Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Kirjoitettu 25.03.20
Esseen kirjoittaja: Petra Heikkinen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Viisi toimintahäiriötä tiimissä
Kirjan kirjoittaja: Patrick Lencioni
Kategoriat: 1.3. Oppivan organisaation ja tiimiyrityksen kehittämistyökalut, 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut, 2.4. Tiimiliiderinä ja -valmentajana toimiminen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Tämä kirja oli itselle todella herättelevä. Kun luin kirjaa, pystyin peilaamaan monia tilanteita tiimin tilanteeseen, projektiryhmien tilanteisiin, tai erilaisiin kokemuksiin tiimityöstä. Tiimityötä voi ajatella kehityksen polkuna, joka johtaa ihan niin pitkälle huippua kohti, kun vain osaamme tiimin kanssa kulkea. Vaikka olemmekin tehneet kovasti töitä tiimityön kanssa, olemme vieläkin aika alussa, jos lähtee miettimään.

Tiimin on mahdollista olla saumaton, ja tämä kaikki perustuu luottamukseen. Vaikka akatemialla olemmekin paljon yhdessä, raudanlujaksi tiimiksi tuleminen vaatii paljon kaikilta. Kaikki lähtee luottamuksesta. Vaikka olemmekin tehneet paljon töitä rakentaaksemme luottamusta tiimin välillä, ei kaikkien tiimiläisten välillä luottamus ole niin suurta, että voisimme päästä etenemään pyramidin seuraavaan kohtaan, ratkaisemaan konfliktien pelkoa.

Ensimmäinen toimintahäiriö on luottamuspula. Luottamuspulan korjaamiseksi vaaditaan tiimin yhteistä aikaa ja tekemistä. Tätä toimintahäiriötä ei ole mahdollista korjata yhdessä yössä, vaan se vaatii paljon aikaa tiimin kesken, että luottamus ehtii rakentua. Miksi tämä toimintahäiriö mahdollistaa siirtymisen seuraavaan? Koska luottamus mahdollistaa konfliktin. Jos tiimiläiset eivät luota toisiinsa, on tuloksena tyhjää nyökyttelyä ilman todellisten mielipiteiden jakamista, koska kaikki ovat toisistaan epäluuloisia ja yleinen luottamus puuttuu. Mietimme tiimin kanssa treeneissä näitä asioita, ja tulimme siihen tulokseen, että olemme tietoisesti pyrkineet parantamaan luottamusta tiimimme kesken. Keskinäinen luottamuksemme on jo aika hyvällä mallilla, mutta emme vieläkään voi sanoa, että kaikki pystyisivät sataprosenttisesti luottamaan kaikkiin muihin.

Seuraava toimintahäiriö on konfliktien pelko. Jos tiimissä ei ole mahdollista käsitellä satavarmasti syntyviä ongelmia avoimella konfliktin käsittelyllä, syntyy turhaa jännitettä. Kun ilmapiiri on avoin tärkeistä asioista keskustelulle, tiimi on vapaa käsittelemään muita asioita, ja näin säästyy aikaa. Olemme myös tietoisesti miettineet konfliktien käsittelyä tiimissämme ja siitä on useaan otteeseen keskusteltu. Avoimuus on tavoitteena, ja olemme käsitelleet konflikteja mahdollisimman avoimesti parhaamme mukaan, ja ottaneet niitä ajallaan esille.

Kolmas toimintahäiriö on sitoutumisen puute. Yksimielisyyteen pyrkiminen on vaarallista tiimissä, koska sitä ei rehellisesti miltei koskaan tapahdu. Tiimissä on aina useampia mielipiteitä, ja ilmapiirin olisi tärkeä olla sellainen, että kaikkia kuullaan. Kaikkien mielipiteitä olisi tärkeä kuulla, koska kun jokaisen mielipide on kuultu, on kaikkien helpompi sitoutua yhdessä päätettävään asiaan vaikkei se kaikkien mielipiteiden kanssa linjassa tulekaan olemaan. Olemme käsitelleet, erityisesti viime aikoina, sitoutumista tiimiin ja sen kaikkeen toimintaan. Erään ison tapahtumamme suunnittelussa meiltä kaikilta vaadittiin sitoutumista suunnitelmaan, tiimiin ja ideaan. Yhteinen suunnitelma oli vaativa, vaikkakin tiimiyttävä, ja sitoutumisesta puhuttiin paljon. Tämä projekti vaati paljon sitoutumista, mutta ihan yleisellä tasolla sitoutumista ja asioita mitä se vaatii, on käsitelty paljon.

Neljäs toimintahäiriö on vastuun välttely. Sitä voivat aiheuttaa muun muassa erilaiset suoritusvaatimukset. Tämä luo kitkaa tiimiläisten välille. Takarajoista myöhästyminen ja luvatusta luistaminen ovat myös tälle toimintahäiriölle ominaisia. Vastuusta ja vaatimisesta olemme myös tiiminä keskustelleet viime aikoina paljon, koska viikkotavoitteiden loppuunsaattamisessa on havaittu miltei epäonnistumisten trendi, ja olemme etsineet siihen syytä jo hetken aikaa. Tiimiläiset eivät ehkä koe saavansa mitään konkreettista viikkotavoitteista, ja sen takia monikaan ei pääse niihin. Erilaiset suoritusvaatimukset ovat myös olleet meillä aihe, josta on keskusteltu muutamaan otteeseen. Tähän auttaisi se, että toiset pitävät toisiaan tilivelvollisina. Kalenterit ja yleinen läpinäkyvyys on otettu tiimin sisälle yhteiseksi toimintatavaksi juurikin tätä ongelmaa ratkaisemaan.

Viimeinen toimintahäiriö on tulosten huomiotta jättäminen. Jos tiimi on välinpitämätön tuloksista, se junnaa paikallaan, eivätkä tulokset tai niihin pääseminen aiheuta sen suurempaa eroa tiimin käytöksessä. Tiimin olisi tärkeää osata tavoitella yhdessä tuloksia ja onnistumisia. Tiimi on automaattisesti yhtenäisempi ja vähemmän individualistisia tavoitteita tavoitteleva, kun yhteiset tavoitteet on määritelty ja niihin tietoisesti pyritään. On tärkeää myös osata juhlistaa onnistumisia. Olemme myös kiinnittäneet erityistä huomiota kukoistavaan viidenteen toimintahäiriöön: välinpitämättömyyteen tuloksista. Kun tiimimme onnistuu jossain, useinkaan emme kiinnitä siihen asianmukaista huomiota. Tämä vaikuttaa suoraan siihen, miten tärkeinä näemme tavoitteet. Tavoittelemme yhteisiä asetettuja päämääriä kyllä, ja tiimimme on hyvin tavoitteellinen. Meidän ongelmanamme on kuitenkin juhlistamisen puute, tai sen näkeminen ei-tärkeänä.

Tästä kaikesta voikin yhteenvetona todeta, että olemme hyvin käsitelleet kaikkia toimintahäiriöitä, muttemme kunnolla niistä yhtään. Seuraava steppi on luottamuksen rakentaminen. Kun luottamus on sataprosenttinen, voimme siirtyä seuraavalle tasolle, ratkaisemaan seuraavaa ongelmaa, konfliktien pelkoa. Uskon kuitenkin, että tietoisuus tilanteesta on yksi askel eteenpäin tällä polulla kohti huipputiimiksi kehittymistä.

Tiimityö akatemialla on jokaiselle omasta puolestaan koko tiimin johtamista. Näissä asioissa on tärkeä, että jokainen tekee omasta puolestaan töitä sitä päämäärää kohti, että pyramidin seuraavalle tasolle päästäisiin yhdessä etenemään, sillä yksikin ihminen, joka ei ole tiimin kanssa samalla viivalla, pudottaa tiimin sille pyramidin tasolle, jossa itse tuntee olevansa. Jokainen ihminen pystyy itsensä sijoittamaan pyramidin jollekin tasolle suhteessa tiimiin. Tiimi on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!