Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Toimiva johtaminen käytännössä

Kirjoitettu 02.04.14
Esseen kirjoittaja: Tiia Lappalainen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Toimiva johtaminen käytännössä
Kirjan kirjoittaja: Fredmund Malik
Kategoriat: 4. Johtaminen, 4.2. Johjajan / valmentajan taidot ja työkalut, 4.3. Johtamisen ja organisaation kehittämisen työkalut, 4.7. Johtamisen klassikot

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Fredmund Malikin kirjaa Toimiva johtaminen käytännössä on suitsutettu johtamisen perusteoksena. Mielestäni se on hyvin tietopitoinen ja raskaslukuinen. Kirja käsittelee tehokasta johtamista. Kirjan pääteeman- tehokkuuden nimissä siitä olisi saanut kolme kirjaa yhden sijaan. Pidin kirjasta, mutta se on luettava useammassa erässä, jotta tietoähkyltä välttyy.

Käsittelen esseessä johtajuuden yleistä käsitystä. Sen pohjalta syvennyn kuinka kehityn tehokkaammaksi tiimiliideriksi ja kuinka meistä tulee tehokkaampia Mittavassa.

Johtajuus yli-ihmisten hommaa?

Malikin mukaan maailmalla on syntynyt yleinen käsitys, että hyvä johtaja on yli-ihminen. Erityisesti huippujohtajien pitää olla antiikinsotapäällikön, fysiikan nobelistin ja televisioshow’n juontajan risteymä. Malik esittää oivallisen kysymyksen: ”Millainen on tehokas johtaja eikä millainen on  ihannejohtaja?” Kysymyksen lähtökohtana ei ole nero vaan ihan tavallinen ihminen .

Malikin perusajatuksena on se, että johtajuus on opittava asia. Se on ammatti siinä missä lääkäri tai kosmetologi. On toki asioita ja luontaisia ominaisuuksia ja piirteitä, jotka edesauttavat johtajuuden sisäistämistä ja sen viemistä käytäntöön, mutta ammattimaisuuden johtamiseen voi oppia.

Ratkaisevaa ei ole se, ketä nämä ihmiset ovat vaan miten he toimivat.

Tehokkaiden ihmisten yhtäläisyyksiä voidaan siirtää eteenpäin, heidän olemustaan, ominaisuuksiaan ja persoonallisuutta ei. Tehokkaisiin johtajiin pätee yksi yleinen ajattelu- ja toimintamalli. He ovat suuntautuneita tekemään tulosta. ”Johtaminen on tulosten saavuttamisen tai tulosten aikaansaamisen ammatti”.

Avaimet tehokkaammaksi tiimiliideriksi

Olen tulosorientoitunut ihminen ja minulle tuottaa haasteita keskittyä toisinaan positiivisuuteen ja mahdollisuuksiin ongelmien sijaan.

Mielestäni Malik tiivistää hyvin johtajuuden perustan:” On tärkeää, että työn  tulokset ja tehokkuus, jolla työ suoritetaan, tuottavat iloa ja antavat ylpeyden aihetta.”

Minulle on tärkeää, että voin olla iloinen ja ylpeä Mittavan työn tehokkuudesta ja tuloksista. Se on lähtökohtana kohti tehokkaampaa johtajuutta tiimiliiderinä. Jos en koe iloa ja ylpeyttä toimistani tai tiimin toiminnasta, on syytä katsoa peiliin ja pohtia mitä teen väärin.

Kirjan mukaan johtaja näkee kokonaisuuden tai ainakin pyrkii näkemään sen. Johtaja näkee rakenteilla olevan katedraalin ja osallistuu sen rakentamiseen.

Jotta minusta tulee tehokkaampi tiimiliideri, paneudun kolmeen  kohtaan, jossa voin parantaa.

1. Keskittyminen

Minun on haasteellista keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Sen sijaan teen montaa asiaa samanaikaisesti, mikä luo illuusion kiireisestä ihmisestä ja tehokkuus on kaukana toiminnasta.

Kirjan mukaan keskittyminen on yksi tärkeimmistä avaimista tuloksiin ja menestymiseen.  Keskittyminen tarkoittaa, että silloin kun työskennellään, työskennellään ilman huomion kiinnittymistä muuhun, häiriöttä, vain yhtä asiaa kerrallaan tehden, siis työskennellään tehokkaasti.

Jaksotan työviikot viikko- ohjelman avulla. Nyt kun perusta toimii hyvin, on syytä aloittaa sisällön tutkiminen. Tavoitteenani on viikkotuntien vähentäminen ja sisällön laatuun paneutuminen tukee tätä tavoitetta.

Esimerkiksi kirjoitan kaikki tehtävät ylös sunnuntaisin ,jolloin teen viikko-ohjelman. Silloin jaan tehtävät rooleihini. Esimerkiksi tiimiliideri, projektipäällikkö ja projektiryhmän jäsen. Keskityn yhteen rooliin ja sen tehtäviin kerralla. Toteutan roolejani 2-3 päivässä. Tämän kokeilun myötä voin tehostaa toimintaani ja keskittyä paremmin tehtäviin.

Kun tiimiliiderinä minulle jää kalenteriin aikaa enemmän voin keskittyä tiimin jäseniin paremmin.

2. Vahvuuksien hyödyntäminen

Haluan panostaa omiin vahvuuksiini ja hyödyntää niitä tiimiliiderinä. Vahvuuksia vahventamalla voin antaa paremman panoksen tiimin johtamisessa kuin heikkouksiani kehittämällä.

Kirja painottaa ”olemassa olevien” vahvuuksien hyödyntämiseen, eikä sellaisten, joita täytyy vasta hankkia ja kehittää.

Tehokkaan tiimin luotsaamiseen ei riitä pelkästään omien vahvuuksien hyödyntäminen vaan minun täytyy tuntea muidenkin tiiminjäsenten vahvuudet.  Tänä keväänä tavoitteenani on kehityskeskustelujen,  taitoprofiilin ja palautteen annon avulla löytää tiimin jäsenten vahvuudet ja löytää jokaiselle taitojen mukaista tekemistä. Toisen vuoden keväällä on aika löytää jokaiselle tiimin jäsenelle taidot, joita kehittää. Kyseisten taitojen kehittämisen avulla yksilö on lähempänä tulevaisuuden unelmaa.

Heikkoudet eivät kiinnosta tehokkaita johtajia, sillä niiden varaan ei voi rakentaa mitään. Ne täytyy kuitenkin tuntea, jotta pystytään hyödyntämään vahvuuksia, ei korjata.

Minun on haasteellista olla keskittymättä ihmisten heikkouksiin. Kirjan myötä ymmärrän, että heikkouksilla ei ole merkitystä oikeasti! Tiimiliiderinä tehtäväni on ottaa ihmiset sellaisina kuin he ovat. Löytää heidän vahvuudet ja löytää mahdollisuuksia antaa heidän toimia tehtävissä, joissa he pystyvät vahvuuksillaan hyviin suorituksiin ja saavuttamaan tuloksia. Tiimiliiderinä minun on tärkeää etsiä, tunnistaa ja hyödyntää mahdollisuuksia.

Oikeissa tehtävissä yksilö kokee onnistumisia. Tehtävät, joissa yksilö pääsee hyödyntämään vahvuuksiaan on helppoa toimia ja se on tehokasta.  Lisäksi yksilön tehokkuuden noustessa tiimin toiminnan taso nousee.

3. Luottamus

Malik korostaa kirjassaan ,että viime kädessä johtamisessa on kyse molemminpuolisesta luottamuksesta. Ratkaisevaa on luottamus eikä siis kaikki, niin usein mainitut ja vaaditut asiat kuin motivaatio, johtamistyyli ja yrityskulttuuri.

Tiimiliiderinä on tärkeää pitää sanansa eli tekee mitä lupaa tiimille. Päästä tavoitteisiin, johtaa esimerkillä ja heittäytyä. Toisaalta tiimiliiderin on osoitettava luottamusta tiimiin ja sen yksilöihin.

Tiimiliiderinä voin kehittää  kiittämisenkulttuuria, joka on luottamuksen osoitus. Olen hajamielinen tuomaan onnistumisia esille tiimin tasolla ja enkä osaa palkita tiimiä tarpeeksi.

Mittavasti tehokkaampi


Mielestäni Malikin lausahdus toimii kaiken toiminnan perustana: ” Työn tulokset ja tehokkuus, jolla työ tehdään tuottaa iloa ja ylpeyden aihetta.”

Kevään 2014 teema on löytää valmiudet tehokkaaseen toimintaan. Yksilön vahvuuksien hyödyntäminen, vetureissa keskittyminen ja hullut kokeilut joilla se suuri projekti löytyy. Niiden avulla pääsemme johtoryhmän tavoitteeseen eli saada Mittava sille tasolle, että syksyllä saamme Golden stepin.

1. Yksilön vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen

Pohdin äsken miksi yksilön vahvuuksia tulee hyödyntää. Nyt keskityn siihen, miten se näkyy tiimissä tänä keväänä.

Konkreettiset stepit:

– Oppimissopimusten pitsaaminen koko tiimille ( kaikille tietoisuus yksilön oppimistavoitteista ja mahdollisuudet tukea siinä)

– Taitoprofiilien täyttäminen (yksilön tietoisuus omista taidoista ja kehittymiskohdista)

– Keharit ja niissä taitoprofiilien läpikäynti ( vertaisarviointi ja visiointi yhdessä)

– Taitoprofiilit tiimin tietoon ( mitä tiimissä halutaan oppia, Mittavan suuntaviivat oppimisessa)

– Palautetta tiimin jäseniltä (yksilölle palautetta mitä jatkaa ja mitä kehittää, mikä rooli tiimissä jne.)

Näillä stepeillä koko Mittava tietää omat ja toisten taidot, joiden pohjalta toimitaan. Tämän pohjalta syntyy toivottavasti uusia ideoita ja kokeiluja.  Rohkeammin tehdään projektiryhmiä, missä ei ole tuttuja kavereita vaan puhtaasti hyödynnettäisiin yksilöiden osaamista.

2. Veturit vetävät

Yksilön taitojen ja asenteen mukaan on hyvä löytää jokaiselle tavoitteelle omat veturit ja keskittyä niihin.

Tällä hetkellä olemme keskittyneet liikaa tiimin ongelmiin ja haastaviin yksilöihin ja heidän tukemiseen. Se ei ole tukenut vetureita, jotka porhaltavat muita nopeammin.

Vetureihin keskittyminen saa yleensä ne viimeisetkin junanvaunut liikkeelle. Vetureihin keskittyminen antaa tiimin tasolla uusia mahdollisuuksia ja vie tiimiä eteenpäin.

3. Yhteiset tavoitteet

Mittava elää sykleittäin. Meillä on lyhyemmän ajan tavoitteita, joihin pyrimme.  Tehokas organisaatio tarvitsee tavoitteet, jotta he pystyvät toimimaan.

Mielestäni on hyvät mahdollisuudet viimeisellä syklillä löytää se suurempi päämäärä, jota kohti menemme esimerkiksi Mittavan Tiimiakatemian kulttuurin synnyttäjänä tms. Lisäksi viimeisessä syklissä on hyvä keskittyä tavoitteissa ja mittaristoissa ilon tuottamiseen ja tehokkuuteen, jotka kulkevat käsi kädessä.

 

 

Tiia Lappalainen

Osuuskunta Mittava Innovations

tiia@mittava.fi

Tagit: , , , , , , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!