Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Verkkovalta – avain menestykseen

Kirjoitettu 14.03.19
Esseen kirjoittaja: Johanna Torkkel
Kirjapisteet: 3
Kirja: Verkkovalta – voittaminen sosiaalisten teknologioiden maailmassa
Kirjan kirjoittaja: Charlene Li ja Josh Bernoff
Kategoriat: 6.7. Sosiaalinen media ja markkinointi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Charlene Li ja Josh Bernoff kirjoittivat kirjan Verkkovalta – voittaminen sosiaalisten teknologioiden maailmassa (2009). Verkkovallalla tarkoitetaan kirjassa sitä, että netti määrittelee paljon yritystoimintaa, sillä nykypäivänä lähes kaikki asiat hoidetaan netissä. Ihmiset saavat verkosta tietoa, tukea, ideoita, tuotteita ja neuvotteluvoimaa. He käyttävät verkossa olevia työkaluja, kuten tiedostojen jakamista ja tallentamista helpottavia toimintoja. He pitävät myös yhteyttä keskenään erilaisten viestittelysovellusten ja foorumien avulla. Näin ihmiset ottavat muiden kokemukset itselleen. He kertovat toisilleen omia mielipiteitään eri tilanteista, ja ennen kaikkea eri yrityksistä. Tieto leviää helposti ja nopeasti kauaksikin, jolloin yrityksen maine muuttuu sen mukana jopa turisteille. Eteenkin negatiivinen kokemus leviää helposti, jolloin yritys voi joutua jopa konkurssiin. Erityisesti toistuvat virheet aiheuttavat laajasti huonoa mainetta. Sitä on vaikea muuttaa enää jälkeenpäin, sillä mielipidetekstejä ei voi muuttaa tai joissakin paikoissa edes poistaa. Lisäksi teksti on luultavasti lähtenyt jo leviämään, jolloin tekstin kopio tai ajatukset voivat olla jo ties missä. Netissä on todella paljon eri paikkoja, joissa jaetaan tietoa, joten yritys ei edes pysty seuraamaan jokaisen sivuston virtaa. Verkossa on myös lisääntynyt kuluttajien keskeinen kauppa. Vanhoja tavaroita pystyy myymään ja ostamaan monissa paikoissa huomattavasti halvemmalla kuin uusia tuotteita. Joskus jopa ilmaiseksi. Tietenkin tavarat ovat usein kuluneita eikä niissä ole takuuta. Monet kumminkin ostavat näitäkin tuotteita, sillä heillä ei ole varaa uuteen tuotteeseen. Tämä kirpputoritoiminta tappaa yritysten kauppaa, jolloin heidän täytyy keksiä entistä parempia keinoja saavuttaakseen asiakkaat. Kirjassa on hyvä sitaatti määritelmästä: ”verkkovalta on sosiaalinen trendi, jossa ihmiset käyttävät tekniikoita saadakseen tarvitsemansa asiat toisiltaan eivätkä yrityksiltä ja muilta perinteisiltä instituutioilta”.

Miksi ihmiset käyttävät nettiä niin paljon? Olemme luonnostaan riippuvaisia toisistamme ja tukeudumme toisiimme. Meillä on tarve olla sosiaalisessa kontaktissa toistemme kanssa, sillä siten saamme apua ja tukea eri asioihin sekä pystymme jakamaan ilomme ja surumme keskenämme. Saamme myös voimaa toisiltamme vaikeissa asioissa ja tilanteissa. Teknologia on muuttanut ihmisten sosiaalisen kanssakäymisen täysin. Enää emme puhu kasvokkain tai soittele tutuillemme, vaan teemme kaiken netissä. Juttelemme viestien välityksellä tutuille, foorumeilta saamme apua ongelmiimme tuntemattomilta ja sähköpostilla sovimme tärkeistä tapaamisista. Viestintä on sijoittunut nettiin, koska siellä toiminta on nopeaa ja kaikkialla sekä ajasta riippumatonta. Pystymme hankkimaan ystäviä ja kumppaneita ympäri maailmaa ilman lisähintaa. Saamme myös tietoa eri matkustuskohteista sillä jo käyneiltä ihmisiltä arvostelusivustoilla. Vaikka netissä dominoidaan ilmaisilla tiedonhauilla ja yhteydenpitovälineillä, on siellä myös mahdollisuus rikastua. Netissä oleva liiketoiminta muodostuu mainoksista ja kulutushyödykkeistä. Joka paikassa mainostetaan. Joissain jopa liian paljon. Ihmisille syötetään eri yrityksistä tietoa ja tuotteita, jolloin ihmisille tulee ”tietoähky”. He siis saavat enemmän tietoa kuin pystyvät käsittelemään. Usein mainokset jätetään huomioimatta, jolloin niiden merkitys laskee ja asiakkaiden tavoittavuus tulee haastavammaksi.  Koska kulutus on siirtynyt hyvin paljon nettiin esimerkiksi verkkokauppojen myötä, ei perinteisiä liiketiloja useinkaan tarvita. Ihmisistä on tullutkin laiskoja, kun heidän ei tarvitse lähteä liikkeelle kotisohvaltaan. He pystyvät ostamaan hyödykkeitä helposti, nopeasti ja milloin vain, jolloin kulutuskin on lisääntynyt. Kaiken täytyy nykyään löytyä netistä, tai asian olemassaolosta tai tarkoituksesta ei tiedetä. Harvoin ihmiset menevät sokkona mihinkään liikkeeseen. Yrityksiä pitää pystyä nykyään vertailemaan netissä niiden laadusta ja hinnasta. Muuten ne eivät ole kilpailukykyisiä. Ihmiset haluavat tehdä päätöksen kaikesta (ravintolasta festivaaleihin) kotonaan, jotta pääsevät itselleen parhaaseen paikkaan heti. He eivät halua huonoja kokemuksia kokeilemalla vain jotakin paikkaa sokkona. He eivät myöskään jaksa kokeilla eri paikkoja, sillä eteenkin ruokapaikkoja on pilvin pimein joka paikassa.

Miten pystyy hyödyntämään verkkovaltaa?

Yrityksen pitää pystyä kehittämään, korjaamaan ja mainostamaan tuotteitaan. Silloin se voi pysyä muiden mukana, tai edellä, ja kasvaa. Se on tärkeää, jotta toiminta on kannattavaa. Jotta pystyy lisäämään liiketoimintaa, täytyy pystyä analysoimaan, missä olisi parannettavaa. Analysointia voi tehdä kävijäliikenteen seuraamisella sekä palautekyselyillä. Palautekyselyt voivat olla sivuilla oleva linkki, kaikille lähetettävä kysely tai tuotteen arvostelun mahdollisuus. Kaikista paras keino saada palautetta on tyrkyttää sitä asiakkaille. Asiakkaat vastaavat mieluiten arvosteluihin, sillä niihin pitää kertoa vain oma mielipide. Muihin kyselyihin tarvitaan usein pohdiskelua, joka ei kiinnosta useinkaan asiakkaita. Kävijäliikennettä pystyy seuraamaan monella tapaa. Yksinkertaisin tapa on pitää lukua, montako kävijää käy sivuilla ja milloinkin. Se ei kumminkaan kerro muuta kuin kuinka hyvin ihmiset löytävät sivuille. Parempi tapa on seurata, mitä kautta ihmiset löytävät sivuille, kauanko he vierailevat sivuilla, mistä he ovat kiinnostuneita sekä kuinka moni ostaa ja mitä. Siten pystytään arvioimaan, missä kannattaa mainostaa, mitkä tuotteet kannattavat ja kuinka kannattavaa liiketoiminta on minäkin hetkenä. Näitä on tärkeää tutkia, jotta pystyy tehostamaan ja tekemään liiketoimintaa kannattavammaksi. Vielä tarkempia tuloksia saa kumminkin esiin sillä, että sivustoille on mahdollista tehdä tili tai sinne voi kirjautua esimerkiksi Facebookin kautta. Siten pystytään seuraamaan, kuinka usein tietty ihminen käy ostoksilla ja mitä tuotteita hänelle voisi mainostaa. Ihmisille tulee olla mahdollisimman helppoa asioida sivuilla, joten siksi on kätevää, että he voivat kirjautua sisään Facebook-profiililla. Siten heidän ei tarvitse joka paikkaan tehdä erillistä tiliä, jolloin tiedot saa automaattisesti palveluun Facebook-profiilista.

On myös tärkeää olla läsnä asiakkaiden ostoprosessissa. Täytyy osata kuunnella asiakkaita, kun selvittää, mitä yrityksestä ja tuotteista ajatellaan. Siten tuotteita ja palvelua pystyy kehittämään asiakkaille miellyttävämmäksi. Asiakkaille on tärkeää myös puhua. Netti on täynnä erilaisia yhteisöjä, joten omaa liiketoimintaa vahvistavissa yhteisöissä kannattaa olla mukana. Siten pystyy kasvattamaan luottamusta ja läpinäkyvyyttä asiakkaiden silmissä. Silloin asiakkaat ajattelevat, että heistä välitetään, jolloin heistä on mukavampi asioida yrityksessä. Myös omia yhteisöjä on hyvä perustaa, sillä niitä on helpompi seurata ja analysoida. Asiakkaita täytyy osata aktivoida, jotta he päätyvät ostamaan. Markkinointimateriaalin täytyy olla uskottavaa ja kiinnostavaa, jotta asiakkaat jaksavat perehtyä niihin. Tuotteiden arvostelut ja arvioinnit ovat tehokas tapa saada luottamusta asiakkaisiin. Jos monet muutkin ovat olleet tyytyväisiä tuotteesta, miksei itsekin olisi? Asiakkaille tehdyt yhteisöt ovat myös hyvä tapa aktivoida heitä. Siellä he saattavat kertoa palautetta ja kehitysideoita yritykselle, jolloin he pääsevät osaksi kehitysprosessia. Silloin he saavat taas käsityksen, että heistä välitetään, joka heijastuu ostokäyttäytymiseen ja suositteluun. On myös tärkeää antaa tukea esimerkiksi laitteen toiminnan ongelmatilanteissa. Asiakkaat saavat siten hyvän kuvan yrityksestä. Osallistaminen on myös tehokasta markkinointia. Kun laittaa ilmoituksiin kysymyksen ja seuraa kommentteja, saa paljon tietoa asiakkaista sekä heidän tarpeistaan ja ideoistaan. Kumminkaan ikinä ei saa luvata liikoja, sillä se vaikuttaa negatiivisesti asiakkaiden käsitykseen yrityksestä. Kaikki lupaukset tulee olla annettavissa.

Koko organisaation pitää olla tekemässä muutosta. Kaikki lähtee yrityksen johdosta. Heidän tulee näyttää alaisilleen mallia, jotta alaiset ymmärtävät, että yritys haluaa todella toimia strategiansa mukaan. Jos johto ei toimi määräyksiensä mukaan, näyttäytyy yrityksen strategia turhalta ja vain muodolliselta alaisille. Kaikkien tulee lisäksi ymmärtää verkkovalta ja sen merkitys sekä mahdollisuudet, jotta henkilökunta tietää, miksi sen eteen täytyy tehdä hommia. Jos yrityksessä on paljon työntekijöitä, jotka eivät ymmärrä verkkovaltaa, olisi siitä hyvä pitää esitys ja kertoa, mitä yritys voi saavuttaa sillä. Mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse, sitä paremmin hän yleensä ymmärtää verkkovallan merkityksen, sillä he ovat jo nuorena tutustuneet nettiin ja sen mahdollisuuksiin. Oma sukupolveni on päässyt hyvin sisälle netin ihmeelliseen maailmaan. Suurin osa meistä ymmärtää, että netti on nykypäivän markkinointi ja myyntikanava. Koko ajan yhä enemmän liiketoiminnat siirtyvät nettiin, jolloin täytyy keksiä uusia kanavia vaikuttaa ihmisiin sekä tarvittaessa kehittää uusia paikkoja ja keinoja. Maailma muuttuu ja yritysten pitää olla ajan hermolla. Muuten ne näyttäytyvät vanhanaikaisina. Jos yritys on vanhanaikainen, nuoremmat sukupolvet eivät halua asioida siellä ja yritys menettää asiakkaita. Kerran kun joutuu huonoon valoon, siitä ei pääse eroon, ainakaan helposti. Mitä pahemmin mokaa, sitä vaikeampaa on enää nousta.

Esimerkki verkkovallasta

Verkkovalta syrjäyttää yrityksiä. Monet yritykset joutuvat lopettamaan kivijalkaliikkeensä, sillä suurin osa ihmisistä ostaa netistä. Verkosta saa usein halvemmalla ostettua tuotteita, jolloin ostoliikenne vaihtuu nettiin. Vain osa paikallisista, ja usein pitkäaikaisista, asiakkaista jää asioimaan kivijalkaliikkeeseen, sillä tuotteen saa heti mukaansa tai yrityksellä ei ole ollenkaan verkkokauppaa. Jotkut haluavat myös kannattaa paikallisia tai pieniä yrityksiä. Jos yrityksellä ei ole verkkokappaa se menee usein nurin. Sen lisäksi, että ihmiset ostavat usein verkosta, he myös vertailevat eri liikkeitä heidän verkkokauppojensa perusteella. Koska sieltä näkee tuotteen tarkat tiedot ja hinnan, netti on helppo kanava vertailla yrityksiä. Hyvä esimerkki kivijalkaliikkeen syrjäytymisestä on Mööpeli Outlet. Sillä on sekä kivijalkaliike että ”verkkokauppa” Tori.fi-sivustolla. Torista tulee noin 40% koko myynnistä, joten kivijalka on syrjäytymässä. Tiimimme ottikin esille viime treeneissä, että kannattaisiko kivijalka lopettaa ja keskittyä verkkomyyntiin tai pop-upiin. Jos liike sijaitsisi lähellä Jyväskylän keskustaa, eikä Säynätsalossa, kävisi siellä varmasti enemmän ihmisiä myös itse liikkeessä. Kumminkin esittelytuotteet ja II-laatuiset tuotteet ovat ihmisten mielestä käytettyjä. Siksi niiden verkkomyynti ei ole niin suosittua kuin yleensä huonekaluliikkeillä. Ihmiset haluavat usein nähdä itse, mitä vikaa tuotteessa on ennen kuin tekevät ostopäätöksen. On siis aivan eri asia ostaa uusia tuotteita verkosta, sillä niiden pitäisi olla I-laatuisia. Jos ne eivät ole, niistä voi tehdä reklamaation ja saa uudet, hyvät tuotteet. Mööpelin huonompilaatuisissa tuotteissa ei ole tätä mahdollisuutta, sillä tuotteet ovat yksilöitä ja samaa tuotetta ei useinkaan ole toista. Niitä ei siis pysty vaihtamaan toiseen, hyvälaatuiseen tuotteeseen.

Mööpelin idea on hyvä, mutta sitä pitäisi kehittää nykypäivän vaatimusten mukaiseksi. Yrityksellä on hyvä olla jokin kivijalkaliike. Muuten osa ihmisistä ei varmasikaan asioi yrityksessä. Kumminkin lähes puolet tuotoista tulee verkosta. Sitäkään ei siis voi lopettaa. Mööpelin projektiryhmässä olevat henkilöt sanovat myös, että oman verkkokaupan perustaminen olisi vaikeaa, sillä tuotteita on yleensä vain yksi. Ne vaihtuvat jatkuvasti, joten tulisi varmasti tilanteita, että joku ostaa tuotteen netistä ja samaan aikaan tuote myytäisiin liikkeessä. Se olisi ikävä tilanne kaikille ja antaisi huonon kuvan yrityksestä. Siksi Tori onkin varmasti valikoitunut ”verkkokaupaksi”. Siellä jokainen tietää, että tuotteita on vain yksi kutakin kappaletta. Lisäksi Torissa myydään käytettyä tavaraa, joiksi ihmiset Mööpelin tuotteet määrittelevät. Se on siten looginen paikka myydä ja markkinoida yritystä. Kun hakutuloksiin tulee Mööpelin tuotteita, ihmiset kuulevat Mööpelistä ja osaavat asioida liikkeessäkin. He myös näkevät, millaisia tuotteita siellä on myynnissä, kun he etsivät käytettyä tavaraa. Yritykset kun ajatellaan usein uusien tuotteiden myyjiksi, niin Mööpelistä saa heti oikean kuvan. Oma verkkokauppa ei olisi silti mahdoton ajatus, sillä onhan autoliikkeilläkin sama tilanne. Jokainen auto on uniikki, mutta silti netissä on jokaisen auton tiedot ja hinta. Siellä ei tosin pysty heti ostamaan tuotetta, vaan pitää jättää yhteydenottopyyntö tai soittaa suoraan myyjälle. Mööpelissä voisi toimia, jos verkkokaupassa olisi yhteydenottopyyntömahdollisuus. Silloin ei tarvitsisi päivystää työajan ulkopuolella soittoja.

Ja vielä lopuksi

Tiimimme pitäisi hyödyntää paremmin verkkovaltaa. Meillä on kyllä somekanavia, mutta niitä ei päivitetä. Somet voisi laittaa kuntoon ja somevastaavat voisivat päivittää niitä. Silloin kaikki tiimiläiset voisivat jakaa päivityksiä omiin someprofiileihinsa ja LinkedIniin. Jokaisesta projektista voisi laittaa jonkin kuvan ja pienen kuvatekstin. Jokainen, joka oli mukana projektissa, voisi jakaa päivityksen, jolloin ihmiset tietäisivät konkreettisesti, mitä kyseinen henkilö on tehnyt. Siten myös henkilö saisi näkyvyyttä ammatillisessa mielessä. Muutenkin jokaisen tulisi laittaa LinkedIn kuntoon ja päivittää sitä aktiivisesti. Silloin sitäkin kautta voisi saada projekteja. Jokaisen kannattaisi myös itse seurata muiden päivityksiä, jotta pystyy onkimaan itselleen sopivat asiakkaat ja liikekumppanit. Voisimme laittaa myös nettisivuillemme isoimmista menneistä projekteista tiivistelmän. Silloin asiakkaat näkisivät konkreettisia asioita, joita olemme saaneet aikaan. Se lisää luottamusta, jolloin asiakassuhde on parempi. Jatkuvasti vireillä olevat projektit voisi tuotteistaa, jolloin asiakkaat voisivat itsekin ottaa yhteyttä. Esimerkiksi VR-simulaattoria on ajateltu myytäväksi uudelleen. Siitä voisi tehdä paketin sivuillemme, jossa on myös hinta. Kuvakin olisi hyvä olla, jotta asiakkaat näkevät, mistä on kyse. Sitten jotkin asiakkaat saattaisivat ottaa meihin yhteyttä sitäkin kautta. Ihmiset saattaisivat löytää projektin Googlen kautta tai tiimiläisemme LinkedIn-profiilista. Jos jokainen siis linkkaisi Dynan nettisivut profiiliinsa. Asiakkaillekin voisi vinkata, että sivuiltamme löytyy valmiita paketteja, jos he ovat kiinnostuneita palveluistamme, mutta he eivät osaa vielä sanoa, mitä haluisivat meidän tekevän.

Tavoitteenani on akatemian aikana tai sen jälkeen perustaa yritys. Olen miettinyt paljon, mikä olisi mukava ala, mutta en ole vielä löytänyt sitä. Minua kiinnostaa moni ala, joten tulee valinnan vaikeus, mitä ryhtyisi kokeilemaan. Minun pitäisi vain ryhtyä kokeilemaan kaikkea, niin saisin minulle sopivan alan selville. Vaikka ala ei ole vielä selvillä, olen lukiessani miettinyt, miten voisin tulevaisuudessa hyödyntää verkkovaltaa yrityksessäni. Tietenkin riippuu paljon kohderyhmästä, mistä voin asiakkaat tavoittaa. Kumminkin pyrin siihen, että asiakaskuntani muodostuisi keski-ikäisistä. He käyttävät usein somea, mutta ei niin aktiivisesti kuin nuoret. Heille voi siis mainostaa Facebookissa, Googlessa, YouTubessa ja muiden sivustoilla. Jos esimerkiksi minulla olisi vaateliike, voisin mainostaa esimerkiksi muodista kerrottavassa artikkelissa. Myös bloggareiden kanssa voisi tehdä yhteistyötä, jos heitä seuraa moni.

Verkkovalta on iso osa nykyistä liiketoimintaa. Se kasvaa koko ajan, joten kohta ei varmasti ole ollenkaan kivijalkaliikkeitä. Pian tehdään varmasti jopa ruokakaupoista pelkkiä nettitilauksia. Siten se lisää postin työtä ja muuttaa työtehtäviä. Postille tarvitaan silloin kylmäauto, joka kuljettaa ihmisten ruokaostoksia. Tällä menolla ihmiset eivät kohta osaa normaalia kanssakäymistä, eikä liikkeissä asioimista. He pysyvät vain kotona ja ovat tietokoneella tai puhelimella. Heidän yleiskuntonsa ja sosiaaliset taidot unohtuvat. Mieleeni tuli elokuva Surrogates – sijaisrobotit (2009). Se on futuristinen elokuva, jossa ihmiset ohjailevat robottia aivoillaan. Jokaisella on siis oma robotti, jolla liikkuu ja tekee töitä. Ihminen vain makaa koneessa, sillä hän näkee ja kokee asiat robottinsa kautta. Jos teknologiaa ei kohta ruveta käyttämään vain ihmisten tueksi, tulee lopputulos olemaan elokuvan tyylinen. Nyt pyritään vain tekemään mitä ihmeellisempiä ja inhimillisempiä teknologioita sekä syrjäytetään ihmisten työtä ja keskinäistä kanssakäymistä. Uskon kumminkin, että tiedemiehet tajuavat tämän jossakin vaiheessa, eikä päästä teknologiaa villiintymään niin paljoa, että se korvaisi kokonaan ihmiset.

Tagit: , , , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!