Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Heimojohtajuus. Sanassa piilee alkukantainen kaiku, joka saa mielikuvituksen laukkaamaan. Ensimmäisenä mieleen saattaa tulla olkimajat, kilvet, keihäät ja sotamaalaukset. Nykypäivän heimot ovat kuitenkin luonteeltaan todella erilaisia kuin edellä mainitussa mielikuvassa, eivätkä niiden johtajat istu päällikkömajoissa. Nykyajan heimojohtajat ovat muiden kanssa tasavertaisia jäseniä heimoissaan, koska heille ei ole tärkeää päällikön asema ja valta. Oikeastaan, nykypäivän heimoja ajatellen hyvä johtaja on se, jota ei tietyn pisteen jälkeen enää tarvita. Heimojen tarkoituksenahan nykypäivänä on toteuttaa yhteistä visiota ja ajaa tätä maailmaa siihen suuntaan, mikä on heimon kanssa yhdessä ajateltu olevan hyvä ja ihanteellinen. Heimopäällikkö on siis onnistunut johtajana, kun heimo toimii oma-aloitteisesti jaetun vision mukaan myös ilman häntä.

 

 

Heimojen jäsenten valinta: Kaikki ketkä haluavat vs. Kaikki ketkä ansaitsevat

 

Miten heimo valitsee jäsenensä? Heimoissahan on nykypäivänä kyse kerettiläisporukoista, jotka haluavat muuttaa maailmaa. Heidän täytyy tehdä se siksi, koska kukaan muukaan ei sitä heidän puolestaan tee. He haluavat tehdä muutoksen kysymättä lupaa ja muutoksen tapahduttua tai päästyä alkuun, he ehkä pyytelevät anteeksi. Heimot siis värväävät juurikin niitä ihmisiä, joita se haluaa seuraajikseen. Heimoissa vallitsee teoriassa jatkuva win-win –tilanne, kun jäsenet ovat samalla sanansaattajia. Näin saamme lyötyä kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Oikeastaan kärpäsiä litistyy paljon enemmänkin, koska seuraaja saa heimolta tukea, turvaa ja kannustusta, kun hän antaa omaa panostansa heimon yhteisen tarkoituksen hyväksi.

 

Heimot ovat hyvin vahvasti vapaaehtoisuuteen perustuvia joukkioita, joilla on yhteinen kulttuuri, omat yhteiset arvot, säännöt ja usein myös tabut. Heimon pohjalla onkin juuri kaksi tärkeää asiaa: yhteinen tarkoitus ja tapa kommunikoida.

 

Nykypäivänä koko maailma on vain klikkauksen päässä. Enää ei ole pakko istua tiipiissä siksi, että voisi olla yhdessä heimon kanssa. Nykyään on internet ja mahdottoman monta hyödynnettävää viestintäkanavaa. Nykyään kommunikointitapa on siis automaattisesti hoidettu, kunhan heimo päättää, mitä kautta se haluaa toisilleen viestiä.

 

Jotenkin minun on vaikeaa uskoa, että todellista heimoa voisi nyhjäistä sekalaisesta sakista ihmisiä, joilla on kaikilla omat ajatuksensa, toiveensa, odotuksensa ja tapansa toimia. Vähän kuten Tiimiakatemialla on yritetty tehdä. Voi se olla toki mahdollista, mutta siihen tarvitaan paljon johtajuutta ja vielä enemmän uskoa yhteiseen tekemiseen. Tarvitaan myös vahvoja johtajatyyppejä, jotka puhuvat heitä koko heimon yhteisellä kielellä kohti yhteistä, parempaa tulevaisuutta. Yleensä tänä päivänä kuitenkin heimot koostuvat samanmielisistä ja –henkisistä ihmisistä, joilla on jokin ongelma, jota he haluavat ratkaista.

 

Heimojen säännöt tulevat tottakai pitkälti heidän arvojen ja vision kautta. He haluavat tehdä maailmasta paremman paikan heille itselleen ja toteuttaa niitä asioita, joihin he uskovat. Sääntöjä ei siis tarvitse keksiä vain keksimisen vuoksi, kuten olemme mielestäni Inton kanssa yrittäneet tehdä. On paljon vaikeampaa tehdä yhtään mitään, kun ei ole yhteistä tarkoitusta, joka ohjaisi toimintaa. Yhteinen tarkoitus antaa kuitenkin niin moneen asiaan valmiin vastauksen, joten aikaa ei kulu liikaan analysointiin vaan sitä jää myös oikealle tekemiselle.

 

Jossain vaiheessa käy vääjäämättä niin, että vanhempien heimojen jäsenet alkavat ajatella asioita eri tavalla tai kypsyvät siihen, että vanha ja ennen niin kukoistava muinainen heimo ei etene minnekään. Asiat vanhassa heimossa tapahtuvat hitaasti ja kehitys on ehkä tullut tiensä päähän. Uusia asioita ei enää niin herkästi keksitä ja ehkä myös ennen niin kirkas yhteinen visio, joka ohjasi toimintaa on päässyt sumenemaan. Heimosta on hävinnyt kaikki seksikkyys ja se ydin, mikä alussa poltti yhteistä liekkiä niin kuumana. Entisajan maaginen hohto on kadonnut. Heimo synnyttää sisällään kerettiläisiä. Lopulta syntyy uusi heimo.

 

Heimojen organisointikyky vaikuttaisi tulevan aivan kuin itsestään, päinvastoin kuin meillä Intossa tai Tiimiakatemialla muuten. Heimojen taustalla on jatkuvasti oman tarkoituksen ja vision edistäminen kaikessa, mitä he tekevät. Tiimiakatemian tiimeillä ei välttämättä ole yhteistä tarkoitusta mahdollisen mymmin lisäksi, joten organisointi vaatii siksi aina enemmän jumppaamista ja työtä eikä tapahdu ikään kuin vahingossa, kuten heimoilla. Heimojen on aina pakko keksiä tehokkain ja paras tapa oppimansa perusteella, sillä kaikki siihen hukattu aika on pois vision edistämiseen annettavalta ajalta.

 

Heimojohtajat ovat toisinajattelijoita, muiden silmissä ”kerettiläisiä” ja juuri siksi heitä seurataan. He ovat pelottomia yksilöitä, jotka antautuvat sille, mihin uskovat pelkäämättä kenenkään muun mielipidettä asiasta. He ovat ennen kaikkea tiennäyttäjiä, joista muut ottavat esimerkkiä. Heitä arvostetaan siksi, että he uskalsivat silloin, kuin kukaan muu ei uskaltanut. Ihmiset eivät pelkää epäonnistumista, ihmiset pelkäävät kritiikkiä ja syytetyksi joutumista. Juuri tämän takia rehellisyys luo arvostusta ja epärehellisyys halveksuntaa. Siksi on kummallista ajatella, miten esimerkiksi valehtelusta kiinni jäävät poliitikot saavat ääniä myös seuraavissa vaaleissa. Heimoja on ilmeisesti myös heimojen sisällä, kunhan emoheimo on tarpeeksi kookas.

 

“If your organization requires success before commitment, it will never have either. Part of leadership (a big part of it, actually) is the ability to stick with the dream for a long time. Long enough that the critics realize that you’re going to get there one way or another…so they follow.”

-Seth Godin

 

”Jos jokainen yrittää jatkuvasti johtaa, mitään tuskin tapahtuu”. Miksemme siis antaisi yhteisten sääntöjemme ja tarkoituksemme ohjata meitä ilman, että siihen tarvitaan yhtään ihmistä. Esimerkiksi kristinusko toimii juuri näin: Jumala on näkymätön olento, maailmankaikkeuden valtias, jonka sanoja kaikki seuraavat ilman, että hänen täytyy olla paikalla toitottamassa niitä. Papit, piispat ja muut kirkonmiehet hoitavat kyllä yksityiskohtien muistuttelun, mutta jokainen uskontoon kuuluva tietää, että perusoppeina on lähimmäisenrakkaus ja hyvä elämä.

 

Todellisille johtajille tunnustukset ja kunniamaininnat eivät merkitse mitään, ellei visio paremmasta maailmasta edisty. Se on se syy, minkä takia he alun perin rupesivat mihinkään heimohommaan. Saattaa olla, että heimo syntyi täysin vahingossa. Mutta mitä haittaa siitä olisikaan, jos samanmieliset ihmiset kokoontuvatkin yhteen. Ehkä yksi maailman hienoimmista tunteista on nimenomaan huomata, ettet ole yksin. Olet saattanut viettää monta vuotta yksin ajatustesi kanssa ja ajatella olleesi yksin, mutta yhtäkkiä huomaat, että joku toinen ajattelee samalla tavalla. Yhdessä olemme kaikki vahvempia ja onnellisempia. Ihminen tarvitsee toista ihmistä aina, vaikka yrittäisi muuta väittää.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!