Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Ihmiset ykköseksi

Liiketoiminnassa menestyminen perustuu siihen, että yrityksellä on jotain, mitä sen kilpailijoilla ei ole. Menestyksekkään ihmisen sen sijaan erottaa kurjuudessa elävästä tämän itsensä kehittämisen kyvyt. Yhä useammin nykypäivänä nämä ihmiset ovat yritystoiminnassa se kilpailuetu, tietotaitotahto-pankki, jota muilla ei ole. Malmelin esittää kirjassa ajatuksen, kuinka ihmiset ovat yksi yritysten alikäytetyimmistä resursseista. Tällainen alikäyttö johtuu mielestäni siitä yksinkertaisesta syystä, että vaikka työntekijät työtunnillisesti ja tuloksellisesti tekevät oletetun, se ei ole riittävästi enää tänään.. Tulevaisuutta on ennakoitava ja ihmisistä on vapautettava heidän halunsa kasvaa ja erikoistua. Siten eilispäivän oppi on muutosvoima tämän päivän työssä!

Olen tuntenut itse, kuinka omat henkiset resurssini ovat Tiimiakatemialla vapautuneet vähitellen pelkojen ja uskomuksien kahleista. Tähän on mielestäni tarvittu ympäristö ja yhteisö, joka luovasti on mahdollistanut vastuunottamisen itsensä lisäksi toisista ihmisistä, tiimistä ja tiimiyrityksestä. Tällainen ympäristö kannustaa jatkuvasti kyseenalaistamaan nykytilan ja tehdyt valinnat. Tuntuu, että suuri maailma on kutistunut helposti käsin pyöriteltäväksi palloksi, jossa kaikella on riippuvuussuhde kaikkeen. Samalla se on tuntemattomana sirpaloitunut lukemattomiin sfääreihin, joiden keskellä enää hädin tuskin näkee Jyväskylää kauemmas.

Tiimiakatemian luo rohkeasti omaa tulevaisuuttaan. Se kulttuurillinen energia jalkautuu valmennuksen, aikaisempien sukupolvien synnyttämän hiljaisen tiedon ja nykyisten tiimiyrittäjien kokeilujen kautta yksilön elämään. Näistä rohkeimmat luovat oman tulevaisuutensa. Se, että oppimisympäristöstämme on kirjoitettu ja sanottu kaikenlaista Suomessa, mutta etenkin maailmalla vapauttaa energiaa, joka sanojen kautta on siirtynyt teoiksi tänä aikana. Oppimisen vauhdittamiseksi tarvitaan vastaenergioita, joita koko maailman tylstyneet uskomukset ja vertaisten (myös minä olen vertainen muille) kulahtaneet maailmankatsomukset tyrkkivät tiellemme jatkuvasti. Tiimiakatemia on koulu ja minä olen opiskelija – sen aina unohtaa.

Se, että en ole tietoinen saamistani arvosanoista tai kurssien numeroista on suurimpia siunauksia, joita akatemia on suonut virallisen koulutieni loppuvuosille. Olen kehittynyt palautteensaajana ja vastaanottajana. Olen saanut suoraa palautetta muilta ja oppinut itse vuosien valmennuksen myötä reflektoimaan säännöllisesti ja entistä taitavammin.

 

Luovuus on kykyä pysähtyä ja uppoutua
Näin neljännen vuoden jouluna ymmärrän taaksepäin katsoessani, kuinka pitkä prosessi Tiimiakatemia on. Kuinka valtavan matkan tiimit käyvät sisäistääkseen tiimioppimisen ja toteuttaakseen yhteisöllistä luovuutta. Luovuuden löytäminen omaan arkeeni on ollut mullistavimpia oivalluksia tämän pitkän oppimisprosessin tuotoksena. En ollut aiemmin elämässäni käsitellyt luovuutta osana minuuttani tai esimerkiksi päätöksentekoa. Kuvittelin, että luovuus loistaa kuvaamataidon luokissa ja näyttämöverhojen välissä – siellähän se näyttäytyykin. Tiimiakatemialla opin, että näkemäni tai ajattelemani käsitys saattaa silloin tällöin olla hyvin poikkeava yleisesti ajateltavasta. Luovuutta on kaikkialla ja meistä monilla. Kun vain ikään kuin ”jaksamme” tarkastella uusista näkökulmista, voi syntyä jotain uutta. Luovuustaitojeni ilmentämisessä on pikemmin kyse siitä, kuinka kuinka lähden toteuttamaan ajatuksiani.

En ole kehittänyt vielä mullistavaa liiketoimintaa, mutta prosessin tärkein pyörä, itsensä muuttamisen halu on polkaistu pyörimään.

Malmelin yritysten ja yhteisöjen on aktiivisesti ja uskaliaasti luotava omaa tulevaisuuttaan. Tiimiakatemia on rohkeasti erilainen. Se pelottaa – se ei tuota valmiita vastauksia. Meillä se tarkoittaa, että kaikille saman kurssin kirjanneille oppijoille ei voi antaa samalta graafilla numeroa. Tiimiyrityksen tasolla olemme rohkeasti lähteneet luomaan omaa suuntaamme ja synnyttämään oman heimomme alun – Futurethinkersin. Toistaiseksi FT on ideologia ja suuri kupla, jonka voimin kykenemme toteuttamaan mitä haluamme. Koen, että yrittäjyys on luonnollinen väylä ryhtyä toteuttamaan akatemiaoppejani mymmin jälkeen.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!