Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Uskalla rikkoa rajasi

Kirjoitettu 29.04.13
Esseen kirjoittaja: Tuomo Heinilä
Kirjapisteet: 2
Kirja: Uskalla rikkoa rajasi
Kirjan kirjoittaja: Wayne W. Dyer
Kategoriat: 1.5. Oppimisen klassikot

Uskalla rikkoa rajasi, 5.0 out of 5 based on 1 rating
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

”Ja kun pidätte elämänkokemustanne henkilökohtaiseen kasvuun auttavana voimavarana ettekä osoituksena puutteistanne niin silloin teistä on kehittymässä todellinen voittaja”.

Uskalla rikkoa rajasi kertoo kuinka voit tulla oman elämäsi voittajaksi. Voittamisella ei tarkoiteta vain ulkoisia saavutuksia ja mittareita, vaan sitä, että elää itselleen merkityksellistä elämää, elää omien aitojen tavoitteidensa mukaan ja arvostaa omia valintojaan. Tämä tarkoittaa ajelehtimisesta luopumista ja vastuun ottamista omasta elämästä ja sen suunnasta. Ihminen on sisältäpäin ohjautuva, ei ulkoisten normien sanelema. Hän uskaltaa ottaa riskejä, valloittaa uusia alueita ja nähdä maailma sellaisena kuin se on. Elämä on seikkailu, joka on tarkoitettu elettäväksi ja koettavaksi.

Liian usein ihmiset elävät omaa elämäänsä rutiinien pohjalta. Elämä pyörii omaa rataansa, eikä mietitä sen syvemmin elämän tarkoitusta ja merkitystä. Ajatellaan, että kyllä sitä kerkeää sitten kiikkustuolissa miettiä näitä elämän syvempiä arvoja. Kun ihminen elää päämäärättömästi vain hetki kerrallaan tai toisaalta arjen rutiinien pyörityksessä, hukkaa hän samalla syvällisen ymmärryksen oman elämänsä merkityksestä ja tarkoituksesta. Pysähtymällä ja kuuntelemalla alkaa sisimmästä nousta viestejä, joita arjen pyörityksessä ei ole huomannut. Sisimmästä nousee iloa ja kaipausta, mutta samalla myös surua ja muita tukahdutettuja tunteita. Tämä pysähtyminen ja tiedostaminen ovat avain kasvuun.

Olen listannut seuraavaksi otteita kirjasta, jotka auttavat löytämään voittajan asenteen, suhtautumaan omaan elämään positiivisesti ja ottamaan vastaan se hyvä, mitä elämä haluaa tarjota.

Voittajan asenne:

”Rajoittamaton ihminen toimii sisäisten viestien pohjalta, ei ulkoisten. Niinpä rajoittamaton ihminen etsii itsestään vastausta siihen, onko hän voittaja vai ei. Hän ymmärtää miten hyödytöntä on yrittää käyttää jotakin ulkopuolista tekijää oman asemansa määrittämiseksi”.

Epäonnistuminen, tavoitteiden saavuttaminen:

”Sama pätee myös silloin, kun ette ole onnistunut saavuttamaan itselle asettamaanne tavoitetta. Ette ole epäonnistunut ihminen vain siksi, että ette onnistunut saavuttamaan jotakin tavoitetta; teidän on vain otettava oppia kokemuksesta ja asetettava itsellenne uusia tavoitteita. Ilman epäonnistumisia ette voi oppia mitään. Jokainen, joka on joskus saanut jotakin aikaan, on joutunut kokemaan monia epäonnistumisia. Mutta meidän ei pidä milloinkaan leimata itseänne epäonnistuneeksi oppimisprosessin aikaan. Heti kun pidätte itseänne epäonnistuneena, suhtautumisenne itseenne muutu kielteiseksi, ja silloin alatte uskoa siihen hölynpölyyn, että te olisitte muka häviäjä omassa elämässänne. Itsenne leimaaminen häviäjäksi estää teitä kasvamasta, ja vaaravyöhykkeistä vapautuneelle ihmiselle kyky kasvaa on kaikki kaikessa hänen elämässään”.

”Mikään, mikä estää teitä kasvamasta, ei ole puolustamisen arvoista, ja itsensä pitäminen häviäjänä on suurin este kasvuun tähtäävien valintojen tiellä”.

”Sataprosenttinen voittaja tietää, että koulutus on täysin sisäinen asia – että tiedon hankkimisen syyksi riittää pelkästään sen tuottaman ilo, se, että tieto vie hänet lähemmäksi.. elämän arvostusta, kauneutta. Jollette anna periksi toisten painostukselle opintoasioissa, vaan opiskelette sitä mitä haluatte opiskella vain oman itsenne takia, te olette hyvää vauhtia kehittymässä sataprosenttiseksi voittajaksi myös opintojen alalla”.

”Te pääsette asemaanne sen mukaan, kuinka paljon luotatte itseenne ja mitä teette, ettekä sen perusteella, mitä todistuksessanne lukee”.

Oman elämän hallinta:

”Rajoittamattomat ihmiset suhtautuvat elämään ainutlaatuisella tavalla, ja tästä erilaisesta näkemyksestä johtuen he pystyvät näkemään asiat hyvin selvästi valintojen muodossa, joita he voivat itse tehdä sen sijaan että tuntisivat olevansa ansassa tai muuten kykenemättömiä pitämään elämäntilanteidensa ohjaksia hallussaan”.

”Rajoittamattomat ihmiset saavat elämästään irti enemmän nautintoa, onnea ja täyttymystä, koska he ovat oppineet ajattelemaan ja tekemään valintoja, joita useimmat ihmiset yksinkertaisesti kieltäytyvät tekemästä. Valitse omien elämänolosuhteiden henkilökohtainen hallinta”.

”Rajoittamattomat ihmiset pyrkivät miltei kaikessa toiminnassaan tyydyttämään korkeampia tarpeitaan. Totuuden, yleisen oikeudenmukaisuuden, kauneuden, täydellisyyden ja hyvyyden tavoittelu on päällimmäisenä heidän elämässään. Heitä ei kiinnosta valta, materialismi tai toisten riisto. Rajoittamaton ihminen rakastaa ruumistaan, pitää siitä hyvää huolta eikä yritä jatkuvasti päteä fyysisen suorituskykynsä avulla”.

Tietoisuus elämäntehtävästä:

”Keskusteltuani ihmisten kanssa, jotka ovat tietoisia elämäntehtävästään ja päämäärästään, olen havainnut käytännöllisesti katsoen jokaisen saavan sisäisen tyydytyksensä työskentelemisestä toisten hyväksi. Kun autatte parantamaan jonkun toisen elämänlaatua millä tasolla hyvänsä, löydätte suurimman täyttymyksen lähteen ja varmimman tien tietoisuuteen omasta elämäntehtävästänne”.

Rehellisyys itselle:

”Ehdoton rehellisyys edellyttää kykyä tunnistaa itsensä ja ainutlaatuinen ihmisyytensä. Se merkitsee sitä, että ihminen pystyy vastaamaan kysymykseen kuka minä olen joutumatta käyttämään kaavamaisia nimilappuja ja tilastotietoja”.

”Kysymys on siitä, kuina paljon tietoa teillä on itsestänne ja kuinka valmis olette myöntämään itsellenne kaikki puutteenne ja puolustusmekanisminne – katsomaan itseänne kasvoista kasvoihin ja näkemään itsenne sellaisena kuin olette”.

Kirjassa käsiteltäviä aihepiirejä:

 • Tulevaisuudessa eläminen ( <-> miten elää tässä hetkessä?)
 • Menneisyyden taakasta vapautuminen
 • Täydellinen omistautuminen jollekin
 • Dikotominen ajattelu (miksi siinä ei ole järkeä!)
 • Sisäiset viestit <-> ulkoaohjautuvuus, normit, säännöt, etiketit
 • Hyväksykää maailma sellaisena kuin se on
 • Hyväksykää itsenne
 • Nauttikaa elämästä, elämä on sinua varten
 • Rehellisyys itseä kohtaan
 • Kunnioittakaa korkeimpia tarpeitanne: Yksilöllisyys, kunnioitus, yhteenkuuluvuudentunne, hellyys ja rakkaus, merkityksellinen työ, vapaa-ajan toiminta ja rentoutuminen, luovuus, oikeudenmukaisuus, totuus, kauneus.
 • Elämän pitäminen pyhänä
 • Tietoisuus elämäntehtävästä
 • Olla oman elämänsä 100 % voittaja

Tagit: , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!