Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Voittamisen anatomia

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Ketäpä ei kiinnostaisi voittamisen anatomia? Kirja pohjautuu tunnetun urheilulääkäri Aki Hintsan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin konseptin esittelyyn ja sen syntymiseen vaikuttavien Akin elämän kokemusten ja havaintojen kertomiseen sekä konseptin soveltamiseen Hintsan työssä. Tämä hyvinvoinnin konsepti on nimetty Circle of Successiksi eli menestyksen ympyräksi ja se pohjautuu loogisen viitekehyksen malliin eli LFA:han, jonka toiminta-ajatukseen Hintsan toimiessa lääkärinä Fidan kehitystyöprojektissa Etiopiassa. Mallin perusajatuksena on isomman muutettavan kokonaisuuden pilkkominen osa-alueisiin ja näiden osa-alueiden tavoitteiden ja niiden saavuttamisen mittareiden nimeämisen avulla muutokseen pyrkiminen osa-alueittain kohti isomman kokonaisuuden muutosta. Tätä samaa osatavoite- ajattelua sovelletaan paljon ihan jokapäiväisessä yritystoiminnassa ja esimerkiksi opiskelussa. Pienemmät tavoitteet ja niiden saavuttaminen pitävät motivaatiota ja kokonaiskäsitystä yllä ja parantavat halutussa muutoksessa onnistumisen mahdollisuutta, ainakin itse olen kokenut näin omissa projekteissani ja opiskeluissani.

IMG_0257

CORE

Hintsan hyvinvoinnin konsepti, menestyksen perusta lähtee ympyrän sisältä Coresta eli ytimestä. Tällä Hintsa tarkoittaa ihmisen minuutta, joka nähdään eräänlaisena henkisenä profiilina. Jokaisen menestyjäksi haluavan tulisi mallin mukaan tuntea oma ytimensä, millä tarkoitetaan itsensä, tavoitteidensa ja motiiviensa perinpohjaista tuntemista. Tämä ytimen tunteminen helpottaa päätösten tekemistä ja on myös motivaation alkulähde, joka on menestymisen edellytys. Käytännössä oman ytimensä tuntemisen voi kiteyttää Hintsan mukaan vastaamisesta kolmeen kysymykseen:

 

  1. Tiedätkö kuka olet? → oman identiteetin hahmottaminen
  2. Tiedätkö mitä haluat?  → oman elämän tarkoituksen kiteytys
  3. Hallitsetko omaa elämääsi?  →mahdollisten esteiden tunnistaminen omien pyrkimysten mukaiselle elämälle

 

Tällainen perinpohjainen ja syvällinen minuuden pohtiminen on tämänkaltaisessa hyvinvoinnin mallissa omin silmin harvinaista ja ehkä juuri siksi malli onkin niin omalaatuinen ja ainakin kirjaan pohjautuen toimiva konsepti ihmisen todellisen potentiaalin esiintuomisessa, oli kyse sitten huippu-urheilusta tai normityötä tekevästä ihmisestä. Arvostan ja ihailen itse juuri tätä mallin syvällistä ulottuvuutta minuuden pohtimiseen ja sen asettamista koko mallin ytimeen. Nuo kolme kysymystä kun liian harvoin ovat meille ihmisille itsestäänselvyyksiä ja liian usein vähätellään ja väistellään minuutta koskevien kysymysten pohtimista. Itse olen kysymyksiä näin opintojen loppuunsaattamisen vaiheessa pohtinut paljonkin ja sitä kuuluisaa ”mikä sinusta tulee isona?” – kysymystä. Onneksi nykyään pohdin kysymystä enemmänkin omien arvojen ja tavoitteiden kautta enkä niin yhteiskunnan asettamien normien kautta.

 

HYVINVOINNIN OSA-ALUEET

Mallissa coren ympärille on nimetty kuusi hyvinvoinnin osa-aluetta:

*Yleinen terveys

*Biomekaniikka

*Fyysinen aktiivisuus

*Ravinto

*Lepo

*Henkinen energia (jaksaminen, elinvoimaisuus ja energisyys)

Näiden kuuden osa-alueen on mallin mukaan oltava keskenään tasapainossa, jotta menestyksen pyörä voi pyöriä ja yksilöllä olla paras mahdollisuus tavoitella omaa potentiaaliaan elämässä. Osa-alueet ovat siis riippuvaisia toisistaan. Kun jokainen osa-alueista on riittävällä tasolla, ihmisen hyvinvointi lisääntyy.

Viisi ensimmäistä hyvinvoinnin osa-aluetta ovat jokseenkin itsestäänselvyyksiä käsitellessä hyvinvointia eivätkä tule näin yllätyksenä. Henkisen energian nostaminen osaksi hyvinvointia on myöskin tuttua muista hyvinvoinnin malleista, mutta tässä Hintsan mallissa sitä painotetaan lääkärin malliksi mielestäni erityisen paljon. Hänen kokemuksensa mukaan formulakuskien menestys on 80% henkistä ja 20% fyysistä. Henkinen energia määritellään jaksamisena, elinvoimaisuutena ja energisyyden kokemisena, jotka lähtökohtaisesti ovat ehkä vaikeiten objektiivisesti määriteltäviä ja mitattavia mallin ominaisuuksia. Subjektiivisesti teoria pohjautuu siihen, että jokainen kyllä huomaa kun henkinen energia loppuu. Kyse on Hintsan teorian mukaan ihmissuhteiden, työn, elämänarvojen ja elämäntapojen (kuten unen ja ravinnon) tasapainosta. Aikaa pitäisi olla itselle, läheisille ja työlle (energiapyramidi alla).

Valmennuksissaan Hintsa etsii hyvinvoinnin osa-alueista pienintä muutosta, jolla saada aikaan suurin vaikutus.

Menestyksen ympyrän pureskelu suurena hyvinvoinnin kokonaisuutena jäi itselle vielä pureskeluasteelle. Sen sijaan helpommin konkretiaan ja omaan elämään soveltavana koppina kirjasta tarttui Hintsan asiakkaan, Ahtisaaren käyttöön ottaman energiatasojen hallintaan tarkoitettu

4321-viikkomalli:

4 hyvää työtuntia päivässä

Tällä ei tarkoiteta sitä, että töitä tehtäisiin vain 4 tuntia päivässä vaan että itselle merkitykselle työlle varataan 4 tuntia päivästä. Näin tyydytystä antavaan työtehtävään on aikaa uppoutua ja työnteko antaa uutta energiaa.

3 tavoitetta viikossa

Yhdelle viikolle on hyvä asettaa 3 isoa ja merkityksellistä tavoitetta. Ne voivat liittyä työhön tai henkilökohtaiseen elämään. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi työtavan tai elintavan muuttamiseen tähtäävään toimintaan. Pienemmistä tavoitteista voi pitää listaa.

2 askelta mielen tyhjentämiseksi päivittäin

Jotta ihminen voi olla luova, tarvitsee pää säännöllistä tyhjentämistä, kirkasta mieltä ja läsnäoloa. Yksi tapa tyhjentää pää on muistettavien asioiden listaaminen ylös ja ajan varaaminen syntyneen listan läpikäymiseksi. Listaaminen ylös paperille poistaa asiat kuormittamasta työmuistia ja kalenteriin kirjatut tauot listan läpikäymiselle auttavat asettumaan hetkeen ja toimivat siirtyminä tehtävästä toiseen.

1 kysymys päivässä

Yhden ison, kunnianhimoisen ja luovuutta vaativan kysymyksen salliminen päivässä rajaa mielen kuormitusta ja antaa tilaa yhden ison teeman käsittelylle silloin kun sille on aikaa (pohdinnan ei tarvitse olla aktiivista). Luovuus vaati happea, joten aivoja ei kannata tukahduttaa liian usealla kysymyksellä tai sälällä.

Oman viikon sovellus 4321-viikkomalliin

4 hyvää työtuntia päivässä

Tällä viikolla käytän 4 tuntia päivässä kirjan lukuun, esseen kirjoittamiseen tai äänikirjan kuunteluun. Näin saan vietyä opintojani eteenpäin ja itseäni lähemmäs valmistumista tradenomiksi.

3 tavoitetta viikossa

*Pyrin pitämään syntyneen salilla käymisen rutiinin yllä käymällä viikolla kahdesti treenaamassa.

*Töiden suhteen tällä viikolla pyrin pääsemään lopputulemaan siitä, haenko toiseksi vuodeksi Darelle töihin vai en

*Ihmissuhderintamalla pyrin tällä viikolla käsittelemään kesken jääneen tilanteen loppuun.

2 askelta mielen tyhjentämiseksi päivittäin

*Olen tehnyt viikolle hoidettavien asioiden to do –listan

*Aloitan jokaisen päivän listan tarkistamisella ja työn suunnittelulla ja tarkistan listan ennen uuteen työtehtävään siirtymistä.

1 kysymys päivässä

Näitä kysymyksiä en pysty suunnittelemaan etukäteen spontaanin aivotoiminnan takia, mutta kirjoitan mieleen tulevia suuria kysymyksiä ylös kännykän muistiinpanoihini ja rajaan niitä käsiteltäväksi yksi päivässä tahdilla. Usein saattaa käydä niin, että yhtenä päivänä herää monta suurta kysymystä ja pää menee niistä jumiin, joten tämän metodin kokeilu voi vähentää painetta ja antaa luovuutta jokaiselle kysymykselle enemmän. Tänään pohditutti omat tulevaisuuden asumiskuviot.

Lopputulemana 90% asioista toteutui suunnitelman viikolla niin kuin olin suunnittellut ja 10% jäi toteutumatta elämän normaalin yllättävyyden myötä, jolloin priorisointi täytyi tehdä uudestaan tilanteen mukaan. Ylitti positiivisesta odotukset! 🙂

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!