Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Tulevaisuuskirja

Kirjoitettu 05.05.16
Esseen kirjoittaja: Henri Tokee
Kirjapisteet: 3
Kirja: Tulevaisuuskirja - Metodi seuraavan aikakauden ymmärtämiseen
Kirjan kirjoittaja: Markku Wilenius
Kategoriat: 1. Oppiminen, 7. Innovointi, 8.4. Ihmisen tulevaisuus

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Miltä meidän tulevaisuus näyttää? Mihin päin maailma on menossa ja miten siinä pysyy mukana? Mitkä taidot ovat elintärkeitä tulevaisuuden työelämässä ja miten niitä saa hankittua. Muun muassa tällaisia kysymyksiä käsittelee Markku Wileniuksen Tulevaisuuskirja nimeä kantava teos. Kirja pyrkii käsittelemään kattavasti tulevaisuuden askeleita ja analysoimaan miten maailmamme tulee lähiaikoina muuttumaan.

 

Kirjassa mainittiin, että maailma on kulkenut teollisuusyhteiskunnan synnystä alkaen eteenpäin sykleissä. Näiden syklien kestot ovat olleet aina noin 40-60 vuotta. Tällä hetkellä olemme jättämässä viidettä sykliä taaksemme ja menemässä kohti uutta kuudetta vaihetta. Viidennen ja viimeisimmän syklin isona eteenpäin vievänä voimana on ollut vahva digitaalisuus. Se on helpottanut elämää ja tarjonnut suuria mahdollisuuksia, mutta tehnyt samalla jokapäiväisestä elämästä paljon hektisempää. Kuudennen syklin lopullista ”teemaa” ei voi kukaan varmuudella tietää, mutta on helppo spekuloida, mitkä asiat siellä tulee olemaan tärkeitä ja mitä taitoja kannattaa kehittää. Pyrin myös avaamaan kirjassa ajatuksia siihen liittyen.

 

 

Miltä tulevaisuus näyttää ja mitkä nousevat pinnalle?

Isommassa kuvassa ähitulevaisuuden yksi isoimmista teemoista on kaiken tehostaminen ja tehokas käyttö. On jo pitkään puhuttu siitä, että esimerkiksi fossiiliset polttoaineet tullaan korvaamaan ympäristöystävällisimmillä ja tehokkaammin käytettävillä ratkaisuilla. Uskon, että se ei ole pitkään enää puhetta vaan se tulee ennen pitkään tapahtumaan. Nyt joka puolella eletään jatkuvasti yli varojen ja kulutetaan kaikkia raaka-aineita ja voimavaroja enemmän kun mihin olisi varaa. Tulevaisuudessa uudet innovaatiot suuntautuvat luultavasti siihen kuinka kaikkia resursseja pystyy käyttämään paljon tehokkaammin. Tällä hetkellä suurimmalla osalla on omistuksessa oma auto, mutta näin ei välttämättä ole enää kauaa. Julkinen liikenne yleistyy ja itse mietin, mitkä ovat seuraavat suunnat esimerkiksi siinä. Kuinka kauan on perinteisiä dieselkäyttöisiä busseja tai normaaleita junia kuljettajineen. Kaikki uusiutuva ja digitaalisesti tehostettu toiminta tulee valtaamaan tilaa perinteisiltä vaihtoehdoilta.

 

 

Työelämä ja bisnes

Creators koulutusohjelmassa olemme keskittyneet paljon palvelumuotoiluun. Sen avulla palveluita pystyy muokkaamaan enemmän kuluttajien mieltymysten mukaisiksi ja vastaamaan suoraan heidän tarpeitaan. Tämä on osaltaan sitä tehostamista mitä tulevaisuudessakin kaivataan. Ei ole varaa tehdä palveluita jotka ovat arvailuiden pohjalla kenelle ne sopivat vai ostaako niitä kukaan. Pelkän tuotteen sijaan palvelut tulevat nostamaan päätään tulevaisuudessa. Palvelu on mielestäni myös se tapa millä pystyy vielä erottumaan samanlaisten tuotteiden joukosta. Uskon, että ihmiset myös arvostavat tätä entistä enemmän pelkän teknologian keskellä. Kirjassa tuotiin esille periaatteita, jotka ovat uudella aikakaudella keskeisessä osassa.

 

  • Yhteistyö
  • Avoimuus
  • Jakaminen
  • Rehellisyys ja korkea moraali

 

Yhteistyö tarkoittaa juuri palvelumuotoiluun liitettävissä olevaa ajattelua. Ottamalla asiakkaat mukaan jo kehitystyö vaiheessa saadaan varmasti parempia tuloksia aikaiseksi. Muutenkin uskon, että yhteistyö jopa eri toimialojen välillä tulee yleistymään. Huomataan, että yhdessä saadaan tehokkaampaa ja parempaa jälkeä aikaan. Tästä hienona esimerkkinä on co-working tapainen tila, jossa on eri alojen yrittäjiä samassa tilassa, jotka tarjoavat oman bisneksen lisäksi myös toisilleen omia palveluita ns. oravannahka kauppa tyyliin. Itseäni ainakin sytytti tämän kaltainen idea, jossa jokainen pystyy hyötymään toisista ja samalla auttamaan toisiaan, vaikka toimisivat täysin eri aloilla. Samassa toimistossa voi olla esimerkiksi kirjanpito yritystä, markkinointiyritystä ja vaikka tapahtuman tuotantoa. Kaikki pystyvät nimenomaan yhteistyöllä saamaan omasta toiminnastaan enemmän irti.

 

Itse pidän myös avoimuutta tärkeänä palasena. Nyt on jo huomannut, että yritykset ja yhteisöt pyrkivät olemaan paljon läpinäkyvämpiä ja tuomaan kaiken toimintansa lähemmäksi tavallisia kuluttajia. Mielestäni sillä pystyy voittamaan asiakkaan luottamusta itselleen. On huomannut myös tiimiakatemialla, että ne jotka ovat kaikkein avoimimpia omasta toiminnastaan ovat yleensä arvostettuja ja heidät huomataan.

Internetin ja teknologian välityksellä kaiken jakaminen on jo melkein mahdollista ja sitä hyödyntämällä kaikki tulee tehostumaan. Sen avulla pystyy saamaan myös enemmän resursseja käyttöön ja tavoittaa tarvitsemiaan kontakteja. Kaikki tieto alkaa olemaan jo tänä päivänä kaikkien saatavilla ja olemalla itse niistä avoimena ja etsimällä koko ajan uutta pystyy kehittämään omaa toimintaa koko ajan tarvetta vastaavaksi.

 

Kirjassa puhuttiin paljon siitä, kuinka monenlaisella vuokraustoiminnalla pystyy tehostamaan resurssien käyttöä. Esimerkkinä oli esimerkiksi airbnb, joka vuokraa yksityisten ihmisten asuntoja ympäri maalimaa. Itselläni on tullut jonkinlainen kiinnostus erilaista vuokraustoimintaa kohtaan. Esimerkiksi yksityisautoilun tai auton omistamisen vähentyessä esimerkiksi erilaisten kulkuneuvojen tarve vuokraukseen voi yleistyä. Palveluntarjoajia on totta kai jo paljon markkinoilla, mutta siihen pitäisi kehittää jotain uuden kaltaisia innovaatioita kuten uber on tehnyt.

 

Tulevaisuuden taitoja ja ominaisuuksia

Kuten edellä mainitsin tulevaisuuden tarkkaa suuntaa on vaikea ennustaa, mutta tarvittavia taitoja on mietitty ja spekuloita paljon. Tiimiakatemialla on saanut talteen paljon asioita, jotka tulevaisuudessa tuottavat hyötyä sitten yrityselämässä tai palkkatöissä. Maailma on koko ajan menossa hektisempään suuntaan ja ihmiset ovat enemmissä määrin vain fyysisesti läsnä asioissa. Keskittymiskyky tekemiseen on varmasti taito, joka täytyy pystyä pitämään ja hallitsemaan kaiken ns. kaaoksen keskellä. Toinen asia mikä on osattava on ongelmien ratkaisukyky. Eteen tulee jatkuvasti uusia asioita ja ympärillä pyörii lukuisia vaihtoehtoja ja auki olevia ovia, joista pitää pystyä menemään eteenpäin. Ongelman ratkaisukyky on mielestäni sitä, että ei jää lepäämään paikalleen miettimään ja harmittelemaan eteen tulevia asioita vaan pystyy reagoimaan nopeasti ja hakemaan aina asioista ne parhaiten eteenpäin vievät asiat. Suunnitelmallisuus ja järjestelmällisyys on tässä mielestäni isossa osassa, koska ennakointi auttaa ennustamaan eteen tulevia asioita ja sen avulla pystyy reagoimaan paremmin. Yhtenä tärkeänä asiana on vielä verkostojen luominen ja vuorovaikutustaidot. Kuten edellä tuli mainittua niin yksin tekeminen on vähentymässä huomattavasti ja jatkuva jopa raja-aitojen yli vuorovaikuttaminen ja sen hyödyntäminen tulee olemaan iso osa tulevaa. Kontaktien määrää ja niiden rohkeaakin hyödyntämistä pitää pyrkiä lisäämään ja uskaltaa tehdä.

 

  • Keskittyminen
  • Ongelman ratkaisu
  • Ennakointi ja trendien tunnistaminen
  • Verkostot ja vuorovaikutus

 

Kirjassa käsiteltiin yhtenä asiana myös koulutuksen tulevaisuutta. Siinä painotettiin paljon jo ilmi tullutta yhdessä tekemistä. Itse arvostan Tiimiakatemia maailmassa juuri seitä, että pystytään jakamaan yhdessä asioita ja kehittämään niitä toistemme tiedoilla ja taidoilla eteenpäin. Tiimiakatemia on juuri paikka, jossa vuorovaikutuksen merkitys korostuu ja oppii löytämään itsestään piirteitä, joita haluaa kehittää ja viedä eteenpäin. Ainakin itse olen saanut siellä paljon myös henkistä kasvua mikä mainittiin kirjassa yhtä tärkeänä kun minkä tahansa muun taidon oppiminen. Pidän myös tärkeänä sitä, että asioita on pakko ollut oppia soveltamaan ja ymmärtänyt, että kaikki ei ole aina niin mustavalkoista. Tiimiakatemia on antanut oppia myös paljon tulevaisuuden työyhteisöstä ja toimintatavoista. Kirjassakin mainittiin siitä, että tulevaisuudessa työyhteisöt eivät tule olemaan niin hierarkisia eivätkä organisaatiot voi olla liian jäykkiä vaan pitää pystyä toimimaan joustavammin ja nopeammin.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!