Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Tämän kirjan päätin ottaa lukuun, sillä olen tässä juuri lopuillaan olevan ensimmäisen lukuvuoden aikana Tiimiakatemialla alkanut kiinnostumaan yrittäjyydestä ihan tosissaan. Ennen tätä koulua, en ollut oikeastaan ikinä edes harkinnut mahdollisuutta ryhtyä yrittäjäksi. Mutta niin se ajatusmaailma on vain muuttunut tässä TA:n aikana. Kirjan valintaan vaikutti myös tämän hetkinen roolini tiimissäni, sillä toimin siinä tiimiliiderinä. Joten kirja alkoi kiinnostamaan kun luin takakannen siitä, sillä siinä kerrotaan yrittäjähenkisestä johtajuudesta ja aloittelevan oppilasyrityksen mahdollisesta kehityksestä mestariyritykseksi, mestariksi (top 5 alansa yritykseksi) johon harva vain uusista yrityksistä yltää. Kirja on siis Petri Roinisen – Yrittäjämäinen ote johtamiseen.

 

Kirjassa kerrotaan myös mielenkiintoisia tarinoita nykymaailman yrityksistä, jotka ovat nousseet kovalla työllä ja rohkeilla tarttumisilla hetkeen kun oikea aika tulee. Toisilla yrityksillä matka oppilaasta mestariksi on kestänyt 20- vuotta, kun taas toisilla se kestää vain muutaman vuoden. Toiset taas epäonnistuvat nopeasti ja lopettavat toimintansa. Tämä johtuu monien asioiden summasta ja mielestäni myös hieman tuuristakin. Esimerkiksi yritys nimeltä Sähköpeko, joka on noussut vuodesta 1987, pitkän mutta järkevän kasvun kautta Suomen top 5 yritykseksi omalla alallaan. He aloittivat kahden miehen kommandiittiyhtiönä, mutta ovat kasvaneet perustajan Erkki Peltosen mukaan kovan työnteon, vahvan ammattitaidon ja hyvien asiakassuhteiden kautta yli 200 henkilön työllistäväksi yritykseksi. Muita mielenkiintoisia tarinoita olivat esimerkiksi Nordean tarttuminen oikeaan asiaan oikeassa paikassa, sekä kiinteistönvälitys liiketoiminnan yrityksen nimeltä Igglo:n epäonnistuminen. Kyseisen yrityksen varatoimitusjohtaja Matti Kasso on kirjoittanut oman kirjan kyseisen yrityksen noususta ja tuhosta. Tämän aionkin kesän aikana lukea, sillä kuten tässä kirjassa sanotaan, on rohkea teko kirjoittaa opettavainen kirja siitä, kuinka alkuinnostuksen jälkeen ei onnistuttukaan tavoitellusti. Tämä alakin kun kiinnostaa minua kovasti ja olenkin kesällä töissä kiinteistönvälitys yrityksessä, joten sekin sattui sopivasti.

 

Yrityksen reviirit

Mutta siis tämä kirja kertoo aloittelevan yrityksen polusta aloittelevasta oppilaasta omaa reviiriään hallitsevaksi mestariksi. Reviirillä tarkoitetaan yrityksen hallitsemaa aluetta arvoketjussa. Aloittelevassa yrityksessä reviirin muodostus on käytännössä sama asia kuin läpimurto. Tästä esimerkkinä esimerkiksi Alko, joka hallitsee omaa reviiriään alkoholi alalla. Pieniä tämän reviirin yrityksiä ovat omalla tavallaan päivittäistavarakaupat esim. Citymarket. Sekä ehkä tavallaan Viron viinaralli-ilmiö, mikä on ymmärrettävää, kovan alkoholiveron takia (turhan kovan mielestäni).

Yrittäjämäinen yritysjohto on sellainen joka, haistaa hetket, jolloin jokin toimiala elää murroskautta tai jopa kokonaan uusi toimiala on näkemässä päivänvalon. Näinä aikoina nykyisten ja mahdollisten uusien reviirien olosuhteet muuttuvat nopeasti ja perusteellisesti. Tässä piilee mahdollisuus sellaisille yrityksille tai johtajille ketkä kykenevät näkemään tulevan ajattelutavan muutokset ja hahmottamaan sen vaikutuksia. Tällaisilla yrittäjillä on huikea strateginen etu saavuttaa hallitseva reviiri, sillä kyseisellä alalla. Tätä yrittäjämäistä henkeä ei mielestäni ole Tiimiakatemialla ollut riittävästi. Syytä tähän en osaa varmaksi sanoa. Ehkä syynä on liiallinen rahan heti tekemisen paine, ainakin meillä ensimmäisen vuoden yrittäjillä. Mikä on mielestäni ehkä vähän väärä tie. Tässäkin kirjassa on puhuttu siitä, että tuloksen syntyminen vaatii aikaa ja markkinoiden tutkimista ja tulevaisuuden tapahtumien ”haistelemista”. Tottakai tekemällä yhteistyötä ja projekteja eri yritysten ja toimialojen kanssa, voi tuottaa tulosta ja markkinarakoja, mutta sellaiset isot jutut ovat mielestäni tältä vuodelta puuttuneet. Omassa yrityksessäni/tiimissäni, olemme hieman yrittäneet tätä markkinoiden uusien tuulien haistelua. Ja ainakin itse aion jatkaa kehittelyä ja haistelua, että jokin kova markkinarako löytyisi.

 

Yrityksen kehityspolku

Avaan seuraavassa hieman tätä kirjan kehityspolkua kokelaasta mestariksi. Tässä siis isoimmat jutut mitkä on hyvä muistaa omaa yritystoimintaa aloittaessa sekä kun yritys alkaa tuottaa.

KOKELASVAIHE – Ajanjakso, jolloin mahdollinen tuleva yrittäjä pohtii ja arvioi yrityksen perustamisen hyötyjä ja riskejä sekä laatii mahdollisesti suunnitelmia. Kokelasvaihe päättyy yrityksen perustamiseen, ideasta luopumisen tai sen lykkäämiseen.

Tässä vaiheessa onnistumisen kannalta on tärkeää, että ainakin seuraavat perusedellytykset olisivat olemassa mahdollisimman vahvoina yritystä perustettaessa:

 1. Mahdollisuusikkuna – Täytyy olla luotavissa tai löydettävissä mahdollisuusikkuna, joka antaa sille tilaa luoda oma reviirinsä.
 2. Ammattitaito – Ilman alan vahvaa osaamista tuskin yksikään liikeidea kantaa.
 3. Kyky valjastaa resursseja – Alkavan yrityksen on kyettävä järjestämään sekä alkuvaiheessa tarvittava pääoma että muut henkiset ja fyysiset resurssit.
 4. Kyky hankkia ympäristön hyväksyntä – Uuden toimijan on konkreettisella tavalla kyettävä integroitumaan toimintaketjuun, suorittamaan siinä oma osuutensa muita tyydyttävällä tavalla ja lunastamaan paikkansa.
 5. Tahto – Onnistuessaankin yritykseltä vie aikaa 1-2 vuotta ennen kuin yritys pääsee jaloilleen ja alkaa kantaa. Tuona aikana tulee tehdä paljon työtä. Vastaan tulee odotettuja ja odottamattomia vaikeuksia. Ilman vahvaa tahtoa yrittäjä tuskin onnistuu ja selviää.

OPPIPOIKA-VAIHE – Alkaa yrityksen perustamisesta ja päättyy niin sanottuun läpimurtoon. Tänä aikana yritys rakentaa toimintaansa sekä hakee paikkaansa ja hyväksyntää markkinoilla. Vaiheen voi katsoa päättyvän läpimurtoon, jonka tunnistaminen on helpompaa jälkikäteen kuin juuri sillä hetkellä.

Tässä vaiheessa yrittäjän on hyvä pitää ”oppilaan mindset” mielessä. Siihen kuuluu kolme kohtaa eli:

 1. Alkava yritys lähtee pienestä eikä ensimmäinenkään maali ole kovin suuri tai näkyvä. Silloin on hyvä uskoa siihen, että elämä kantaa. ”Korkeinkin torni alkaa maasta”
 2. Liike-elämässä luultavammin hyvät ja huonot päivät vaihtelevat. Hyvä muistaa että, ”se mikä ei tapa, se vahvistaa”.
 3. Yrittäminen on huikean innostavaa sille, joka sen sisäistää. Hyvä pitää yllä vahvaa voittamisen halua.

KISÄLLIVAIHE – Tavoitteena kriittinen massa ja mestariksi tuleminen. Kisälliyrityksellä tarkoitetaan jo läpimurron tehnyttä yritystä, joka pyrkii kasvamaan.

Tässä vaiheessa tärkeä muistaa nämä seikat, jotta mestariksi nouseminen mahdollistuu.

 1. Tunnista läpimurto ja liiketoimintamallin mahdollisuudet. Älä jää jumiin oppilasvaiheen kehitykseen.
 2. Arvioi, mitä tosiasiassa haluat: nykyinen taso, kasvu, osallistuminen konsolidaatioon (vakauttaminen), myynti vai jotain muuta.
 3. Jos haluat kasvaa, luo rakennetta ja johtamista, mutta älä hukkaa henkeä. Varmista, että sinulla on tarvittavat resurssit kohdata epäonnistumisia ja epäonnea.
 4. Palaa oppilaskohdan viiteen edellytykseen säännöllisesti muistuttaaksesi itseäsi kasvun edellytyksistä.
 5. Laajenna keinovalikoimaa, kun olet valmis, esimerkiksi liittoumilla ja yritysostoilla.
 6. Käytä pääomaa kasvun vauhdittajana, mutta varmista, että omistukselliset tavoitteesi toteutuvat.
 7. Rakenna hälytysjärjestelmä, joka varoittaa sinua ennen kuin ajat karille. Kulttuurisi on tässä avain.

MESTARIVAIHE – Tavoitteena pysyä mestarina. Mestarilla tarkoitetaan yrityksen kehittymisen vaihetta, jossa sillä on niin vahva asema markkinoilla, että se voi toimillaan vaikuttaa toimialan kehitykseen.

Tässä vaiheessa nämä asiat ovat tiedostettuja ja ovat kunnossa, jotta pysytään mestariyrityksenä:

 1. Mestariluokkaan yltäneet yritykset ovat omaperäisiä ja kyenneet kehittämään omaperäisyydestä vahvuuksia.
 2. Näillä yhtiöillä on yleisesti, jo varhaisessa vaiheessa kansainvälisen toiminnan edellytykset avainhenkilöiden kyvykkyyden ja taustan ansiosta.
 3. Nämä yritykset yleensä kykenevät ylläpitämään oppilasvaiheen viiden edellytyksen vahvuuksia sekä kisällivaiheen kasvuntavoittelun periaatteita.
 4. Tähän luokkaan nousevat yritykset ovat konsolidoijia, jotka yhdistävät itseensä liiketoimintoja, jotka vahvistavat tai täydentävät sitä.
 5. Yhtenä mestarin haasteena, jolla se eroaa muista yrityksistä, on se, että sen vähimmäispyrkimys on säilyttää asemansa ja roolinsa markkinoilla.
 6. Mahdollisia sudenkuoppia ovat: Johtamisen eriytyminen, tukifunktioiden yliarvostus ja pitäytyminen liian kauan vanhassa menestyskonseptissa.
 7. Mestariyrityksen johtajan tulee kyetä yhdistämään yrittäjämäiseen johtamisotteeseen diplomaattinen ote. Johtajan tulee ymmärtää johtamansa yrityksen tausta ja sen historiasta kumpuavat vahvuudet ja samalla näkemään tulevaisuuteen.

Tässä olisi siis lyhykäisyydessään kopit kirjasta. Ehkä hieman listamaisesti avattua tuli nuo kehityspolun vaiheet, mutta itselleni ne ovat toimiva keino muistella tätä kirjaa, mikäli oman yrityksen perustaminen tulee ajankohtaiseksi Tiimiakatemian jälkeen. Kirjasta haluan sanoa sen verran, että jotkut osat olivat vaikeaa luettavaa, sillä siinä käytettiin niin paljon ammattitermejä. Toinen asia mikä hieman lukemista hankaloitti, oli se, että kirjassa oli monia yrityksiä, joita en ollut aikaisemmin kuullut. Eikä kirjassa kunnolla kerrottu, mitä ne tekevät. Mutta oli kirjassa paljon hyvääkin asiaa johtamisesta, sekä tuosta yrityksen polusta, joka antoi vinkkejä siitä, mitä asioita pitää ottaa huomioon matkalla mestariluokkaan.

Jake Vitikainen

Bisnera

Tagit: ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!