet
 7. Muut sovittavat asiat
 8. Allekirjoitukset

 

Vaikka kyseessä on vain suuntaa-antava runko tiimisopimukselle ja sopimuksen sisällönhän luo itse tiimi, näkisin itse, että tällaisesta valmiista rungosta olisi voinut olla hyötyä. Tästä sainkin idean, että viimeiselle vajaalle vuodelle Globaattori voisi luoda itselleen uuden tiimisopimuksen, joka ohjaisi meitä viimeisen yhteisen vuotemme ajan (tiimihän on kuitenkin muuttunut aika paljon alkutaipaleestamme ja erityisesti juuri tänä syksynä).

 

 

Yksilö tiimin jäsenenä

 

Kun painopiste siirtyy tiimeihin, jääkö yksilölle ja yksilöllisyydelle enää jatkossa sijaa?

 

Tiimeissä, kuten myös Globaattorissa, on erilaisia ihmisiä. Erilaisia ihmisiä, jotka hahmottavat ja ymmärtävät asioita eri tavoin. Näiden erilaisten ihmisten täytyisi kuitenkin pystyä toimimaan saumattomasti yhdessä tiimissä, vaikka eivät siviilissä tulisikaan toimeen laisinkaan. Täytyykö yksilön siis muuttaa itseään, jotta tiimi voisi toimia, vai riittävätkö kaikki sellaisenaan kuin ovat?

 

Yksilön kannalta tiimitoiminnan käynnistyminen sisältää monia epäilyksen aiheita. Aluksi mietityttää, riittääkö varsinainen ydinosaaminen sekä osaanko työskennellä uudessa vuorovaikutusasetelmassa. Yksilön pitää panostaa itseään tiimille tärkeillä alueilla, muuten tiimi ei saavuta tavoitteitaan eikä huipputiimi tasoa.

 

Yksilön tulisi varmistaa omalta kohdaltaan seuraavat asiat:

 

– Motivaatio ja kommunikaatio

– Asenteet, kyvyt ja taidot

– Osallistuminen

 

Mihin yksilöiden tulisi kiinnittää huomiota, jotta tiimityö saataisiin toimimaan ja myös yksilöt voisivat tiimissä hyvin? Yksilön menestystekijöitä tiimin jäsenenä ovat:

 

 1. Positiivinen asenne tiimissä työskentelyyn
 2. Ei pätemisen tarvetta yli muiden tai muiden kustannuksella
 3. Itsensä ilmaisemisen taito
 4. Kuuntelemisen kyky
 5. Kyky sietää epävarmuutta
 6. Kritiikin sietokyky
 7. Kokonaisuuksien hahmottamisen taito
 8. Riittävä ammattiosaaminen ja halu kehittää omaa osaamistaan
 9. Luottamus toisiin tiimin jäseniin

 

Näitä kohtia läpikäydessäni tunsin samaan aikaan sekä ahdistusta että tietynlaista helpotusta. Ahdistusta siitä, kuinka paljon matkaa on vielä omalla kohdalla jäljellä ja tuleekohan minusta koskaan kunnollista tiimipelaajaa. Vaikka olenkin ollut mukana monenlaisissa tiimeissä/ryhmissä (työpaikat, harrastukset)  ja siellä kokenut itseni varsin mallikkaaksi joukkue- ja tiimipelaajaksi, Globaattorissa en ole kokenut täysin samanlaista paloa. Helpotusta tähän Minä tiimiläisenä –ahdistukseen toi kuitenkin tieto siitä, kuinka oivallinen tämä lista on ja tästä on helppo lähteä pikku hiljaa kehittämään jokaista osa-aluetta.

 

 

Tiimiksi kasvamisen prosessi

 

Kirjan ehkä eniten kolahtaneessa kohdassa kuvattiin tiimiksi kasvamisen prosessia, josta pystyin suoraan osoittamaan, milloin tiimimme on ollut missäkin vaiheessa, ja osassa jopa useampia kertoja. Ainakin omasta näkökulmastani. Tätä kasvamisen prosessia oli kuvattu viidellä portaalla, joilla oli tiettyjä ominaispiirteitä:

 

 1. Joukko

– Ihmiset varautuneita

– Vähän vuorovaikutusta

– Ei halua tiimin kehittämiselle

 

 1. Klikit

– Tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen lisää negatiivisuutta tiimejä ja tiimitoimintaa kohtaan

– Selän takana puhumista asioiden kohtaamisen sijaan

– Johtajan haikailu

 

 1. Ryhmä

– Myönteinen, ”yhtä perhettä” ilmapiiri

– Sisäinen toimintakeskeisyys

– Johtaja tasavertainen tukija

 

 1. Tiimi

– Kyetään käsittelemään ristiriitoja

– Asiakaslähtöisyys sisäinen toimintokeskeisyyden sijaan

– Tiimi ratkaisee sisäisen johtajuuden

 

 1. Huipputiimi

– Tiimi on itseohjautuva ja pystyy edelleen kehittymään siinä

– Sitoutuneisuus tiimin jäsenillä erittäin korkea

– Tiimin tarkoitus on selkeä ja ohjaa tiimin toimintaa

 

Skyttän mukaan tiimin kasvamisen prosessissa joissain asioissa edetään rivakasti, joissakin pysähdytään ja joissakin tullaan takaisin (erityisesti kolmessa ensimmäisessä portaassa). Jos katsotaan hieman menneisyyteen, näen tämän takapakin sattuneen tiimillemme viime keväänä, jolloin olemme liikkuneet ryhmästä klikkeihin (3 – >  2) ja kirjassa olikin kuvailtu melko paljon tälle portaalle ominaisia piirteitä, mikä sai minut melkein jopa huvittumaan. Miten niin monet asiat voivat olla kuin suoraan otettu Globaattorin viime keväästä?

 

SKOT. Syksyllä kaikki on toisin. Globaattori on pienentynyt 11 hengen osuuskunnasta 7 hengen osuuskunnaksi ja tämä on vaikuttanut minun näkökulmasta tiimiimme merkittävästi. Ihmiset ovat löytäneet oman suuntansa ja lähteneet toteuttamaan niitä tiimin ulkopuolelle, jolloin tiimiin on jääneet ne ihmiset, jotka haluavat viedä tiimiä eteenpäin ja katsoa tämän loppuun asti. Kevään ahdistuksen ja negatiivisuuden täyttämä ilmapiiri on hälvennyt ja olemme päässeet takaisin 3. portaalle, katseemme kuitenkin tiukasti kiinni jo 4. portaalla.

 

”Kolmosportaan myönteisyys on ryhmän tärkein ylläpidettävä asia”. ”Tiimi alkaa aktiivisesti käyttää itsestään nimitystä tiimi”. Katsokaa nyt noita muita, meillä menee sentään aika paljon paremmin kuin heillä”. Muun muassa näillä sanoin Skyttä kuvailee 3. porrasta, ja mielestäni nämä ovat olleet hyvin keskeisiä teemoja tiimimme syksyssä. Skyttä sanoo kirjassa myös seuraavaa: ”Vaikka myönteisyys ampuukin yli, sen avulla tiimi lopulta ylittää kynnyksen kolmosportaalta neloselle, jossa se saavuttaa todellisen tiimin tason”, joka luo itsessäni ainakin uudenlaisen toivon ja innostuksen tiimiimme ja sen kehitykseen. Mutta tämä ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Töitä on vielä reippaasti jäljellä ja niitä on tehtävä, jotta joku päivä voimme rehellisesti seisoa 4. portaalla tiiminä ja lähteä tavoittelemaan seuraava askelta, 5. portaan huipputiimiä.

 

Mitä viedä käytäntöön?

 

– Globaattorin tulee tehdä viimeiselle vuodelle uusi, selkeä ja toimintaa selkeyttävä tiimisopimus. Miksi me tätä teemmekään?

– Minä yksilönä: Varmistan kirjassa ja esseessä mainitut kohdat omalta osaltani; Miten voisin olla parempi tiimiläinen, joutumatta kuitenkaan luopumaan yksilöllisyydestäni?

– ”Vaikka myönteisyys ampuukin yli, sen avulla tiimi lopulta ylittää kynnyksen kolmosportaalta neloselle, jossa se saavuttaa todellisen tiimin tason”. Vaikka usein tarkastelenkin vastaavanlaisia, ”posin kautta” teorioita melko kriittisesti ja skeptisesti, tähän pointtiin haluan kuitenkin uskoa ja viedä sitä eteenpäin tiimissämme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!