Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Toimiva yhteisö

Kirjoitettu 07.09.16
Esseen kirjoittaja: Tapio Auvinen
Kirjapisteet: 3
Kirja: Tribes
Kirjan kirjoittaja: Seth Godin
Kategoriat: 1. Oppiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Yhteisön tärkein tehtävä on palvella sen jäseniään. Yhteisö muodostuu yhteisen ajattelutavan, taustan tai muun yhdistävän tekijän ympärille. Yhteisön koot voivat vaihdella muutamasta henkilöstä tuhansiin – jopa miljooniin. Esimerkki yhteisöjä ovat harrastusporukat, kaikki Justin Bieberiä kuuntelevat henkilöt tai internetissä samalla sivustolle vierailevat ja konmmentoivat henkilöt. Ominaista yhteisöille kuitenkin on, että henkilöiden väliltä voidaan määrissää yhteenkuuluvuutta tuottava tekijä. Ilman Yhdistävää tekijää yhteisön määrittäminen on mahdotonta.

Yhteisön jäsenet voivat siis koostua monista eri lähteistä. Yhteisöt voivat olla ohjattuja tai itsestään muodostuneita porukoita. Yhteisöllä ei välttämättä ole määritettyä johtajaa, eikä ikonia. Yhteinen tahtotila, ajatus tai toimintatapa riittää. Yhteisöt poikkeavat paljon toisestaan. Tässä kirjoitelmassa en keskity itsestään muodostuneisiin kaveriporukoihin tai tupakkaseuroihin, jotka usein hajoavat, kun kaverukset muuttavat pois kaupungista tai tupakkapaikalla kävijät yht’äkkiä lopettavat tupakoinnin. Pohdin Seth Godinin Tribes kirjan pohjalta, mikä tekee järjestäytyneestä yhteisöstä hyvin johdetun ja millä teoilla saamme yhteisöstä mahdollisimman toimivan.

Yhteisö kuolee, jos se ei uudistu. Yhteisön tulee tuottaa arvokasta palvelua normaalin käyttäjänsä lisäksi myös yhteisön aloittaville ja lopettaville jäsenille. Yleisimmin yhteisöt kohdentuvat tiettyyn ikäryhmään. Tällöin yhteisön jatkuvuutta ajatellen on erittäin tärkeää, että yhteisössä on aina mukana yhteisön tavallista kävijää nuorempia ja vanhempia henkilöitä. Yhteisön uudet nuoret jäsenet vanhetessaan toimivat yhteisön lähettiläinä ja vetävät sisään uuden joukon, joka täyttää normaalien käyttäjien paikan yhteisön vanhojen jäsenten vanhetessa. Vanhenevista jäsenistä huolehtiminen on myös äärimäisen tärkeää, koska se tuo yhteisöön syvyyttä ja samalla näyttäänuoremmille jäsenille miten yhteisöön kuuluminen on vaikuttanut pidemmällä juoksulla. Yhteisöön kuuluvan ajatusmaailmassa  jo niinsanotusti ulos kasvaneet jäsenet näyttävät jäsenille mitä yhteisöön kuuluminen mahdollistaa.

Miten yhteisöpalvelut rakennetaan yhteisöä palveleviksi?

Yhteisöpalvelut ovat esimerkiksi tapahtumia, tilaisuuksia, ylläpidetty ryhmä tai muita yhteisöetuja. Ajankohtaiset yhteisöpalvelut pitävät toiminnan uudistuvana, viriilinä ja kiinostavana. Ajankohtaisuudella tarkoitetaan sitä, että kutsutaan esimerkiksi yrittäjyysyhteisöön kutsutaan uusia puhujia, lasketteluyhteisössä järjestetään reissuja trendikkäisiin kohteisiin ja muotiin liittyvässä yhteisössä esitellään muodin uusia kulmakiviä. Yhteisön ylläpitäjien tulee siis tuottaa jotain, joka kiinostaa ajankohtaisesti yhteisöön kuuluvia. Samalla on tärkeää muistaa rekantaa yhteisöpalvelut koko haetulle kohderyhmälle, eli seuraavasti:

  • jotain uusille (noin 30%)
  • jotain yhteisöön kuuluville (noin 50%)
  • jotain vanhoille (noin 20%)
Case JES:
Olemme JESsissä kohdantaneet tapahtumakonseptimme seuraavasti. Uuden tapahtumakonseptimme Spotlightin ja samalla brunssiemme tarkoituksena on houkutella uusia ihmisiä sisään yhteisöön. Samalla tapahtumat konsepteina houkuttelevat paikalle myös paljon nykyisiä jäseniämme, joten nämä ovat hyviä kohtaamispaikkoja uusien ja mukana olevien jäsenten välillä. Stage tapahtumamme on suunnattu suoraan yhteisöön kuuluville jäsenillemme. Ne ovat sisältöä, joka usein houkuttelee myös uusia, mutta ajattelemme ne palveluna, joka toteuttaa parhaiten arvojamme ja samalla tuo esille yrittäjän mahdollisuuksia sekä innostaa. Workshop ja Discovery Tuesday konseptit olemme suunnanneet vanhoille, jo kokeneemmille jäsenillemme. Näin saamme helpoiten kokeneita jäseniä mukaan yhteisöömme ja samalla tuomme esille henkilöitä, jotka ovat aikoinaan kuuluneet yhteisöömme. Me olemme olleet olemassa vaikka 4 vuotta, mutta silti merkittävä osa ensimmäisen vuoden jäsenistämme ovat jo valmistuneet ja jatkaneet omaa liiketoimintaansa. Tästä syystä meidänkin täytyy jos keskittyä vanhempia henkilöitä esitteleviin tapahtumiin.

Täydellinen lasketteluyhteisö:

Aloitin laskettelun, kun olin seitsemännellä luokalla. Kuuluin tällöin yhteisön nuorempaan ikäluokkaan. Olin juuri aloittanut laskettelun, enkä osannut mitään. Keskuksessani, jossa laskettelin järjestetiin paljon tapahtumia. Kesken kauden laskettelusta kiinostuneet merkit järjestivät pientä kisailua, loppukaudesta järjestettiin isommat kisat, jonka vuoksi muovattiin koko rinne. Tämän lisäksi oli yrityspäiviä, avajaiset ja muuta pientä. Laskettelukilpailut olivat aina niitä päiviä kun vanhemmat ja kokeneemmat laskijat tulivat aina kohteeseen. Jos ajattelemme lasketteluporukkaamme yhteisönä (kuten se oli) olivat nämä päivät juuri niitä, kun ymmärsimme mitä kaikkea voimme oppia, jos vain jatkamme laskettelua. Ilman sitä, että koko rinne uhrattiin uusille hyppyreille, erilaisille reileille ja hyvälle musiikille, en usko että keskuksemme olisi ikinä saanut houkuteltua jo Joensuusta pois muuttaneita laskettelijoita.

Opit uskonnoista:
Kasvoin nuoruuteni uskonnollisessa perheessä. Tästä syystä olen usein miettinyt miksi juuri uskonnot ovat toimineet historiamme dominoivimpina yhteisöinä. Totuus on, että meillä on paljon opittavaa siitä miten uskonnot toimivat. Ajatellaan ensin lähtöasetelmaa: Ihminen liittyy uskonnolliseen yhteisöön, koska hän kokee ahdistusta omasta tilanteestaan. Ahdistukseen usein liittyy tietämättömyyttä tulevaisuudesta, yksinäisyyttä ja epätoivoa. Nämä ovat usein tilanteita, joissa henkilö päättää kokeilevansa erilaisia uskonnollisia ryhmiä. Uskontojen perusperiaatteena on ottaa kaikki avosylin vastaan. Kaikista tehdään heti osa yhtä isoa perhettä. Kun jäsen liittyy tähän he kokevat heti sosiaalista mielihyvää ja helpotusta. Tätä myöten he tutustuvat usein hyvin nopeasti muihin uskonnon harjoittajiin. Lopulta henkilö alkaa rakentaa omaa identiteettiään uudestaan muiden uskonnon harjoitajien ympäröimänä. Koska he rakantavat identiteettiään henkilöihin ja uskontoon liitänäisenä on siitä eroaminen todella hankalaa. Ajatelkaa, jos olisitte itse kehittäneet itsenne uudestaan pohjaten johonkin. Voisitteko päästää siitä irti? Päästäisitte samalla irti siitä millaiseksi olette muovautuneet ja millaisena näätte itsenne. Päästäisitte ikäänkuin itri itsestänne.

Edeltävän kappaleen tarkoituksena ei ollut mollata uskontoja vaan päinvastoin oppia siitä, mikä toimii hyvin. Uskontojen trendillisenä heikkoutena tällähetkellä on vaikeus uudistua, mutta se ei vähennä ollenkaan arvoa niiden nerokkaalta yhteisölliseltä pohjalta. Uskontojen salaisuus ovat sitä harjoittavat ihmiset. Lopulta uskonto on vain heidän yhteisöllinen palvelunsa, joka yhdistää heitä.  Heillä on yhteinen uskomus elämästä ja sama näkemys etiikasta. Jos uskonnon toimintatavat saa solmittua mihin tahansa yhteisöön, lupaan ette tule epäonnistumaan.

Kun harkitset yhteisön perustamista:

  • mieti miksi teet juuri yhteisöä
    • saatko siitä kriitistä dataa vai vaatiiko tuotteesi kriittisen toimintaryhmän
  • ajattele kuin uskonnot
  • muista tuottaa monipuolisia yhteisöpalveluita
  • pysy ajantasalla

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!